Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 15 juni 2023

donderdag 15 juni 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.C. van der Weele
Toelichting

Betreft de voorlopige agenda voor de besluitvormende raadsvergadering.

Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering op donderdag 15 juni 2023 vanaf 19.30 uur live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:51 - 00:06:50 - Marian van der Weele.
  00:07:04 - 00:07:25 - Marian van der Weele.
  00:07:28 - 00:08:20 - Marian van der Weele.
 2. 2
  Eventuele mededelingen
 3. 3

  00:08:00 - 00:08:20 - Marian van der Weele.
  00:08:20 - 00:08:51 - Tjeerd Hoekstra
  00:08:51 - 00:08:55 - Marian van der Weele.
  00:08:55 - 00:09:04 - Ivo Kielenstijn
  00:09:04 - 00:09:45 - Marian van der Weele.
 4. 4

  Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.


  Vragen aangemeld door de fractie WaterlandNatuurlijk, over het tijdelijke parkeerterrein Galgeriet.

  00:09:29 - 00:09:45 - Marian van der Weele.
  00:09:45 - 00:11:06 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:11:08 - 00:11:26 - Marian van der Weele.
  00:12:03 - 00:12:06 - Marian van der Weele.
  00:12:06 - 00:12:24 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:12:24 - 00:12:55 - Marian van der Weele.
 5. 5

  00:12:36 - 00:12:55 - Marian van der Weele.
  00:12:55 - 00:15:43 - Victor Pons
  00:15:45 - 00:15:53 - Marian van der Weele.
  00:15:53 - 00:16:08 - Barend Klein Haneveld
  00:16:08 - 00:16:11 - Marian van der Weele.
  00:16:11 - 00:16:17 - Marian van der Weele.
  00:16:17 - 00:16:56 - Victor Pons
  00:16:56 - 00:17:00 - Bert Enderink
  00:17:00 - 00:17:03 - Marian van der Weele.
  00:17:03 - 00:17:10 - Barend Klein Haneveld
  00:17:10 - 00:17:42 - Bert Enderink
  00:17:49 - 00:18:19 - Victor Pons
  00:18:19 - 00:18:27 - Marian van der Weele.
  00:18:27 - 00:23:22 - Barend Klein Haneveld
  00:23:23 - 00:23:40 - Marian van der Weele.
  00:23:40 - 00:23:58 - Barend Klein Haneveld
  00:24:01 - 00:24:34 - Marian van der Weele.
  00:25:52 - 00:26:59 - Harm Scheepstra
  00:26:59 - 00:28:49 - Marian van der Weele.
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld.

  00:27:07 - 00:28:49 - Marian van der Weele.
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld, met dien verstande dat de raadsinformatiedocumenten 105-556 en 352-62 door de VVD worden geagendeerd voor debat in de voorbereidende vergadering van 29 juni 2023

  00:28:37 - 00:28:49 - Marian van der Weele.
  00:28:49 - 00:29:15 - Tjeerd Hoekstra
  00:29:15 - 00:29:45 - Marian van der Weele.
  00:29:47 - 00:31:19 - Marian van der Weele.
 8. 8

 9. 9

  Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden (griffie@waterland.nl of 0299 - 658 585).
  Tot nu toe hebben zich twee sprekers aangemeld:
  - de heer Zwart inzake zijn tulpenshowtuin 'Tulpenveld Volendam' nabij molen De Kathammer in Katwoude. In de bijlage zitten foto's ter ondersteuning van de inspraak.
  - mevrouw Peetoom over leegstand van huizen op Marken.
  In de bijlage zitten foto's ter ondersteuning van de inspraak.

