Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items

Titel Soort Datum wijziging
Terugkoppeling gesprek Liander en De Havenrakkers Toezeggingen en moties Vandaag
Bredeschool Broek in Waterland Collegestukken Vandaag
GGD/GGZ Collegestukken Vandaag
Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam Ingekomen stukken Vandaag
Duurzaamheid Ingekomen stukken Vandaag
Financiële stukken 2021 Ingekomen stukken Vandaag
MRA - intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw Termijnagenda 22-10-2021
Zienswijze begrotingswijziging Omgevingsdienst IJmond Termijnagenda 22-10-2021
Reactie op brief Provincie inzake regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland Termijnagenda 22-10-2021
Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) Termijnagenda 22-10-2021