Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

Voorbereidende vergadering 1 december 2022

donderdag 1 december 2022

19:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:43 - 00:10:37 - Jans Berger
 2. 2

  00:07:59 - 00:10:37 - Jans Berger
 3. 3

 4. 4

  Elke fractie krijgt maximaal 10 minuten de gelegenheid om, zonder interrupties, een algemene beschouwing te geven. Aansluitend aan elke algemene beschouwing van een fractie, kunnen de andere fracties hen naar aanleiding daarvan vragen stellen. In de algemene beschouwingen worden geen vragen gesteld aan het college; die kunnen worden gesteld bij de financiële beschouwing op de begroting en de najaarsnota (zie agendapunt 5). Ook is het mogelijk om moties en amendementen aan te kondigen of al in te dienen.

  00:09:23 - 00:10:37 - Jans Berger
  00:10:37 - 00:19:42 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:19:42 - 00:20:15 - Jans Berger
  00:20:15 - 00:28:11 - Vincent Koerse
  00:28:11 - 00:28:27 - Jans Berger
  00:28:27 - 00:28:29 - Jans Berger
  00:28:29 - 00:37:25 - Bert Enderink
  00:37:26 - 00:37:39 - Jans Berger
  00:37:39 - 00:46:19 - Jaïro Oranje
  00:46:20 - 00:46:40 - Jans Berger
  00:46:40 - 00:54:43 - Gerard Meij
  00:54:43 - 00:54:48 - Jans Berger
  00:54:48 - 00:56:31 - Gerard Meij
  00:56:31 - 00:56:44 - Jans Berger
  00:56:44 - 01:07:51 - Petra van Lint
  01:07:51 - 01:08:00 - Jans Berger
  01:08:00 - 01:08:14 - Tjeerd Hoekstra
  01:08:14 - 01:08:36 - Jans Berger
  01:18:39 - 01:18:41 - Jans Berger
  01:20:20 - 01:20:23 - Jans Berger
  01:20:58 - 01:22:58 - Jans Berger
 5. 5

  In het fractievoorzittersoverleg is een deadline afgesproken voor het indienen van moties en amendementen bij de begrotingsbehandeling in de besluitvormende vergadering op 10 november 2021. Nu de behandeling naar december is verschoven houdt dit in dat in te dienen moties en amendementen in ieder geval uiterlijk op dinsdag 6 december 2022 om 12.00 uur bij de griffie moeten zijn aangeleverd, zodat deze direct in iBabs kunnen worden geplaatst en de andere fracties nog de gelegenheid hebben om deze inhoudelijk te bespreken voorafgaand aan de besluitvorming. Om draagvlak te creëren voor moties en amendementen wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat het zaak is hierover ruim tevoren met andere fracties te communiceren.

