Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Zoeken op de website

Resultaat

1 februari 2024 -- In dit RID wordt ingegaan op: - motie 253-260 van WN en GL over overnemen leegstandsverordening Amsterdam - de toezegging van het college de raad te informeren over hoe het staat met de leegstand op Marken en breed in Waterland.

9 november 2023 -- Betreft zowel het raadsvoorstel over de Najaarsnota 2023 als het raadsvoorstel over de vervanging van de Wilhelminabrug Marken. Deze moeten bij besluitvorming in deze volgorde aan de orde komen.

28 september 2023 -- Het college heeft op verzoek van een meerderheid van de raad een conceptbesluit (340-29) voorbereid waarin de verklaring van geen bedenkingen niet wordt afgegeven. Een toelichting is te vinden in memo 340-28, met bijbehorende zienswijzenota 340-30.

21 september 2023 -- Het college heeft op verzoek van een meerderheid van de raad een conceptbesluit (340-29) voorbereid waarin de verklaring van geen bedenkingen niet wordt afgegeven. Een toelichting is te vinden in memo 340-28, met bijbehorende zienswijzenota 340-30.

29 juni 2023 -- Het college heeft op 27 juni een memo (340-27) naar de raad gestuurd met het verzoek om besluitvorming over dit voorstel uit te stellen. Dit verzoek wordt bij de agendavaststelling (agendapunt 3) door de voorzitter aan de raad voorgelegd.

15 juni 2023 -- Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden (griffie@waterland...
- mevrouw Peetoom over leegstand van huizen op Marken...

11 mei 2023 -- Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden...
verduurzaming van monumenten op Marken...

11 mei 2023 -- Reden voor het debatverzoek is het feit dat de fracties van PvdA en WN graag een gesprek met de portefeuillehouder willen hebben over een versnelling van de procedure...

20 april 2023 -- Reden voor het debatverzoek is het feit dat de fracties van PvdA en WN graag een gesprek met de portefeuillehouder willen hebben over een versnelling van de procedure...
Peereboom, namens de Jeugdraad Marken

30 maart 2023 -- In memoriam vanwege het overlijden van Henk Wokke, de laatste (waarnemend) burgemeester van Marken (1987 t/m december 1990) en in memoriam vanwege het overlijden van oud-raadslid Emile Franke (VVD).

30 maart 2023 -- Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden...
- de voorzitter van dorpshuis Het Trefpunt op Marken, samen met de voorzitter van het dorpshuis Ilpendam, inzake de herijking van de financiering van de Waterlandse dorpshuizen...

26 januari 2023 -- Het budget hiervoor te vinden In de voorjaarsnota; • te onderzoeken in Ql of Q2 of het simpele groene afval zoals bladeren en gras op een vaste plaats in elke kern ingeleverd kan worden naar voorbeeld van hoe het nu op Marken geregeld is;

9 juni 2022 -- Attentie!! Bij dit raadsvoorstel behoren twee concept-besluiten, te weten:...
- concept-besluit vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Sportcomplex Marken;...

2 juni 2022 -- Attentie!! Bij dit raadsvoorstel behoren twee concept-besluiten, te weten:...
- concept-besluit vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Sportcomplex Marken;...

28 april 2022 -- Er hebben zich twee insprekers gemeld om in te spreken bij dit agendapunt:

  • De heer C. van Altena (voorzitter Eilandraad Marken)
  • De heer P.J. Teerhuis (postcoördinator Brandweerpost Marken)