Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om met de leden van de gemeenteraad (of de fracties) in contact te komen. Zo kunt u de vergaderingen van de fracties bijwonen. De fracties bestaan uit raads- en duoraadsleden Zij vergaderen op donderdagavond één week voor de voorbereidende vergadering in het gemeentehuis in Monnickendam. De fractievergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Tevens legt de raad jaarlijks werkbezoeken af aan één of meerdere kernen. Dat is natuurlijk ook een moment om rechtstreeks met de vertegenwoordigers van de politieke partijen in gesprek te gaan. De raad heeft ook besloten een politiek forum in alle kernen van de gemeente Waterland te starten onder het motto: “Het gemeentebestuur komt naar u toe”. Dit politiek forum heeft als doel inwoners in een informele sfeer nader kennis te laten maken met raads- en collegeleden.

Als u een brief aan de gemeenteraad schrijft (en het gaat niet over een onderwerp dat op de raadsagenda staat), wordt deze geplaatst op de lijst van ‘ingekomen stukken’. Als het kan, gebeurt dat voor de eerstvolgende raadsvergadering. Deze lijst wordt besproken tijdens het informatieve deel van de raadsvergadering. De brief zelf wordt niet inhoudelijk besproken. Het kan zijn dat de raad besluit het college op te dragen om uw brief verder af te doen of om de raad hierover nader te adviseren, maar ook kan de raad zich beperken tot de kennisname van uw brief.

Let op! Als u een brief wilt schrijven over een uitvoerende of individuele kwestie, is het beter om deze rechtstreeks aan het college te richten. Het college is immers het dagelijks bestuur van de gemeente. Een brief die direct aan de raad is gericht, moet eerst op de raadsagenda worden geplaatst en dat vertraagt natuurlijk de afhandeling.

Weet u niet precies aan wie u de brief het beste kunt richten? Neemt u dan gerust contact op met de griffie.

Twitter: @GriffieWaterlnd

Griffie

De griffier ondersteunt en adviseert, samen met een griffiemedewerker, de gemeenteraad. Daarnaast speelt de griffier een belangrijke rol bij de samenwerking tussen de raad en het college, de gemeentesecretaris en de medewerkers.
De griffie kan (u) antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, vergaderingen en vergaderstukken.

Twitter: @GriffieWaterlnd