Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 13 juni 2024

donderdag 13 juni 2024

22:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.C. van der Weele
Toelichting

Betreft de voorlopige agenda voor de besluitvormende raadsvergadering. Het aanvangstijdstip is indicatief, aangezien deze vergadering direct volgt na afloop van de voorafgaande voorbereidende vergadering.


De agendapunten 16 tot en met 20 zijn onder voorbehoud toegevoegd, aangezien deze onderwerpen nog aan de orde komen in de voorafgaande voorbereidende vergadering.


Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering live te volgen op deze pagina en via of via Omroep PIM.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:29 - 00:08:10 - Marian van der Weele.
  00:08:21 - 00:09:59 - Marian van der Weele.
 2. 2

  00:09:47 - 00:09:59 - Marian van der Weele.
  00:09:59 - 00:10:28 - Gerard Meij
  00:10:28 - 00:11:58 - Marian van der Weele.
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (3)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen.

  00:10:55 - 00:11:58 - Marian van der Weele.
  00:17:22 - 00:17:34 - Marian van der Weele.
  00:17:34 - 00:18:15 - Vincent Koerse
  00:18:15 - 00:18:59 - Marian van der Weele.
  00:22:19 - 00:23:49 - Marian van der Weele.
 4. 4

  00:22:32 - 00:23:49 - Marian van der Weele.
  00:23:56 - 00:24:28 - Marian van der Weele.
 5. 5

  Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.


  Vragen aangemeld door:
  - De heer Meij (D66), over de stand van zaken mogelijkheden subsidie voor aanleg kunstgrasvelden
  - De heer Kielenstijn (CDA), n.a.v. ingezonden brief over uitzonderingspositie bruine vloot.

  00:24:15 - 00:24:28 - Marian van der Weele.
  00:24:28 - 00:25:38 - Gerard Meij
  00:25:38 - 00:25:53 - Marian van der Weele.
  00:26:00 - 00:26:45 - Harm Scheepstra
  00:26:45 - 00:26:46 - Marian van der Weele.
  00:26:46 - 00:26:56 - Gerard Meij
  00:26:56 - 00:27:00 - Marian van der Weele.
  00:27:00 - 00:27:14 - Harm Scheepstra
  00:27:16 - 00:27:35 - Marian van der Weele.
  00:27:35 - 00:28:22 - Ivo Kielenstijn
  00:28:22 - 00:28:31 - Marian van der Weele.
  00:28:41 - 00:29:21 - Harm Scheepstra
  00:29:21 - 00:29:23 - Marian van der Weele.
  00:29:23 - 00:29:44 - Ivo Kielenstijn
  00:29:44 - 00:29:48 - Marian van der Weele.
  00:30:05 - 00:30:28 - Marian van der Weele.
  00:31:26 - 00:34:01 - Harm Scheepstra
  00:34:01 - 00:34:11 - Marian van der Weele.
  00:34:11 - 00:34:20 - Barend Klein Haneveld
  00:34:22 - 00:34:31 - Marian van der Weele.
  00:34:31 - 00:34:45 - Harm Scheepstra
  00:34:45 - 00:35:16 - Marian van der Weele.
 6. 6

  00:34:51 - 00:35:16 - Marian van der Weele.
  00:35:22 - 00:36:43 - Ton van Nieuwkerk
  00:36:43 - 00:37:08 - Marian van der Weele.
  00:37:08 - 00:37:41 - Ton van Nieuwkerk
  00:37:41 - 00:38:58 - Marian van der Weele.
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld.

  00:38:01 - 00:38:58 - Marian van der Weele.
 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld, met dien verstande dat het afdoeningsbesluit m.b.t. RID 169-256 over ondertekening Bestuursconvenant Regionale Organisatie Zaanstreek-Waterland, wordt gewijzigd van 'voor kennisgeving aannemen' naar 'agenderen'.

  00:38:40 - 00:38:58 - Marian van der Weele.
  00:38:58 - 00:39:16 - Tjeerd Hoekstra
  00:39:16 - 00:40:57 - Marian van der Weele.
 9. 9

 10. 10

  Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden

  00:40:19 - 00:40:57 - Marian van der Weele.
  00:41:06 - 00:47:52 - Inspreker Raad
  00:47:52 - 00:48:07 - Marian van der Weele.
  00:48:07 - 00:48:14 - Marian van der Weele.
  00:48:18 - 00:48:51 - Petra van Lint
  00:48:51 - 00:49:01 - Marian van der Weele.
  00:49:01 - 00:49:07 - Petra van Lint
  00:49:07 - 00:49:13 - Marian van der Weele.
  00:49:25 - 00:49:32 - Marian van der Weele.
  00:49:32 - 00:49:50 - Marian van der Weele.
  00:49:50 - 00:50:19 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:50:19 - 00:50:29 - Marian van der Weele.
  00:50:29 - 00:50:30 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:50:32 - 00:50:37 - Marian van der Weele.
  00:50:37 - 00:51:04 - Luuk Zaal
  00:51:47 - 00:52:18 - Marian van der Weele.
  00:52:20 - 00:53:05 - Marian van der Weele.
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen.

  00:52:20 - 00:53:05 - Marian van der Weele.
  00:53:05 - 00:53:23 - Barend Klein Haneveld
  00:53:23 - 00:58:29 - Marian van der Weele.
 12. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen.

  00:53:44 - 00:58:29 - Marian van der Weele.
 13. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen.

