Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Termijnagenda

Voorstel tot aanpassen nota Uiterlijk van bouwwerken (welstandsnota) om verduurzaming meer mogelijk te maken.

ID
197
Onderwerp
Voorstel tot aanpassen nota Uiterlijk van bouwwerken (welstandsnota) om verduurzaming meer mogelijk te maken.
Soort
Voorstel
Portefeuillehouder
  • Astrid van de Weijenberg
Geplande raadsvergadering
16-5-2024
Toelichting
Onderdeel van dit voorstel is de uitvoering van motie 175-176, waarin het college wordt verzocht om zo snel mogelijk, maar vóór 1 april 2023, met een voorstel tot wijziging van de nota uiterlijk van bouwwerken Waterland 2018 te komen, waarin in elk geval het criterium 'niet storend zichtbaar vanuit het openbaar gebied' wordt heroverwogen. 04-04-2023: Getracht is in eerste instantie om door aanpassing van de Welstandsnota, verduurzaming mogelijk te maken, vooral ten aanzien van zonnepanelen. Helaas is gebleken dat hiervoor de capaciteit noch kennis binnen de organisatie aanwezig is. Verder moet voorkomen worden dat we als slager ons eigen vlees keuren. Daarom wordt deskundig extern advies ingewonnen om tot een zorgvuldig voorstel te komen. Geplande besluitvorming in de raad is nu 28 september (ipv 11 mei). 19-07-2023: Voor deze opdracht is een extern bureau ingehuurd: COUP BV. Zij zijn voortvarend aan de slag gegaan met de opdracht en hebben inmiddels de eerste denkrichtingen gepresenteerd. Hiervoor willen de adviseurs na de zomervakantie in gesprek met de dorps- en stadsraden, om zo tot een advies te komen met zoveel mogelijk draagvlak. Omdat dit proces meer tijd kost dan voorzien wordt de geplande besluitvorming uitgesteld naar 16 november 2023. 03-10-23: Dit wordt een maand doorgeschoven (naar december). 14-11-23: Het adviesrapport is opgeleverd. Op 28 november geeft bureau COUP een presentatie over dit onderwerp. Na afloop krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om vragen te stellen. Aan de hand van de bespreking wordt een raadsvoorstel opgesteld waarbij de gemeenteraad gevraagd wordt om een principe-besluit te nemen over de conclusies en aanbevelingen van het adviesrapport. Deze besluitvorming zal worden verwerkt in een nieuwe welstandsnota die door de raad vastgesteld dient te worden. Het principe-besluit zal uiterlijk in de raad van maart worden voorgelegd. Gezien de beperkte ambtelijke capaciteit en eventuele feedback is er een ruime planning.
Aangeleverd?
Niet aangeleverd?
Teams
Ruimte
Bijlage(n)