  01:21:08 - 01:22:58 - Jans Berger
  01:22:58 - 01:31:22 - André Schomakers
  01:31:22 - 01:31:28 - Jans Berger
  01:31:28 - 01:37:16 - Jochem Beintema
  01:37:17 - 01:37:20 - Jans Berger
  01:37:20 - 01:43:54 - Jacob van Altena
  01:43:54 - 01:44:06 - Jans Berger
  01:44:06 - 01:52:03 - Anton van Wijk
  01:52:03 - 01:52:12 - Jans Berger
  01:52:12 - 02:00:41 - Petra van Lint
  02:00:41 - 02:01:18 - Jans Berger
  02:24:27 - 02:25:08 - Jans Berger
  02:25:14 - 02:29:07 - Roland Wolters
  02:29:07 - 02:29:16 - Jans Berger
  02:29:16 - 02:30:10 - Bert Enderink
  02:30:14 - 02:30:35 - Roland Wolters
  02:30:35 - 02:30:39 - Jans Berger
  02:30:39 - 02:30:55 - Petra van Lint
  02:30:55 - 02:30:58 - Jans Berger
  02:30:59 - 02:31:09 - Roland Wolters
  02:31:09 - 02:31:11 - Jans Berger
  02:31:11 - 02:31:23 - Bert Enderink
  02:31:23 - 02:31:35 - Jans Berger
  02:31:35 - 02:32:54 - Roland Wolters
  02:32:54 - 02:32:57 - Jans Berger
  02:32:57 - 02:33:45 - Bert Enderink
  02:33:45 - 02:33:46 - Jans Berger
  02:33:46 - 02:34:26 - Roland Wolters
  02:34:26 - 02:34:31 - Jans Berger
  02:34:31 - 02:34:56 - Anton van Wijk
  02:34:56 - 02:34:59 - Jans Berger
  02:34:59 - 02:35:05 - Anton van Wijk
  02:35:05 - 02:35:07 - Jans Berger
  02:35:07 - 02:35:12 - Roland Wolters
  02:35:12 - 02:35:18 - Jans Berger
  02:35:18 - 02:36:16 - Roland Wolters
  02:36:16 - 02:36:17 - Jans Berger
  02:36:17 - 02:36:39 - Anton van Wijk
  02:36:39 - 02:36:46 - Jans Berger
  02:36:46 - 02:38:24 - Roland Wolters
  02:38:24 - 02:38:27 - Jans Berger
  02:38:27 - 02:38:34 - Petra van Lint
  02:38:34 - 02:38:36 - Jans Berger
  02:38:36 - 02:38:42 - Roland Wolters
  02:38:47 - 02:38:49 - Jans Berger
  02:38:49 - 02:39:37 - Anton van Wijk
  02:39:37 - 02:39:43 - Jans Berger
  02:39:43 - 02:40:27 - Roland Wolters
  02:40:27 - 02:40:35 - Jans Berger
  02:40:35 - 02:40:50 - Petra van Lint
  02:40:50 - 02:40:51 - Jans Berger
  02:40:51 - 02:41:00 - Roland Wolters
  02:41:00 - 02:41:20 - Jans Berger
  02:41:20 - 02:43:25 - Astrid van de Weijenberg
  02:43:25 - 02:43:50 - Jacob van Altena
  02:43:50 - 02:44:22 - Astrid van de Weijenberg
  02:44:22 - 02:44:34 - Jans Berger
  02:44:34 - 02:44:57 - Henk van Berkum
  02:44:57 - 02:44:58 - Jans Berger
  02:44:58 - 02:45:58 - Astrid van de Weijenberg
  02:45:58 - 02:46:02 - Jans Berger
  02:46:02 - 02:46:18 - Henk van Berkum
  02:46:20 - 02:46:34 - Astrid van de Weijenberg
  02:46:34 - 02:46:56 - Jans Berger
  02:46:56 - 02:47:02 - Jacob van Altena
  02:47:02 - 02:47:08 - Jans Berger
  02:47:08 - 02:47:26 - Jacob van Altena
  02:47:26 - 02:47:29 - Anton van Wijk
  02:47:29 - 02:48:47 - Astrid van de Weijenberg
  02:48:47 - 02:48:54 - Jans Berger
  02:48:54 - 02:49:31 - Anton van Wijk
  02:49:31 - 02:49:33 - Jans Berger
  02:49:33 - 02:50:05 - Astrid van de Weijenberg
  02:50:05 - 02:50:09 - Jans Berger
  02:50:09 - 02:50:21 - Anton van Wijk
  02:50:21 - 02:50:22 - Jans Berger
  02:50:22 - 02:53:54 - Astrid van de Weijenberg
  02:53:54 - 02:54:04 - Jans Berger
  02:54:16 - 02:56:50 - Ton van Nieuwkerk
  02:56:50 - 02:56:52 - Jans Berger
  02:56:52 - 02:57:18 - Jacob van Altena
  02:57:22 - 03:02:51 - Ton van Nieuwkerk
  03:02:54 - 03:03:05 - Jans Berger
  03:03:16 - 03:03:24 - Jans Berger
  03:03:27 - 03:05:05 - Harm Scheepstra
  03:05:05 - 03:05:14 - Jans Berger
  03:05:14 - 03:05:16 - Harm Scheepstra
  03:05:16 - 03:05:42 - Bert Enderink
  03:05:44 - 03:06:06 - Harm Scheepstra
  03:06:06 - 03:06:16 - Jans Berger
  03:06:16 - 03:06:59 - Petra van Lint
  03:06:59 - 03:07:00 - Jans Berger
  03:07:01 - 03:07:39 - Harm Scheepstra
  03:07:39 - 03:07:43 - Jans Berger
  03:07:43 - 03:07:53 - Petra van Lint
  03:07:53 - 03:08:02 - Harm Scheepstra
  03:08:10 - 03:08:12 - André Schomakers
  03:08:12 - 03:08:26 - Harm Scheepstra
  03:08:26 - 03:08:43 - Petra van Lint
  03:08:43 - 03:08:44 - Jans Berger
  03:08:44 - 03:09:02 - Harm Scheepstra
  03:09:02 - 03:09:15 - Jans Berger
  03:09:17 - 03:09:37 - Harm Scheepstra
  03:09:37 - 03:09:43 - Jans Berger
  03:09:43 - 03:09:47 - Harm Scheepstra
  03:09:47 - 03:10:01 - Jans Berger
  03:10:01 - 03:11:19 - Harm Scheepstra
  03:11:19 - 03:11:35 - Jans Berger
  03:11:35 - 03:11:37 - Harm Scheepstra
  03:11:37 - 03:11:44 - Jans Berger
  03:11:44 - 03:11:57 - Harm Scheepstra
  03:11:57 - 03:11:59 - Jans Berger
  03:11:59 - 03:12:05 - Harm Scheepstra
  03:12:05 - 03:12:15 - Jans Berger
  03:12:15 - 03:12:22 - Jacob van Altena
  03:12:22 - 03:12:30 - Jans Berger
  03:12:30 - 03:12:32 - Jacob van Altena
  03:12:32 - 03:12:53 - Jans Berger
  03:13:05 - 03:14:23 - Roland Wolters
  03:14:23 - 03:14:28 - Jans Berger
  03:14:28 - 03:14:39 - Jacob van Altena
  03:14:41 - 03:14:54 - Roland Wolters
  03:14:54 - 03:14:56 - Jans Berger
  03:14:56 - 03:15:18 - Bert Enderink
  03:15:23 - 03:16:02 - Roland Wolters
  03:16:02 - 03:16:10 - Bert Enderink
  03:16:11 - 03:16:14 - Roland Wolters
  03:16:14 - 03:16:33 - Jans Berger
  03:16:33 - 03:21:13 - Tjeerd Hoekstra
  03:21:13 - 03:21:20 - Jans Berger
  03:21:20 - 03:22:19 - Bert Enderink
  03:22:19 - 03:22:20 - Jans Berger
  03:22:20 - 03:23:18 - Tjeerd Hoekstra
  03:23:18 - 03:23:21 - Jans Berger
  03:23:21 - 03:23:37 - Bert Enderink
  03:23:37 - 03:23:38 - Jans Berger
  03:23:38 - 03:24:30 - Tjeerd Hoekstra
  03:24:30 - 03:25:53 - Jans Berger
 6. 6

