Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 9 juni 2022

donderdag 9 juni 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.C. van der Weele
Toelichting

Deze vergadering kan worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering op donderdag 9 juni 2022 live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:49 - 00:08:50 - Marian van der Weele.
  00:09:07 - 00:09:41 - Marian van der Weele.
 2. 2

  00:09:13 - 00:09:41 - Marian van der Weele.
 3. 3

  00:09:36 - 00:09:41 - Marian van der Weele.
  00:09:41 - 00:09:53 - Harm Scheepstra
  00:09:53 - 00:10:23 - Marian van der Weele.
  00:10:23 - 00:11:05 - Harm Scheepstra
  00:11:10 - 00:11:13 - Tjeerd Hoekstra
  00:11:13 - 00:11:29 - Bert Enderink
  00:11:29 - 00:11:34 - Harm Scheepstra
  00:11:34 - 00:12:17 - Bert Enderink
  00:12:17 - 00:12:21 - Tjeerd Hoekstra
  00:12:21 - 00:15:40 - Marian van der Weele.
 4. 4

  Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.

 5. 5

  00:14:25 - 00:15:40 - Marian van der Weele.
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld

  00:14:41 - 00:15:40 - Marian van der Weele.
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld, met dien verstande dat WN heeft gevraagd:
  - om als reactie op ingekomen stuk 159-689 Mail over verkeerssituatie Watergang (snelheid), een de RID over genomen of nog te nemen maatregelen naar de raad ter sturen;
  - om ingekomen stuk 166-634 Voorstel wijziging reglement van orde gemeenteraad Waterland, te bespreken in een werkgroep die daar over gaat;
  - om ingekomen stuk 175-166 Brief over zonnepanelen aanpassen welstandnota d.d. 3 juni 2022, bespreekbaar te maken in de raad (WN komt hier nog op terug);
  - om de raadsvragen van het CDA 373-14 Schriftelijke vragen inzake gronddepots Purmer, ingediend op 12 mei 2022, zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

  00:15:21 - 00:15:40 - Marian van der Weele.
  00:15:40 - 00:17:27 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:17:30 - 00:20:37 - Marian van der Weele.
 8. 8

 9. 9

  Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden

 10. 10

  Er heeft een kleine aanpassing in voorstel en besluit plaatsgevonden. Er is een overgangsregeling van toepassing in de Wet versterking decentrale rekenkamers, waardoor interne leden nog tot een jaar na inwerkingtreding nieuwe wet kunnen aanblijven.


  Uitslag schriftelijke stemming in de raadsvergadering van 9 juni 2022:
  dhr. Schomakers 12 stemmen;
  dhr. Oranje 10 stemmen;
  dhr. Kniesmeijer 8 stemmen;
  2 blanco stembriefjes = 4 stemmen.

  Besluit

  Na schriftelijke stemming worden de heren Schomakers en Oranje benoemd als interne leden van de rekenkamercommissie

  00:18:17 - 00:20:37 - Marian van der Weele.
  00:29:31 - 00:29:50 - Marian van der Weele.
  00:29:50 - 00:30:15 - Trudy Willig-Tol
  00:30:16 - 00:31:34 - Marian van der Weele.
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen

  00:30:44 - 00:31:34 - Marian van der Weele.
 12. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen

  00:31:29 - 00:31:34 - Marian van der Weele.
  00:31:34 - 00:31:44 - Harm Scheepstra
  00:31:44 - 00:32:18 - Marian van der Weele.
  00:32:18 - 00:32:20 - Tjeerd Hoekstra
  00:32:20 - 00:32:40 - Marian van der Weele.
  00:32:40 - 00:33:07 - Tjeerd Hoekstra
  00:33:10 - 00:33:17 - Marian van der Weele.
  00:33:17 - 00:33:31 - Petra van Lint
  00:33:31 - 00:34:32 - Marian van der Weele.
 13. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen

