Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen en moties

Motie 121-154 PvdA GL milieupunten

ID
102
Type
Motie
Datum
26-1-2023
Onderwerp
Motie 121-154 PvdA GL milieupunten
Omschrijving
Motie 121-154 verzoekt het college: 1 punt uit het collegeprogramma over de kleine milieupunten naar voren te halen. Dat betekent: • te onderzoeken of in Ql of Q2 van 2023 kan worden begonnen met het eens per maand ophalen van klein chemisch afval in alle kernen. Dit goedkoop te houden door een medewerker in een simpel busje met 5 simpele verschillende kratten voor verschillende soorten langs alle kernen te laten rijden. Het budget hiervoor te vinden In de voorjaarsnota; • te onderzoeken in Ql of Q2 of het simpele groene afval zoals bladeren en gras op een vaste plaats in elke kern ingeleverd kan worden naar voorbeeld van hoe het nu op Marken geregeld is;
Afgedaan
Afgedaan
Opmerkingen
20-02-24: Er volgt een raadsinformatiedocument in mei over dit onderwerp. Deze motie wordt daarom overgeheveld naar de termijnagenda.
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (18. Debat over het collegeprogramma 2022-2026)
donderdag 26 januari 19:30 tot 23:00
Raadzaal
Portefeuillehouder
  • Harm Scheepstra
Afdeling
Realisatie
Deadline college
Afdelingsmanager
Bijlage(n)