  00:30:30 - 00:31:19 - Marian van der Weele.
  00:34:56 - 00:35:12 - Marian van der Weele.
  00:35:17 - 00:35:22 - Marian van der Weele.
  00:35:22 - 00:35:30 - Henk van Berkum
  00:35:30 - 00:35:34 - Marian van der Weele.
  00:35:55 - 00:35:58 - Marian van der Weele.
  00:36:31 - 00:36:37 - Marian van der Weele.
  00:36:37 - 00:37:05 - Bert Enderink
  00:37:05 - 00:37:11 - Marian van der Weele.
  00:37:55 - 00:38:05 - Marian van der Weele.
  00:38:05 - 00:38:37 - Bert Enderink
  00:38:37 - 00:38:48 - Marian van der Weele.
  00:39:30 - 00:39:40 - Marian van der Weele.
  00:39:41 - 00:40:15 - Marian van der Weele.
  00:40:55 - 00:40:59 - Marian van der Weele.
  00:41:01 - 00:41:07 - Marian van der Weele.
  00:44:10 - 00:45:11 - Marian van der Weele.
  00:47:37 - 00:48:02 - Marian van der Weele.
  00:48:02 - 00:48:24 - Ivo Kielenstijn
  00:48:24 - 00:48:28 - Marian van der Weele.
  00:49:00 - 00:49:06 - Marian van der Weele.
  00:49:06 - 00:49:44 - André Schomakers
  00:49:44 - 00:49:57 - Marian van der Weele.
  00:49:57 - 00:50:01 - André Schomakers
  00:50:42 - 00:50:53 - Marian van der Weele.
  00:50:53 - 00:51:02 - Trudy Willig-Tol
  00:51:02 - 00:51:10 - Marian van der Weele.
  00:51:10 - 00:51:15 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:51:15 - 00:51:39 - Marian van der Weele.
  00:51:39 - 00:51:43 - Trudy Willig-Tol
  00:51:43 - 00:52:06 - Marian van der Weele.
  00:52:06 - 00:52:11 - Trudy Willig-Tol
  00:52:11 - 00:52:19 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:52:19 - 00:52:35 - Marian van der Weele.
  00:52:35 - 00:53:38 - Trudy Willig-Tol
  00:53:41 - 00:53:47 - Marian van der Weele.
  00:53:47 - 00:55:14 - Ton van Nieuwkerk
  00:55:15 - 00:55:20 - Marian van der Weele.
  00:55:20 - 00:55:42 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:55:42 - 00:55:46 - Marian van der Weele.
  00:55:46 - 00:56:15 - Ton van Nieuwkerk
  00:56:15 - 00:56:41 - Marian van der Weele.
  00:56:41 - 00:56:46 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:56:46 - 00:56:50 - Marian van der Weele.
  00:56:50 - 00:56:54 - Astrid van de Weijenberg
  00:56:54 - 00:57:03 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:57:03 - 00:57:13 - Astrid van de Weijenberg
  00:57:13 - 00:57:18 - Marian van der Weele.
  00:57:18 - 00:57:52 - Astrid van de Weijenberg
  00:57:52 - 00:57:53 - Tjeerd Hoekstra
  00:57:53 - 00:58:08 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:58:08 - 00:58:10 - Astrid van de Weijenberg
  00:58:10 - 00:58:12 - Tjeerd Hoekstra
  00:58:12 - 00:58:27 - Marian van der Weele.
  00:58:27 - 00:58:39 - Tjeerd Hoekstra
  00:58:39 - 00:58:47 - Marian van der Weele.
  00:58:47 - 00:58:50 - Astrid van de Weijenberg
  00:58:50 - 00:58:59 - Marian van der Weele.
  00:59:00 - 01:01:26 - Marian van der Weele.
 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld

  00:59:11 - 01:01:26 - Marian van der Weele.
 11. 12

  Dit onderwerp bevat een zestal voorstellen op het gebied van de Omgevingswet. De mogelijke datum van inwerkingtreding van deze wet is dit voorjaar vooruitgeschoven, te weten naar 1 januari 2024. Op 16 februari heeft een eerste termijn van behandeling plaatsgevonden, zodat er daarna gelegenheid is voor het college voor beantwoording van vragen en/of aanpassing van de stukken. In een volgende vergadercyclus voor de zomervakantie 2023 zou dit onderwerp dan opnieuw voor verdere behandeling in een voorbereidende vergadering worden geagendeerd. Dat heeft nu plaatsgevonden.

