Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

Voorbereidende vergadering 4 november 2021

donderdag 4 november 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Simon Verbeek
Toelichting

Naar aanleiding van de versoepelingen in het kader van de coronamaatregelen, kan deze vergadering weer worden bijgewoond door belangstellenden. Hiervoor is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, waarvoor u zich tevoren, maar uiterlijk op donderdag 4 november 2021 vóór 16.00 uur, dient aan te melden bij de griffie (griffie@waterland.nl of 0299-658585).
Ook is deze vergadering op donderdag 4 november 2021 vanaf 19.30 uur live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:03:19 - 00:08:36 - Simon Verbeek

Elke fractie krijgt maximaal 10 minuten de gelegenheid om, zonder interrupties, een algemene beschouwing te geven. Aansluitend aan elke algemene beschouwing van een fractie, kunnen de andere fracties hen naar aanleiding daarvan vragen stellen. Vragen voor het college kunnen wél in de algemene beschouwingen worden gesteld, maar worden door het college pas beantwoord bij de behandeling van het betreffende domein.
Ook is het mogelijk om moties en amendementen aan te kondigen in te dienen. Echter, een motie of amendement wordt maar één keer besproken, dus òf in de voorbereidende vergadering òf in de besluitvormende vergadering. In het fractievoorzittersoverleg is verder afgesproken om de moties en amendementen die in de besluitvormende vergadering op 11 november 2021 zullen worden ingediend, uiterlijk op dinsdag 9 november 2021 om 20.00 uur bij de griffie aan te leveren, zodat deze direct in iBabs kunnen worden geplaatst en de andere fracties nog de gelegenheid hebben om deze inhoudelijk te bespreken voorafgaand aan de besluitvorming. Om draagvlak te creëren voor moties en amendementen wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat het zaak is hierover ruim tevoren met andere fracties te communiceren.

00:08:36 - 00:14:36 - Bert Enderink
00:14:40 - 00:14:51 - Simon Verbeek
00:14:51 - 00:15:09 - Beate Janssen van Raaij
00:15:13 - 00:15:36 - Bert Enderink
00:15:42 - 00:16:05 - Roland Wolters
00:16:07 - 00:16:07 - Bert Enderink
00:16:47 - 00:16:51 - Simon Verbeek
00:16:51 - 00:25:58 - Jaïro Oranje
00:25:59 - 00:26:13 - Simon Verbeek
00:26:13 - 00:26:26 - Bert Enderink
00:26:26 - 00:26:28 - Jaïro Oranje
00:26:28 - 00:26:32 - Simon Verbeek
00:26:32 - 00:27:38 - Jaïro Oranje
00:27:38 - 00:27:44 - Simon Verbeek
00:27:44 - 00:28:33 - Vincent Koerse
00:28:33 - 00:28:41 - Simon Verbeek
00:28:41 - 00:29:49 - Jaïro Oranje
00:29:49 - 00:29:54 - Simon Verbeek
00:29:54 - 00:36:43 - Vincent Koerse
00:36:45 - 00:36:57 - Simon Verbeek
00:36:57 - 00:37:25 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:37:25 - 00:37:29 - Simon Verbeek
00:37:29 - 00:38:02 - Vincent Koerse
00:38:02 - 00:38:07 - Simon Verbeek
00:38:07 - 00:38:17 - Beate Janssen van Raaij
00:38:19 - 00:38:43 - Vincent Koerse
00:38:44 - 00:38:51 - Simon Verbeek
00:38:51 - 00:49:13 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:49:13 - 00:49:25 - Simon Verbeek
00:49:25 - 00:49:30 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:49:30 - 00:50:00 - Vincent Koerse
00:50:02 - 00:50:04 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:50:04 - 00:50:09 - Simon Verbeek
00:50:09 - 00:50:36 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:50:36 - 00:50:38 - Simon Verbeek
00:50:38 - 00:51:12 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:51:13 - 00:51:16 - Simon Verbeek
00:51:16 - 00:51:30 - Bert Enderink
00:51:32 - 00:51:38 - Simon Verbeek
00:51:38 - 00:51:58 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:51:58 - 00:52:13 - Simon Verbeek
00:52:13 - 00:59:13 - Beate Janssen van Raaij
00:59:15 - 00:59:52 - Simon Verbeek
00:59:52 - 01:08:56 - Gerard Meij
01:08:56 - 01:09:06 - Simon Verbeek
01:09:06 - 01:09:47 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:09:48 - 01:09:50 - Simon Verbeek
01:09:50 - 01:10:11 - Gerard Meij
01:10:14 - 01:10:18 - Simon Verbeek
01:10:18 - 01:10:48 - Vincent Koerse
01:10:48 - 01:10:50 - Simon Verbeek
01:10:50 - 01:10:52 - Gerard Meij
01:10:55 - 01:12:25 - Simon Verbeek

Onder Ruimtelijk domein valt ook de paragraaf A Grondbeleid.

