Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

Voorbereidende vergadering 18 maart 2021

donderdag 18 maart 2021

19:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

00:15:18 - 00:18:47 - Hans de Jong.

De behandeling in de eerste termijn van dit onderwerp heeft plaatsgevonden in de Voorbereidende Vergadering van donderdag 11 februari 2021. Afgesproken is om vanavond dit onderwerp in tweede termijn te behandelen.

Bijlagen

00:18:47 - 00:20:55 - Gerard Meij
00:20:55 - 00:22:55 - Petra van Lint
00:22:55 - 00:25:28 - Jochem Beintema
00:25:28 - 00:28:34 - Petra van Lint
00:28:34 - 00:32:09 - Simon Verbeek
00:32:09 - 00:36:43 - Jelle Kaars
00:36:43 - 00:37:59 - Hans de Jong.

Voor deze expert-meeting zijn vier sprekers uitgenodigd, die elk 5 (tot max. 10) minuten het woord krijgen. Aansluitend kunnen per presentatie vragen worden gesteld aan de spreker. Als sprekers zijn benaderd:
- een bestuurder van De Wooncompagnie;
- een makelaar;
- een bestuurder van de Huurdersvereniging De Vijfhoek;
- een architect i.v.m. zijn ideeën over kleine wooneenheden.

Vervolgens is er nog de mogelijkheid van beeld- en oordeelsvorming zoals gebruikelijk bij een te behandelen onderwerp.
Er is een strakke planning (bestuurlijk vastgesteld) met huurdersverenigingen en wooncorporaties gemaakt om nog voor de zomer tot prestatieafspraken met elkaar te komen. Die planning was al extra strak omdat de raad koos voor een behandeling in maart in plaats van februari. Verdere vertraging naar april is daarom, mede gelet op de afspraken met de samenwerkingspartners, niet wenselijk.

01:15:16 - 01:16:24 - Hans de Jong.
01:16:24 - 01:18:34 - Gabriëlle Bekhuis
01:19:27 - 01:19:37 - Hans de Jong.
01:19:37 - 01:20:19 - Vincent Koerse
01:27:18 - 01:27:51 - Petra van Lint
01:33:52 - 01:37:02 - Jacob van Altena
01:44:00 - 01:46:39 - Gabriëlle Bekhuis
01:46:39 - 01:51:27 - Petra van Lint
01:51:27 - 01:59:20 - Vincent Koerse
01:59:20 - 01:59:23 - Hans de Jong.
01:59:23 - 02:04:25 - Jacob van Altena
02:04:25 - 02:04:39 - Hans de Jong.
02:04:39 - 02:20:36 - Ton van Nieuwkerk
02:20:36 - 02:20:46 - Jacob van Altena
02:20:46 - 02:24:18 - Ton van Nieuwkerk
02:24:18 - 02:24:37 - Hans de Jong.
02:24:37 - 02:26:38 - Vincent Koerse
02:26:38 - 02:28:05 - Ton van Nieuwkerk
02:28:05 - 02:28:09 - Hans de Jong.
02:28:09 - 02:28:10 - Jacob van Altena
02:28:10 - 02:28:16 - Hans de Jong.
02:28:16 - 02:28:38 - Gabriëlle Bekhuis
02:28:38 - 02:29:45 - Ton van Nieuwkerk
02:29:45 - 02:31:02 - Hans de Jong.

Al geruime tijd werken de gemeenten in de regio's Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland samen op het gebied van woonruimteverdeling. In alle 15 betrokken gemeenten is dit voorstel aan de raad voorgelegd, waarbij het de bedoeling is dat de respectievelijke gemeenteraden hierover in maart 2021 een besluit nemen; dit omdat hier sprake is van een interregionale procedure. Na vaststelling van het beleidsvoorstel in de gemeenteraden worden de aanbodsites van sociale huurwoningen aangepast. De inhoudelijke afspraken, die zijn vastgelegd in het regionale beleidsvoorstel, worden door de gemeenten juridisch vertaald in de lokale huisvestingsverordening. Verwachting is dat per 1 mei 2022 gestart kan worden met de nieuwe werkwijze.

02:31:02 - 02:32:39 - Petra van Lint
02:32:39 - 02:32:44 - Hans de Jong.
02:32:44 - 02:34:27 - Vincent Koerse
02:34:27 - 02:35:26 - Jacob van Altena
02:35:26 - 02:35:40 - Hans de Jong.
02:35:40 - 02:39:12 - Ton van Nieuwkerk
02:39:12 - 02:40:11 - Hans de Jong.