  01:00:17 - 01:01:26 - Marian van der Weele.
 12. 12.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld

  01:00:45 - 01:01:26 - Marian van der Weele.
 13. 12.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Dit geamendeerde voorstel is zonder stemming vastgesteld

  01:01:03 - 01:01:26 - Marian van der Weele.
  01:01:26 - 01:02:27 - Ivo Kielenstijn
  01:02:27 - 01:02:36 - Marian van der Weele.
  01:02:36 - 01:03:07 - Petra van Lint
  01:03:07 - 01:03:18 - Marian van der Weele.
  01:03:19 - 01:03:27 - Marian van der Weele.
  01:03:27 - 01:04:56 - Vincent Koerse
  01:04:56 - 01:04:57 - Marian van der Weele.
  01:04:57 - 01:05:05 - Tjeerd Hoekstra
  01:05:05 - 01:05:10 - Marian van der Weele.
  01:05:10 - 01:06:16 - Vincent Koerse
  01:06:16 - 01:06:30 - Tjeerd Hoekstra
  01:06:30 - 01:07:22 - Marian van der Weele.
  01:07:58 - 01:09:31 - Marian van der Weele.
 14. 12.B.1

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA (2), D66 (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)
  tegen
  GroenLinks (3)

  Besluit

  Dit amendement is na stemming aangenomen

 15. 12.C

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Geamendeerd voorstel zonder stemming vastgesteld

  01:09:05 - 01:09:31 - Marian van der Weele.
  01:09:31 - 01:12:06 - Tjeerd Hoekstra
  01:12:06 - 01:12:16 - Marian van der Weele.
  01:12:16 - 01:12:29 - Tjeerd Hoekstra
  01:12:29 - 01:12:38 - Marian van der Weele.
  01:12:38 - 01:13:09 - Ivo Kielenstijn
  01:13:09 - 01:13:32 - Tjeerd Hoekstra
  01:13:32 - 01:13:40 - Marian van der Weele.
  01:13:40 - 01:14:58 - Petra van Lint
  01:14:58 - 01:14:59 - Marian van der Weele.
  01:14:59 - 01:15:38 - Tjeerd Hoekstra
  01:15:38 - 01:15:41 - Marian van der Weele.
  01:15:41 - 01:15:50 - Petra van Lint
  01:15:50 - 01:16:09 - Tjeerd Hoekstra
  01:16:12 - 01:16:22 - Marian van der Weele.
  01:16:22 - 01:17:46 - Vincent Koerse
  01:17:49 - 01:17:54 - Marian van der Weele.
  01:17:54 - 01:18:24 - Tjeerd Hoekstra
  01:18:24 - 01:18:27 - Marian van der Weele.
  01:18:27 - 01:18:55 - Vincent Koerse
  01:18:55 - 01:19:04 - Marian van der Weele.
  01:19:04 - 01:19:29 - Petra van Lint
  01:19:29 - 01:19:33 - Marian van der Weele.
  01:19:33 - 01:20:07 - Tjeerd Hoekstra
  01:20:07 - 01:20:14 - Marian van der Weele.
  01:20:14 - 01:20:18 - Petra van Lint
  01:20:18 - 01:20:31 - Marian van der Weele.
  01:20:33 - 01:21:13 - Marian van der Weele.
  01:21:24 - 01:21:34 - Marian van der Weele.
  01:21:34 - 01:22:50 - Ivo Kielenstijn
  01:22:50 - 01:22:56 - Marian van der Weele.
  01:22:56 - 01:23:21 - Tjeerd Hoekstra
  01:23:24 - 01:23:33 - Ivo Kielenstijn
  01:23:33 - 01:23:45 - Tjeerd Hoekstra
  01:23:45 - 01:23:47 - Marian van der Weele.
  01:23:47 - 01:24:11 - Ivo Kielenstijn
  01:24:13 - 01:24:18 - Marian van der Weele.
  01:24:18 - 01:24:56 - Petra van Lint
  01:24:56 - 01:25:00 - Marian van der Weele.
  01:25:00 - 01:25:09 - Ivo Kielenstijn
  01:25:09 - 01:25:21 - Petra van Lint
  01:25:21 - 01:25:26 - Marian van der Weele.
  01:25:26 - 01:26:16 - Ivo Kielenstijn
  01:26:16 - 01:26:22 - Marian van der Weele.
  01:26:22 - 01:27:01 - Tjeerd Hoekstra
  01:27:08 - 01:27:24 - Marian van der Weele.
  01:27:24 - 01:27:52 - Tjeerd Hoekstra
  01:27:52 - 01:27:54 - Marian van der Weele.
  01:27:54 - 01:28:03 - Ivo Kielenstijn
  01:28:03 - 01:28:16 - Tjeerd Hoekstra
  01:28:16 - 01:28:19 - Ivo Kielenstijn
  01:28:19 - 01:28:27 - Marian van der Weele.
  01:28:27 - 01:29:26 - Vincent Koerse
  01:29:30 - 01:29:33 - Marian van der Weele.
  01:29:33 - 01:30:01 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:30:01 - 01:30:06 - Marian van der Weele.
  01:30:06 - 01:30:12 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:30:12 - 01:30:40 - Marian van der Weele.
  01:33:56 - 01:33:57 - Tjeerd Hoekstra
  01:33:57 - 01:34:01 - Marian van der Weele.
  01:34:01 - 01:34:09 - Tjeerd Hoekstra
  01:34:09 - 01:34:32 - Marian van der Weele.
  01:34:32 - 01:35:10 - Tjeerd Hoekstra
  01:35:12 - 01:35:19 - Marian van der Weele.
  01:35:19 - 01:35:46 - Ton van Nieuwkerk
  01:35:46 - 01:35:47 - Tjeerd Hoekstra
  01:35:47 - 01:36:18 - Marian van der Weele.
  01:36:18 - 01:36:34 - Tjeerd Hoekstra
  01:36:34 - 01:36:38 - Marian van der Weele.
  01:36:38 - 01:37:23 - Ton van Nieuwkerk
  01:37:23 - 01:37:42 - Tjeerd Hoekstra
  01:37:46 - 01:37:48 - Ton van Nieuwkerk
  01:37:48 - 01:38:08 - Marian van der Weele.
  01:38:08 - 01:38:23 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:38:23 - 01:38:26 - Marian van der Weele.
  01:56:16 - 01:56:44 - Marian van der Weele.
  01:56:44 - 01:57:40 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:57:42 - 01:57:46 - Marian van der Weele.
  01:57:46 - 01:58:08 - Ivo Kielenstijn
  01:58:08 - 02:01:08 - Marian van der Weele.
  02:01:15 - 02:02:26 - Marian van der Weele.
  02:02:26 - 02:02:43 - Vincent Koerse
  02:02:44 - 02:05:32 - Marian van der Weele.
 16. 12.C.1