  00:34:03 - 00:34:32 - Marian van der Weele.
  00:34:32 - 00:34:33 - Marian van der Weele.
  00:34:33 - 00:35:13 - Harm Scheepstra
  00:35:15 - 00:35:17 - Marian van der Weele.
  00:35:17 - 00:35:37 - Tjeerd Hoekstra
  00:35:39 - 00:35:59 - Marian van der Weele.
  00:35:59 - 00:36:10 - Petra van Lint
  00:36:10 - 00:38:03 - Bert Enderink
  00:38:06 - 00:38:09 - Marian van der Weele.
  00:38:09 - 00:39:35 - Petra van Lint
  00:39:35 - 00:39:42 - Marian van der Weele.
  00:39:42 - 00:40:28 - Vincent Koerse
  00:40:28 - 00:40:30 - Marian van der Weele.
  00:40:30 - 00:41:06 - Harm Scheepstra
  00:41:08 - 00:41:11 - Marian van der Weele.
  00:41:11 - 00:41:23 - Vincent Koerse
  00:41:25 - 00:41:27 - Marian van der Weele.
  00:41:27 - 00:42:08 - Gerard Meij
  00:42:08 - 00:42:15 - Marian van der Weele.
  00:42:15 - 00:42:21 - Harm Scheepstra
  00:42:25 - 00:42:51 - Marian van der Weele.
  00:42:51 - 00:44:52 - Hendrik Boland
  00:44:52 - 00:44:56 - Marian van der Weele.
  00:44:56 - 00:45:19 - Petra van Lint
  00:45:19 - 00:45:20 - Marian van der Weele.
  00:45:20 - 00:46:08 - Hendrik Boland
  00:46:08 - 00:46:09 - Petra van Lint
  00:46:09 - 00:46:19 - Marian van der Weele.
  00:46:19 - 00:46:25 - Petra van Lint
  00:46:27 - 00:46:34 - Hendrik Boland
  00:46:34 - 00:46:42 - Marian van der Weele.
  00:46:42 - 00:47:28 - Hendrik Boland
  00:47:28 - 00:47:57 - Harm Scheepstra
  00:47:57 - 00:48:06 - Marian van der Weele.
  00:48:06 - 00:48:20 - Harm Scheepstra
  00:48:20 - 00:48:37 - Hendrik Boland
  00:48:38 - 00:51:49 - Marian van der Weele.
 14. 15

  Attentie!! Bij dit raadsvoorstel behoren twee concept-besluiten, te weten:
  - concept-besluit vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Sportcomplex Marken;
  - concept-besluit Verordening geurhinder en veehouderij Waterland 2021 incl. kaart en gebiedsvisie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen

  00:49:08 - 00:51:49 - Marian van der Weele.
  00:51:49 - 00:51:57 - Victor Pons
  00:51:57 - 00:52:00 - Marian van der Weele.
  00:52:00 - 00:54:49 - Victor Pons
 15. 15.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen

 16. 16

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)
  tegen
  CDA (3), D66 (2)

