Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

Voorbereidende vergadering 29 februari 2024

donderdag 29 februari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. Berger
Toelichting

Betreft de voorlopige agenda voor de voorbereidende vergadering.

Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering vanaf 19.30 uur live te volgen op deze pagina of via Omroep PIM.

Bij de voorbereidende vergadering is het mogelijk om in te spreken bij een geagendeerd onderwerp. U dient zich dan uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie: griffie@waterland.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening voorbereidende vergadering
 2. 2
  Mededelingen en actieve informatie
 3. 4
  Vragenuur
 4. 5

  (fvzo 11-01-2024) De VVD heeft dit onderwerp geagendeerd naar aanleiding van de discussies over de financiële dekking van raadsvoorstellen in de decembercyclus 2023.

 5. 6

  Dit debatverzoek is gedaan in het fractievoorzittersoverleg van 8-2-2023, omdat er helderheid gewenst is over dit onderwerp. Het college heeft inmiddels een RID verstuurd die bij de stukken te vinden is.

 6. 7

  Aangekaart in raad 16-11-2023. Reden agenderingsverzoek CDA: Om in de raad met het college de dialoog te kunnen voeren over de reactie van het college m.b.t. de organisatieontwikkeling en de effecten van de keuze in 2020 ten aanzien van de bestuurlijke toekomst en de ontwikkeling in de organisatie.
  Op verzoek van het CDA zijn tevens oudere stukken over dit onderwerp toegevoegd. Daar zitten ook stukken bij die alleen met de raad zijn gedeeld op een info-avond; deze zijn achter een slotje geplaatst.

 7. 9

  Aangekaart in fractievoorzittersoverleg 8-2-2024. Reden agenderingsverzoek: Het college vraagt de raad om een richtinggevende uitspraak te doen. Eventuele wensen en/of bedenkingen kan het college dan meenemen in een voorstel tot wijziging van de welstandsnota.
  Op verzoek van WN is ook de brochure van de pilot Marken (aangeboden in de raadsvergadering op 11-05-2023) toegevoegd aan de stukken.
  Op verzoek van het CDA is toegevoegd hun unaniem aangenomen motie over zonnepanelen in beschermde kernen van 15-09-2022.

 8. 10

 9. 11

  Reden agenderingsverzoek CDA: Graag het gesprek met het college voeren over nut en noodzaak, kwaliteit en kosten van de aanpassing en daarbij ook kijken of de actieve informatieplicht vanuit het college adequaat is toegepast en in welke mate het budgetrecht van de raad wel of niet is gerespecteerd.

 10. 12

  Reden agenderingsverzoek onder voorbehoud VVD: bedoeling is dat de raad een kader aan het college kan meegeven om te voorkomen, zoals op Marken, dat met een vvgb-procedure de raad ineens een andere kant op wil dan het college voor ogen had.
  Toegevoegd op verzoek van WN: Omgevingsvisie Waterland 2030.


  Toegevoegd door griffie n.a.v. vraag PvdA: Woonvisie Waterland 2025 (zie blz. 15 over woningsplitsing).

 11. 13
  Sluiting voorbereidende vergadering