  03:24:51 - 03:25:53 - Jans Berger
  03:25:53 - 03:26:35 - Trudy Willig-Tol
  03:26:36 - 03:26:40 - Jans Berger
  03:26:40 - 03:27:05 - Petra van Lint
  03:27:05 - 03:27:07 - Jans Berger
  03:27:07 - 03:27:49 - Tjeerd Hoekstra
  03:27:51 - 03:27:57 - Jans Berger
  03:27:57 - 03:28:15 - André Schomakers
  03:28:17 - 03:28:18 - Jans Berger
  03:28:20 - 03:29:12 - Jans Berger
 7. 7

  03:28:36 - 03:29:12 - Jans Berger
  03:29:21 - 03:30:22 - Simon Verbeek
  03:30:25 - 03:30:50 - André Schomakers
  03:30:50 - 03:31:46 - Jans Berger
  03:31:48 - 03:35:48 - Simon Verbeek
 8. 8

  03:32:11 - 03:35:48 - Simon Verbeek
  03:35:48 - 03:35:51 - Tjeerd Hoekstra
  03:35:51 - 03:35:54 - Jans Berger
  03:35:54 - 03:36:14 - Tjeerd Hoekstra
  03:36:14 - 03:36:17 - Jans Berger
  03:36:17 - 03:36:26 - Simon Verbeek
  03:36:28 - 03:36:30 - Jans Berger
  03:36:30 - 03:36:35 - André Schomakers
  03:36:35 - 03:36:56 - Jans Berger
  03:36:56 - 03:37:12 - Vincent Koerse
  03:37:12 - 03:37:19 - Jans Berger
  03:37:19 - 03:37:57 - Simon Verbeek
  03:37:57 - 03:38:12 - Jans Berger
  03:38:12 - 03:38:18 - Tjeerd Hoekstra
  03:38:18 - 03:38:27 - Jans Berger
  03:38:27 - 03:38:36 - Vincent Koerse
  03:38:36 - 03:38:40 - Jans Berger
  03:38:40 - 03:38:48 - Simon Verbeek
  03:38:48 - 03:39:10 - Tjeerd Hoekstra
  03:39:17 - 03:39:22 - Jans Berger
  03:39:27 - 03:39:35 - Jans Berger
  03:39:35 - 03:40:18 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:40:20 - 03:40:24 - Jans Berger
 9. 9
  Belastingverordeningen 2023 (RW)
 10. 13
  Sluiting voorbereidende vergadering