  Besluit

  Na stemming aangenomen, zoals geamendeerd

  00:54:22 - 00:54:49 - Victor Pons
  00:54:52 - 00:55:00 - Marian van der Weele.
  00:55:00 - 00:55:05 - Henk van Berkum
  00:55:05 - 00:55:34 - Luuk Zaal
  00:55:36 - 00:55:39 - Marian van der Weele.
  00:55:39 - 00:57:28 - Henk van Berkum
  00:57:28 - 00:57:31 - Marian van der Weele.
  00:57:31 - 00:58:44 - Bert Enderink
  00:58:44 - 00:58:50 - Marian van der Weele.
  00:58:50 - 00:58:59 - Henk van Berkum
  00:58:59 - 00:59:03 - Marian van der Weele.
  00:59:03 - 00:59:14 - Henk van Berkum
  00:59:14 - 00:59:17 - Marian van der Weele.
  00:59:17 - 00:59:27 - Henk van Berkum
  00:59:29 - 00:59:35 - Marian van der Weele.
  00:59:35 - 00:59:45 - Henk van Berkum
  00:59:45 - 00:59:52 - Marian van der Weele.
  00:59:52 - 01:00:19 - Vincent Koerse
  01:00:19 - 01:01:21 - Tjeerd Hoekstra
  01:01:23 - 01:01:35 - Marian van der Weele.
  01:02:32 - 01:02:56 - Marian van der Weele.
  01:02:56 - 01:03:26 - Marian van der Weele
  01:03:26 - 01:03:31 - Marian van der Weele.
  01:03:31 - 01:04:01 - Harm Scheepstra
  01:04:01 - 01:04:05 - Marian van der Weele.
  01:04:05 - 01:06:43 - Marian van der Weele
  01:06:43 - 01:06:51 - Marian van der Weele.
  01:06:51 - 01:07:16 - Harm Scheepstra
  01:07:16 - 01:07:17 - Marian van der Weele.
  01:07:17 - 01:08:46 - Marian van der Weele
  01:08:46 - 01:08:50 - Marian van der Weele.
  01:08:50 - 01:09:33 - Harm Scheepstra
  01:09:33 - 01:14:17 - Marian van der Weele
  01:14:19 - 01:14:23 - Marian van der Weele.
  01:14:23 - 01:14:42 - Tjeerd Hoekstra
  01:14:43 - 01:15:17 - Marian van der Weele
  01:15:20 - 01:15:29 - Marian van der Weele.
  01:15:29 - 01:15:38 - Vincent Koerse
  01:15:39 - 01:15:43 - Marian van der Weele.
  01:15:43 - 01:15:44 - Harm Scheepstra
  01:15:46 - 01:15:51 - Marian van der Weele.
  01:15:51 - 01:18:44 - Vincent Koerse
  01:18:44 - 01:18:46 - Marian van der Weele.
  01:18:46 - 01:19:37 - Harm Scheepstra
  01:19:37 - 01:19:39 - Marian van der Weele.
  01:19:39 - 01:20:07 - Luuk Zaal
  01:20:10 - 01:20:12 - Marian van der Weele.
  01:20:12 - 01:20:40 - Harm Scheepstra
  01:20:40 - 01:20:44 - Marian van der Weele.
  01:20:44 - 01:21:27 - Simone Boogaard
  01:21:31 - 01:22:03 - Harm Scheepstra
  01:22:03 - 01:22:10 - Marian van der Weele.
  01:22:14 - 01:22:19 - Marian van der Weele.
  01:22:19 - 01:22:25 - Vincent Koerse
  01:22:25 - 01:22:27 - Marian van der Weele.
  01:36:55 - 01:37:15 - Marian van der Weele.
  01:37:15 - 01:37:27 - Marian van der Weele.
  01:37:29 - 01:39:33 - Marian van der Weele
  01:39:33 - 01:39:39 - Marian van der Weele.
  01:39:39 - 01:40:03 - Tjeerd Hoekstra
  01:40:05 - 01:40:07 - Marian van der Weele.
  01:40:07 - 01:41:08 - Marian van der Weele
  01:41:08 - 01:41:34 - Harm Scheepstra
  01:41:34 - 01:41:42 - Harm Scheepstra
  01:41:42 - 01:41:46 - Marian van der Weele.
  01:41:46 - 01:42:39 - Marian van der Weele
  01:42:39 - 01:42:46 - Marian van der Weele.
  01:42:50 - 01:43:45 - Vincent Koerse
  01:43:45 - 01:43:53 - Marian van der Weele.
  01:43:53 - 01:45:11 - Victor Pons
  01:45:11 - 01:45:47 - Marian van der Weele.
  01:45:47 - 01:46:35 - Victor Pons
  01:46:35 - 01:46:43 - Marian van der Weele.
  01:46:43 - 01:46:53 - Bert Enderink
  01:46:53 - 01:46:55 - Marian van der Weele.
  01:46:55 - 01:47:47 - Bert Enderink
  01:47:50 - 01:48:48 - Marian van der Weele.
  01:48:56 - 01:49:31 - Marian van der Weele.
  01:50:14 - 01:50:50 - Marian van der Weele.
 17. 16.a

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)
  tegen
  CDA (3), D66 (2)

