Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

Voorbereidende vergadering 27 mei 2021

donderdag 27 mei 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Hans de Jong
Toelichting

Voorlopige agenda t.b.v. behandeling in de agendacommissie.
Het door deze commissie vastgestelde agendavoorstel volgt z.s.m. na de vergadering agendacommissie van 12 mei 2021

Agendapunten

In de maanden mei, juni en (begin) juli staan de RES’en Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid op de agenda van de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen.
Omdat het gaat om een regionaal plan, kan het wenselijk zijn om eventuele moties en amendementen af te stemmen met andere overheidsinstanties. Om dit te faciliteren is vanuit de RES NHN en NHZ een online platform ingericht. U kunt hier op eenvoudige wijze een motie of amendement kenbaar maken en kennisnemen van voornemens van anderen. Zie hiervoor het bijgevoegde document "20210422 Nieuwsbericht online-platform moties amendementen RES".

Bijlagen

In de voorbereidende vergadering van 29 april 2021 ius dit onderwerp niet meer aan de orde geweest. Betrof debatverzoek van Waterland\Natuurlijk over de uitnodiging van het college een klankbordgroep te vormen en ijken van het invoeringsprogramma op draagvlak bij de raad.