Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 15 juni 2023

donderdag 15 juni 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.C. van der Weele
Toelichting

Betreft de voorlopige agenda voor de besluitvormende raadsvergadering.

Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering op donderdag 15 juni 2023 vanaf 19.30 uur live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.

Agendapunten

 1. 1
  Opening raadsvergadering
 2. 2
  Eventuele mededelingen
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4

  Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.

 5. 5
  Actieve informatie van het college en van raadsleden in bestuursorganen
 6. 7
  Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
 7. 8
  Stand van zaken afhandeling toezeggingen, openstaande moties en termijnagenda
 8. 9

  Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden (griffie@waterland.nl of 0299 - 658 585).

 9. 12

  Dit onderwerp bevat een zestal voorstellen op het gebied van de Omgevingswet. De mogelijke datum van inwerkingtreding van deze wet is dit voorjaar vooruitgeschoven, te weten naar 1 januari 2024. Op 16 februari heeft een eerste termijn van behandeling plaatsgevonden, zodat er daarna gelegenheid is voor het college voor beantwoording van vragen en/of aanpassing van de stukken. In een volgende vergadercyclus voor de zomervakantie 2023 zou dit onderwerp dan opnieuw voor verdere behandeling in een voorbereidende vergadering worden geagendeerd. Dat heeft nu plaatsgevonden.

 10. 18
  Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
 11. 19
  Sluiting raadsvergadering