Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om met de leden van de gemeenteraad in contact te komen. Zo kunt u de vergaderingen van de fracties bijwonen. De fracties bestaan uit raads- en duoraadsleden Zij vergaderen op donderdagavond één week voorafgaand aan de voorbereidende vergadering in het gemeentehuis in Monnickendam. De fractievergaderingen beginnen om 20.00 uur.


Ook kunt u een brief aan de gemeenteraad schrijven. Deze wordt geplaatst op de lijst van ‘ingekomen stukken’. De lijst van ingekomen stukken wordt in de week voorafgaand aan de raadsvergadering aan de raad voorgelegd. De raad bespreekt de ingekomen stukken niet inhoudelijk, maar kijkt alleen naar de wijze van afdoening. Zo kan het zijn dat de raad besluit het college op te dragen om uw brief af te doen of om de raad hierover nader te adviseren. Daarnaast kan de raad de brief ook agenderen voor bespreking in een volgende vergadering, maar ook kan de raad zich beperken tot het kennisnemen van uw brief.


Let op! Als u een brief wilt schrijven over een uitvoerende of individuele kwestie, is het beter om deze rechtstreeks aan het college te richten. Het college is immers het dagelijks bestuur van de gemeente.
Een brief die direct aan de raad is gericht, moet namelijk eerst op de raadsagenda worden geplaatst en dat vertraagt de afhandeling.


Weet u niet precies aan wie u de brief het beste kunt richten? Neemt u dan gerust contact op met de griffie.


Twitter: @GriffieWaterlnd
Facebook: https://m.facebook.com/people/Gemeenteraad-Waterland/100087907347831/

Griffie

De griffier ondersteunt en adviseert, samen met een griffiemedewerker, de gemeenteraad. Daarnaast speelt de griffier een belangrijke rol bij de samenwerking tussen de raad en het college, de gemeentesecretaris en de medewerkers.
De griffie kan (u) antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, vergaderingen en vergaderstukken.


Twitter: @GriffieWaterlnd
Facebook: https://m.facebook.com/people/Gemeenteraad-Waterland/100087907347831/