  Besluit

  Na stemming aangenomen

 18. 17

  Het in de voorbereidende vergadering voorgelegde concept-raadsbesluit betreft een onjuiste versie, zo is in die vergadering geconstateerd. Deze zal z.s.m. door de juiste versie worden vervangen.
  Raadsvoorstel over de zienswijze over de begroting 2023 van de GGD wordt doorgeschoven naar de volgende cyclus (30 juni/7 juli). Zie toelichting in termijnagenda.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen

  01:50:32 - 01:50:50 - Marian van der Weele.
  01:50:50 - 01:51:17 - André Schomakers
  01:51:19 - 01:52:10 - Marian van der Weele.
 19. 19

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2)
  tegen
  WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Na stemming aangenomen

  01:51:44 - 01:52:10 - Marian van der Weele.
  01:52:10 - 01:52:24 - Victor Pons
  01:52:24 - 01:52:26 - Marian van der Weele.
  01:52:26 - 01:52:58 - Victor Pons
  01:52:58 - 01:53:10 - Marian van der Weele.
  01:53:10 - 01:55:29 - Luuk Zaal
  01:55:29 - 01:55:37 - Marian van der Weele.
  01:55:37 - 01:56:12 - Simone Boogaard
  01:56:18 - 01:56:37 - Tjeerd Hoekstra
  01:56:38 - 01:56:40 - Marian van der Weele.
  01:56:40 - 01:57:23 - Henk van Berkum
  01:57:25 - 01:57:30 - Marian van der Weele.
  01:57:30 - 01:59:17 - Vincent Koerse
  01:59:17 - 01:59:22 - Marian van der Weele.
  01:59:22 - 01:59:39 - Victor Pons
  01:59:39 - 01:59:57 - Vincent Koerse
  02:00:00 - 02:00:22 - Marian van der Weele.
  02:00:22 - 02:03:40 - Hendrik Boland
  02:03:40 - 02:03:42 - Marian van der Weele.
  02:03:42 - 02:03:44 - Marian van der Weele.
  02:03:44 - 02:03:48 - Harm Scheepstra
  02:03:48 - 02:03:56 - Hendrik Boland
  02:03:56 - 02:04:15 - Marian van der Weele.
  02:04:15 - 02:04:35 - Victor Pons
  02:04:35 - 02:05:35 - Marian van der Weele.
 20. 20

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2), VVD (2)
  tegen
  WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Na stemming aangenomen

  02:05:26 - 02:05:35 - Marian van der Weele.
  02:05:35 - 02:06:13 - Victor Pons
  02:06:13 - 02:06:14 - Marian van der Weele.
  02:06:16 - 02:06:48 - Marian van der Weele.
  02:06:48 - 02:07:18 - Tjeerd Hoekstra
  02:07:18 - 02:07:59 - Marian van der Weele.
 21. 21

  Geen stukken aanwezig

 22. 22

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2)
  tegen
  VVD (2), WaterlandNatuurlijk (5)

  Besluit

  Na stemming aangenomen

  02:07:47 - 02:07:59 - Marian van der Weele.
  02:07:59 - 02:10:01 - Bert Enderink
  02:10:01 - 02:10:03 - Marian van der Weele.
  02:10:03 - 02:10:07 - Tjeerd Hoekstra
  02:10:07 - 02:11:05 - Gerard Meij
  02:11:07 - 02:11:09 - Marian van der Weele.
  02:11:09 - 02:11:21 - Tjeerd Hoekstra
  02:11:23 - 02:11:24 - Marian van der Weele.
  02:11:24 - 02:11:43 - Petra van Lint
  02:11:44 - 02:11:49 - Marian van der Weele.
  02:11:49 - 02:12:46 - Vincent Koerse
  02:12:48 - 02:12:54 - Marian van der Weele.
  02:12:54 - 02:14:03 - Harm Scheepstra
  02:14:07 - 02:14:18 - Marian van der Weele.
  02:14:18 - 02:15:05 - Bert Enderink
  02:15:08 - 02:16:09 - Marian van der Weele.
 23. 23
  Sluiting raadsvergadering