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  CDA (2), D66 (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)
  tegen
  GroenLinks (3), PvdA (2)

  Besluit

  Na stemming vastgesteld

 17. 12.C.2

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)
  tegen
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3)

  Besluit

  Na stemming aangenomen

 18. 12.C.3

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  CDA (2), D66 (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)
  tegen
  GroenLinks (3), PvdA (2)

  Besluit

  Na stemming aangenomen

 19. 12.C.4

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  D66 (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)
  tegen
  CDA (2), GroenLinks (3), PvdA (2)

  Besluit

  Na stemming aangenomen

 20. 12.D

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld.

  02:03:03 - 02:05:32 - Marian van der Weele.
 21. 12.E

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld.

  02:03:25 - 02:05:32 - Marian van der Weele.
 22. 12.F

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld.

  02:03:42 - 02:05:32 - Marian van der Weele.
 23. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld.

  02:04:02 - 02:05:32 - Marian van der Weele.
 24. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld.

  02:04:39 - 02:05:32 - Marian van der Weele.
  02:06:06 - 02:08:06 - Harm Scheepstra
  02:08:06 - 02:09:12 - Marian van der Weele.
 25. 15

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  D66 (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)
  tegen
  CDA (2), GroenLinks (3), PvdA (2)

  Besluit

  Geamendeerd voorstel is na stemming vastgesteld.