  00:54:36 - 00:58:29 - Marian van der Weele.
 14. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen.

  00:55:17 - 00:58:29 - Marian van der Weele.
 15. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen.

  00:55:58 - 00:58:29 - Marian van der Weele.
 16. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen.

  00:56:38 - 00:58:29 - Marian van der Weele.
 17. 17

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2)
  tegen
  JOUW Waterland (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Na stemming aangenomen.

  00:57:26 - 00:58:29 - Marian van der Weele.
  00:58:29 - 00:58:52 - Gerard Meij
  00:58:52 - 01:01:21 - Marian van der Weele.
 18. 17.a

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  JOUW Waterland (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)
  tegen
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), PvdA (2)

  Besluit

  Na stemming verworpen.

 19. 18

  Fractievoorzittersoverleg 23-05-2024: reden voor agendering door WN heeft te maken met het feit dat er een eenmalige verlenging met zes maanden zou plaatsvinden. Nu komt er toch weer een tweede verlenging van anderhalf jaar. Is dat nodig? De gemeente heeft inmiddels toch aan haar plicht voldaan? WN wil een betrouwbare overheid zijn en daarom willen zij een debat over deze tweede verlenging.

  01:00:18 - 01:01:21 - Marian van der Weele.
 20. 19

  Raad 16-05-2024: reden voor agendering door GL is, dat GL graag van de andere fracties wil horen hoe zij aankijken tegen het liggeldregime in de haven.


  Het fractievoorzittersoverleg heeft gisteren (12 juni 2024) aangegeven dit agendapunt opnieuw voorbereidende te willen behandelen in de voorbereidende vergadering van 27 juni 2024.

 21. 20

 22. 21

  Het college heeft op 21 maart 2024 toegezegd het externe advies over raadsvoorstel 157-174 naar de raad toe te sturen. Daarnaast heeft het college in die vergadering toegezegd om uit te zoeken wat er met betrekking tot privaatrechtelijke criteria mogelijk is, bij het in stand houden van het eerste recht van koop bij doorverkoop en of de Huisvestingswet dan van toepassing is. In verband hiermee is het voorstel aangehouden. Er is nu een aangepaste versie voorgelegd. De stukken die aan de orde zijn geweest in de vergadering van 21 maart 2024 zijn met de aanduiding 'OUD' bijgevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (2), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming gewijzigd aangenomen, te weten zonder punt 3A.

  01:00:27 - 01:01:21 - Marian van der Weele.
  01:01:21 - 01:01:28 - Tjeerd Hoekstra
  01:01:28 - 01:01:46 - Marian van der Weele.
  01:01:46 - 01:05:12 - Tjeerd Hoekstra
  01:05:12 - 01:05:18 - Trudy Willig-Tol
  01:05:18 - 01:05:35 - Marian van der Weele.
  01:05:35 - 01:05:41 - Trudy Willig-Tol
  01:05:41 - 01:05:49 - Marian van der Weele.
  01:05:49 - 01:05:54 - Henk van Berkum
  01:05:54 - 01:05:57 - Tjeerd Hoekstra
  01:05:57 - 01:06:00 - Marian van der Weele.
  01:06:00 - 01:06:06 - Marian van der Weele.
  01:06:06 - 01:06:08 - Trudy Willig-Tol
  01:06:10 - 01:06:42 - Marian van der Weele.
  01:08:20 - 01:08:24 - Marian van der Weele.
  01:08:24 - 01:08:47 - Tjeerd Hoekstra
  01:08:47 - 01:08:51 - Marian van der Weele.
  01:08:51 - 01:09:01 - Petra van Lint
  01:09:01 - 01:09:07 - Marian van der Weele.
  01:09:07 - 01:09:43 - Ton van Nieuwkerk
  01:09:45 - 01:10:02 - Tjeerd Hoekstra
  01:10:04 - 01:10:09 - Marian van der Weele.
  01:10:09 - 01:10:18 - Ton van Nieuwkerk
  01:10:20 - 01:10:24 - Marian van der Weele.
  01:10:24 - 01:10:29 - Marian van der Weele.
  01:10:29 - 01:10:41 - Tjeerd Hoekstra
  01:10:45 - 01:10:55 - Petra van Lint
  01:11:04 - 01:11:05 - Marian van der Weele.
  01:11:24 - 01:11:31 - Marian van der Weele.
  01:11:31 - 01:11:40 - Tjeerd Hoekstra
  01:11:41 - 01:11:45 - Marian van der Weele.
  01:11:45 - 01:12:05 - Barend Klein Haneveld
  01:12:07 - 01:12:21 - Marian van der Weele.
  01:13:13 - 01:13:16 - Tjeerd Hoekstra
  01:13:22 - 01:13:23 - Marian van der Weele.
  01:13:23 - 01:13:57 - Tjeerd Hoekstra
  01:13:57 - 01:14:12 - Marian van der Weele.
  01:14:18 - 01:14:19 - Marian van der Weele.
  01:14:19 - 01:14:30 - Tjeerd Hoekstra
  01:14:44 - 01:14:51 - Marian van der Weele.
  01:14:51 - 01:14:57 - Tjeerd Hoekstra
  01:14:57 - 01:15:10 - Marian van der Weele.
  01:15:56 - 01:16:36 - Marian van der Weele.
 23. 22
  Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
 24. 23
  Sluiting raadsvergadering