01:12:29 - 01:12:31 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:12:31 - 01:13:03 - Simon Verbeek
01:13:03 - 01:13:05 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:13:07 - 01:13:26 - Simon Verbeek
01:13:26 - 01:13:50 - Jaïro Oranje
01:13:50 - 01:14:06 - Simon Verbeek
01:14:06 - 01:16:27 - Jaap Wortel
01:16:27 - 01:16:38 - Simon Verbeek
01:16:38 - 01:17:21 - André Schomakers
01:17:21 - 01:17:30 - Simon Verbeek
01:17:30 - 01:17:37 - André Schomakers
01:17:37 - 01:17:40 - Simon Verbeek
01:17:40 - 01:22:52 - André Schomakers
01:22:53 - 01:23:02 - Simon Verbeek
01:23:02 - 01:28:46 - Petra van Lint
01:28:46 - 01:30:39 - André Schomakers
01:30:39 - 01:30:46 - Simon Verbeek
01:30:49 - 01:31:42 - Petra van Lint
01:31:42 - 01:31:58 - Simon Verbeek
01:32:02 - 01:32:06 - Gerard Meij
01:32:06 - 01:32:11 - Simon Verbeek
01:32:13 - 01:34:18 - Simone Boogaard
01:34:18 - 01:34:19 - Simon Verbeek
01:34:19 - 01:34:29 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:34:29 - 01:34:45 - Simon Verbeek
01:34:45 - 01:34:52 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:34:52 - 01:35:31 - Simone Boogaard
01:35:33 - 01:35:35 - Simon Verbeek
01:35:35 - 01:36:37 - Jaïro Oranje
01:36:37 - 01:36:41 - Simon Verbeek
01:36:41 - 01:37:00 - Jaïro Oranje
01:37:00 - 01:37:10 - Simon Verbeek
01:37:10 - 01:37:25 - Petra van Lint
01:37:25 - 01:39:38 - Jaïro Oranje
01:39:39 - 01:40:06 - Simon Verbeek
01:40:06 - 01:40:11 - Jaap Wortel
01:40:11 - 01:40:15 - Simon Verbeek
01:40:15 - 01:40:24 - Jaap Wortel
01:40:24 - 01:40:37 - Simon Verbeek
01:41:14 - 01:41:17 - André Schomakers
01:41:17 - 01:43:35 - Simon Verbeek

Onder Openbaar domein valt ook de paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen.

01:43:36 - 01:43:38 - Simon Verbeek
01:43:42 - 01:47:01 - Petra van Lint
01:47:03 - 01:47:04 - Simon Verbeek
01:47:04 - 01:47:28 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:47:30 - 01:47:46 - Petra van Lint
01:47:46 - 01:47:52 - Simon Verbeek
01:47:52 - 01:48:13 - Gerard Meij
01:48:13 - 01:48:15 - Simon Verbeek
01:48:15 - 01:48:40 - Petra van Lint
01:48:40 - 01:48:47 - Roland Wolters
01:48:47 - 01:48:53 - Jacob van Altena
01:48:53 - 01:49:14 - Petra van Lint
01:49:14 - 01:49:16 - Roland Wolters
01:49:16 - 01:49:37 - Simon Verbeek
01:49:37 - 01:49:39 - Roland Wolters
01:49:40 - 01:49:59 - Simon Verbeek
01:49:59 - 01:50:02 - Petra van Lint
01:50:02 - 01:50:04 - Bert Enderink
01:50:04 - 01:50:08 - Simon Verbeek
01:50:08 - 01:50:45 - Bert Enderink
01:50:45 - 01:50:49 - Simon Verbeek
01:50:49 - 01:50:52 - Petra van Lint
01:50:55 - 01:50:58 - Simon Verbeek
01:50:58 - 01:51:13 - Gerard Meij
01:51:16 - 01:54:56 - Jacob van Altena
01:55:00 - 01:55:01 - Simon Verbeek
01:55:01 - 01:55:03 - Jaïro Oranje
01:55:03 - 01:55:06 - Simon Verbeek
01:55:08 - 01:55:12 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:55:12 - 01:55:15 - Simon Verbeek
01:55:15 - 01:55:38 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:55:38 - 01:55:40 - Jacob van Altena
01:55:40 - 01:56:16 - Simon Verbeek
01:56:20 - 01:59:55 - Jaïro Oranje
01:59:55 - 01:59:59 - Simon Verbeek
01:59:59 - 02:03:48 - Jaap Wortel
02:03:48 - 02:03:56 - Simon Verbeek
02:03:56 - 02:04:45 - Roland Wolters
02:04:45 - 02:04:47 - Simon Verbeek
02:04:47 - 02:05:04 - Jaap Wortel
02:05:06 - 02:05:16 - Simon Verbeek
02:05:16 - 02:05:20 - Beate Janssen van Raaij
02:05:20 - 02:05:22 - Simon Verbeek
02:05:31 - 02:09:35 - Beate Janssen van Raaij