  02:08:46 - 02:09:12 - Marian van der Weele.
  02:09:12 - 02:11:01 - Jaïro Oranje
  02:11:05 - 02:11:16 - Marian van der Weele.
  02:11:16 - 02:11:36 - Gerard Meij
  02:11:38 - 02:11:43 - Marian van der Weele.
  02:11:43 - 02:12:10 - André Schomakers
  02:12:13 - 02:12:21 - Marian van der Weele.
  02:12:21 - 02:13:19 - Henk van Berkum
  02:13:19 - 02:13:27 - Marian van der Weele.
  02:13:27 - 02:13:43 - Jaïro Oranje
  02:13:47 - 02:14:27 - Henk van Berkum
  02:14:27 - 02:14:33 - Marian van der Weele.
  02:14:33 - 02:17:44 - Trudy Willig-Tol
  02:17:44 - 02:17:46 - Jaïro Oranje
  02:17:46 - 02:17:52 - Marian van der Weele.
  02:17:52 - 02:18:06 - Jaïro Oranje
  02:18:08 - 02:18:13 - Marian van der Weele.
  02:18:13 - 02:20:17 - Bert Enderink
  02:20:20 - 02:20:23 - Marian van der Weele.
  02:20:23 - 02:22:07 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:22:07 - 02:22:17 - Marian van der Weele.
  02:22:17 - 02:22:31 - Trudy Willig-Tol
  02:22:31 - 02:22:54 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:22:54 - 02:23:01 - Trudy Willig-Tol
  02:23:03 - 02:23:07 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:23:07 - 02:23:08 - Marian van der Weele.
  02:23:08 - 02:23:10 - Trudy Willig-Tol
  02:23:10 - 02:23:14 - Marian van der Weele.
  02:23:14 - 02:23:30 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:23:31 - 02:23:33 - Marian van der Weele.
  02:23:33 - 02:23:55 - Trudy Willig-Tol
  02:23:55 - 02:24:38 - Marian van der Weele.
  02:24:38 - 02:24:44 - Marian van der Weele.
  02:24:44 - 02:25:13 - Bert Enderink
  02:25:19 - 02:25:41 - Marian van der Weele.
  02:25:49 - 02:26:00 - Marian van der Weele.
  02:26:00 - 02:26:02 - Tjeerd Hoekstra
  02:26:02 - 02:26:04 - Marian van der Weele.
  02:26:04 - 02:26:05 - Tjeerd Hoekstra
  02:26:05 - 02:26:31 - Marian van der Weele.
  02:26:31 - 02:27:03 - Trudy Willig-Tol
  02:27:03 - 02:27:09 - Marian van der Weele.
  02:27:09 - 02:27:14 - Henk van Berkum
  02:27:14 - 02:27:19 - Marian van der Weele.
  02:27:19 - 02:28:48 - Marian van der Weele.
 26. 15.a

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  D66 (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)
  tegen
  CDA (2), GroenLinks (3), PvdA (2)

  Besluit

  Na stemming aangenomen.

 27. 15.b

  De woorden "waarmee ingestemd wordt met deze begrotingswijziging" worden hiermee uit het dictum van het besluit verwijderd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen.

 28. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld.

  02:27:44 - 02:28:48 - Marian van der Weele.
 29. 18

  02:28:06 - 02:28:48 - Marian van der Weele.
  02:28:48 - 02:28:54 - Tjeerd Hoekstra
  02:28:54 - 02:28:59 - Tjeerd Hoekstra
  02:28:59 - 02:29:09 - Marian van der Weele.
  02:29:09 - 02:30:35 - Gerard Meij
  02:30:35 - 02:30:40 - Marian van der Weele.
  02:30:40 - 02:32:05 - Tjeerd Hoekstra
  02:32:06 - 02:32:12 - Marian van der Weele.
  02:32:12 - 02:32:43 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:32:43 - 02:32:47 - Marian van der Weele.
  02:32:47 - 02:34:29 - Bert Enderink
  02:34:29 - 02:34:33 - Tjeerd Hoekstra
  02:34:33 - 02:34:35 - Marian van der Weele.
  02:34:35 - 02:34:55 - Tjeerd Hoekstra
  02:34:56 - 02:35:02 - Marian van der Weele.
  02:35:02 - 02:35:37 - Bert Enderink
  02:35:37 - 02:35:38 - Marian van der Weele.
  02:35:38 - 02:36:03 - Tjeerd Hoekstra
  02:36:03 - 02:36:27 - Marian van der Weele.
  02:36:27 - 02:36:34 - Bert Enderink
  02:36:37 - 02:36:41 - Marian van der Weele.
  02:36:41 - 02:37:08 - Bert Enderink
  02:37:08 - 02:37:43 - Petra van Lint
  02:37:43 - 02:37:54 - Tjeerd Hoekstra
  02:37:54 - 02:37:56 - Marian van der Weele.
  02:37:56 - 02:40:29 - Petra van Lint
  02:40:29 - 02:40:30 - Marian van der Weele.
  02:40:30 - 02:41:05 - Tjeerd Hoekstra
  02:41:05 - 02:41:08 - Petra van Lint
  02:41:08 - 02:41:12 - Marian van der Weele.
  02:41:12 - 02:41:21 - Petra van Lint
  02:41:21 - 02:41:44 - Tjeerd Hoekstra
  02:41:47 - 02:41:54 - Marian van der Weele.
  02:41:54 - 02:42:06 - Tjeerd Hoekstra
  02:42:06 - 02:42:16 - Marian van der Weele.
  02:42:16 - 02:44:59 - Vincent Koerse
  02:44:59 - 02:45:00 - Marian van der Weele.
  02:45:00 - 02:45:45 - Tjeerd Hoekstra
  02:45:47 - 02:45:49 - Marian van der Weele.
  02:45:49 - 02:46:41 - Vincent Koerse
  02:46:42 - 02:47:10 - Marian van der Weele.
  02:47:10 - 02:49:12 - Ton van Nieuwkerk
  02:49:16 - 02:49:55 - Marian van der Weele.
  02:59:56 - 03:01:05 - Marian van der Weele.
  03:01:05 - 03:02:24 - Tjeerd Hoekstra
  03:02:24 - 03:02:29 - Marian van der Weele.
  03:02:29 - 03:02:57 - Bert Enderink
  03:02:59 - 03:03:07 - Marian van der Weele.
  03:03:07 - 03:05:05 - Vincent Koerse
  03:05:05 - 03:05:10 - Marian van der Weele.
  03:05:10 - 03:05:36 - Tjeerd Hoekstra
  03:05:40 - 03:05:41 - Marian van der Weele.
  03:05:41 - 03:05:58 - Vincent Koerse
  03:05:59 - 03:06:06 - Marian van der Weele.
  03:06:06 - 03:06:55 - Petra van Lint
  03:06:55 - 03:06:59 - Marian van der Weele.
  03:06:59 - 03:07:44 - Tjeerd Hoekstra
  03:07:44 - 03:08:20 - Petra van Lint
  03:08:20 - 03:08:24 - Marian van der Weele.
  03:08:24 - 03:09:01 - Tjeerd Hoekstra
  03:09:04 - 03:09:05 - Petra van Lint
  03:09:05 - 03:09:15 - Marian van der Weele.
  03:09:15 - 03:09:36 - Tjeerd Hoekstra
  03:09:37 - 03:09:38 - Marian van der Weele.
  03:09:38 - 03:09:56 - Tjeerd Hoekstra
  03:10:01 - 03:10:13 - Marian van der Weele.
  03:10:13 - 03:10:14 - Tjeerd Hoekstra
  03:10:14 - 03:10:37 - Marian van der Weele.
  03:10:37 - 03:11:26 - Vincent Koerse
  03:11:26 - 03:11:32 - Marian van der Weele.
  03:11:32 - 03:11:58 - Tjeerd Hoekstra
  03:12:09 - 03:12:17 - Marian van der Weele.
  03:17:47 - 03:17:50 - Marian van der Weele.
  03:17:50 - 03:18:43 - Vincent Koerse
  03:18:43 - 03:18:57 - Marian van der Weele.
  03:18:57 - 03:19:16 - Tjeerd Hoekstra
  03:19:16 - 03:19:24 - Marian van der Weele.
  03:19:24 - 03:19:26 - Bert Enderink
  03:19:26 - 03:19:31 - Marian van der Weele.
  03:19:31 - 03:19:50 - Bert Enderink
  03:19:50 - 03:19:54 - Marian van der Weele.
  03:19:54 - 03:20:23 - Tjeerd Hoekstra
  03:20:24 - 03:20:28 - Marian van der Weele.
  03:20:28 - 03:20:41 - Bert Enderink
  03:20:41 - 03:21:04 - Gerard Meij
  03:21:07 - 03:21:11 - Marian van der Weele.
  03:21:11 - 03:21:18 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:21:20 - 03:21:56 - Marian van der Weele.
 30. 19

  03:19:25 - 03:19:26 - Bert Enderink
  03:19:26 - 03:19:31 - Marian van der Weele.
  03:19:31 - 03:19:50 - Bert Enderink
  03:19:50 - 03:19:54 - Marian van der Weele.
  03:19:54 - 03:20:23 - Tjeerd Hoekstra
  03:20:24 - 03:20:28 - Marian van der Weele.
  03:20:28 - 03:20:41 - Bert Enderink
  03:20:41 - 03:21:04 - Gerard Meij
  03:21:07 - 03:21:11 - Marian van der Weele.
  03:21:11 - 03:21:18 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:21:20 - 03:21:56 - Marian van der Weele.
  03:21:59 - 03:22:03 - Marian van der Weele.