Onder Sociaal domein valt ook de paragraaf H Subsidies

02:09:37 - 02:09:48 - Simon Verbeek
02:09:48 - 02:15:07 - Jacob van Altena
02:15:07 - 02:15:09 - Simon Verbeek
02:15:09 - 02:15:13 - André Schomakers
02:15:13 - 02:15:17 - Simon Verbeek
02:15:17 - 02:15:41 - André Schomakers
02:15:48 - 02:16:21 - Yvonne Gras-Hogerwerf
02:16:21 - 02:16:24 - Simon Verbeek
02:16:24 - 02:16:42 - Jacob van Altena
02:16:42 - 02:16:47 - Simon Verbeek
02:16:47 - 02:20:16 - Roland Wolters
02:20:16 - 02:20:23 - Simon Verbeek
02:20:23 - 02:20:25 - Bert Enderink
02:20:25 - 02:20:55 - Beate Janssen van Raaij
02:20:55 - 02:21:02 - Roland Wolters
02:21:05 - 02:21:07 - Simon Verbeek
02:21:07 - 02:23:13 - Jaap Wortel
02:23:13 - 02:23:37 - Yvonne Gras-Hogerwerf
02:23:39 - 02:24:45 - Simon Verbeek
02:24:45 - 02:24:48 - Yvonne Gras-Hogerwerf
02:24:48 - 02:24:59 - Simon Verbeek
02:24:59 - 02:25:34 - Jaap Wortel

Onder Bestuur vallen ook de paragrafen E Bedrijfsvoering en F Verbonden partijen

02:25:34 - 02:25:39 - Simon Verbeek
02:25:39 - 02:26:01 - Beate Janssen van Raaij
02:26:01 - 02:26:41 - Simon Verbeek
02:26:41 - 02:26:43 - Yvonne Gras-Hogerwerf
02:26:43 - 02:26:58 - Simon Verbeek
02:26:58 - 02:27:02 - Jacob van Altena

Onder algemeen financieel beleid en financiële positie vallen ook de paragrafen A Lokale heffingen, B Weerstandsvermogen en D Financiering

02:28:23 - 02:28:26 - Simon Verbeek
02:28:26 - 02:28:58 - Yvonne Gras-Hogerwerf
02:28:58 - 02:29:01 - Simon Verbeek
02:29:01 - 02:29:54 - Jaap Wortel
02:29:56 - 02:30:07 - Simon Verbeek
02:30:07 - 02:31:46 - Beate Janssen van Raaij
02:31:46 - 02:31:48 - Simon Verbeek
02:31:48 - 02:32:09 - Jaap Wortel
02:32:09 - 02:33:56 - Beate Janssen van Raaij
02:33:56 - 02:34:02 - Simon Verbeek
02:34:02 - 02:34:22 - Alexander Kaars
03:23:34 - 03:24:29 - Jacob van Altena
03:24:29 - 03:24:32 - Simon Verbeek
03:24:40 - 03:25:28 - Hendrik Boland
03:25:29 - 03:25:40 - Simon Verbeek
03:25:40 - 03:26:14 - Jaap Wortel
03:26:16 - 03:26:36 - Simon Verbeek