Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 7 maart 2024

donderdag 7 maart 2024

21:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.C. van der Weele
Toelichting

Betreft de voorlopige agenda voor de besluitvormende raadsvergadering. Het aanvangstijdstip is indicatief, aangezien deze vergadering direct volgt na afloop van de voorafgaande voorbereidende vergadering.


De agendapunten 17, 18 en 19 zijn onder voorbehoud toegevoegd, aangezien deze onderwerpen nog aan de orde komen in de voorafgaande voorbereidende vergadering.


Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering live te volgen op deze pagina en via of via Omroep PIM.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:41 - 00:04:16 - Marian van der Weele.
  00:04:29 - 00:07:19 - Marian van der Weele.
 2. 2

  00:04:31 - 00:07:19 - Marian van der Weele.
 3. 3

  00:05:10 - 00:07:19 - Marian van der Weele.
 4. 4

  Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.

 5. 5

  Het raadslid Van Berkum geeft een terugkoppeling uit de Regioraad van de Vervoerregio.

  00:06:51 - 00:07:19 - Marian van der Weele.
  00:07:19 - 00:12:53 - Henk van Berkum
  00:12:53 - 00:14:08 - Marian van der Weele.
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (2), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld.

  00:13:15 - 00:14:08 - Marian van der Weele.
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (2), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld, met dien verstande dat een aantal inmiddels geagendeerde punten nog worden verwerkt in het conceptbesluit en dat WaterlandNatuurlijk heeft verzocht om voor een voorbereidende vergadering  te agenderen, een debat over de pilot verduurzaming monumenten op Marken.

  00:13:55 - 00:14:08 - Marian van der Weele.
  00:14:08 - 00:15:00 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:15:00 - 00:15:03 - Marian van der Weele.
  00:15:03 - 00:15:51 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:15:51 - 00:16:11 - Tjeerd Hoekstra
  00:16:11 - 00:16:39 - Marian van der Weele.
  00:16:39 - 00:17:03 - Tjeerd Hoekstra
  00:17:03 - 00:18:56 - Marian van der Weele.
 8. 8

 9. 9

  Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden.

 10. 10

  De heren Hendriks (al benoemd als rekenkamerlid op 25 januari 2024) en Focken zullen, na de benoeming van laatstgenoemde, de belofte als rekenkamerlid afleggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (2), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen.

  00:17:37 - 00:18:56 - Marian van der Weele.
  00:21:10 - 00:22:43 - Marian van der Weele.
 11. 11

  Op voorstel van de Auditcommissie wordt deze verordening, met een positief advies van deze commissie, rechtstreeks ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (2), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming aangenomen.

  00:21:14 - 00:22:43 - Marian van der Weele.
 12. 12

  (fvzo 11-01-2024) De VVD heeft dit onderwerp geagendeerd naar aanleiding van de discussies over de financiële dekking van raadsvoorstellen in de decembercyclus 2023.

  00:21:56 - 00:22:43 - Marian van der Weele.
  00:22:43 - 00:23:17 - Tjeerd Hoekstra
  00:23:19 - 00:23:26 - Marian van der Weele.
  00:23:26 - 00:23:32 - Petra van Lint
  00:23:32 - 00:23:34 - Marian van der Weele.
  00:23:34 - 00:23:45 - Petra van Lint
  00:23:47 - 00:23:52 - Marian van der Weele.
  00:23:52 - 00:24:22 - Vincent Koerse
  00:24:22 - 00:25:47 - Marian van der Weele.
 13. 12.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (2), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Na stemming aangenomen.

 14. 13

  Dit debatverzoek is gedaan in het fractievoorzittersoverleg van 8-2-2023, omdat er helderheid gewenst is over dit onderwerp. Het college heeft inmiddels een RID verstuurd die bij de stukken te vinden is.

 15. 14

  Aangekaart in raad 16-11-2023. Reden agenderingsverzoek CDA: Om in de raad met het college de dialoog te kunnen voeren over de reactie van het college m.b.t. de organisatieontwikkeling en de effecten van de keuze in 2020 ten aanzien van de bestuurlijke toekomst en de ontwikkeling in de organisatie.
  Op verzoek van het CDA zijn tevens oudere stukken over dit onderwerp toegevoegd. Daar zitten ook stukken bij die alleen met de raad zijn gedeeld op een info-avond; deze zijn achter een slotje geplaatst.

 16. 15

 17. 15.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (2), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Na stemming aangenomen.

 18. 16

  Aangekaart in fractievoorzittersoverleg 8-2-2024. Reden agenderingsverzoek: Het college vraagt de raad om een richtinggevende uitspraak te doen. Eventuele wensen en/of bedenkingen kan het college dan meenemen in een voorstel tot wijziging van de welstandsnota.
  Op verzoek van WN is ook de brochure van de pilot Marken (aangeboden in de raadsvergadering op 11-05-2023) toegevoegd aan de stukken.
  Op verzoek van het CDA is toegevoegd hun unaniem aangenomen motie over zonnepanelen in beschermde kernen van 15-09-2022.

  Bijlagen

  00:29:26 - 00:29:56 - Marian van der Weele.
  00:29:56 - 00:32:09 - Bert Enderink
  00:32:09 - 00:32:24 - Marian van der Weele.
  00:32:24 - 00:33:19 - Bert Enderink
  00:33:19 - 00:33:35 - Marian van der Weele.
  00:33:35 - 00:33:42 - Bert Enderink
  00:33:42 - 00:34:34 - Marian van der Weele.
  00:34:34 - 00:34:48 - Bert Enderink
  00:34:48 - 00:34:51 - Marian van der Weele.
  00:34:51 - 00:34:55 - Bert Enderink
  00:34:55 - 00:35:06 - Marian van der Weele.
  00:35:06 - 00:35:08 - Bert Enderink
  00:35:08 - 00:35:14 - Marian van der Weele.
  00:35:14 - 00:35:31 - Vincent Koerse
  00:35:31 - 00:35:40 - Marian van der Weele.
  00:35:40 - 00:37:19 - Vincent Koerse
  00:37:19 - 00:37:23 - Marian van der Weele.
  00:37:23 - 00:37:25 - Tjeerd Hoekstra
  00:37:25 - 00:37:28 - Marian van der Weele.
  00:37:28 - 00:38:04 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:38:04 - 00:38:12 - Marian van der Weele.
  00:38:12 - 00:38:16 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:38:16 - 00:38:20 - Marian van der Weele.
  00:38:20 - 00:39:15 - Henk van Berkum
  00:39:15 - 00:39:21 - Marian van der Weele.
  00:39:21 - 00:39:43 - Gerard Meij
  00:39:44 - 00:39:45 - Marian van der Weele.
  00:39:45 - 00:41:02 - Tjeerd Hoekstra
  00:41:02 - 00:41:28 - Marian van der Weele.
  00:41:28 - 00:42:24 - Astrid van de Weijenberg
  00:42:25 - 00:45:12 - Marian van der Weele.
 19. 16.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (2), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Na stemming aangenomen.

 20. 16.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (2), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Na stemming aangenomen.

 21. 16.c

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (2), JOUW Waterland (1), PvdA (2), WaterlandNatuurlijk (4)
  tegen
  VVD (2)

  Besluit

  Na stemming aangenomen.

 22. 16.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (2), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Na stemming aangenomen.

 23. 17

  Reden agenderingsverzoek CDA, VVD en PvdA: Graag het gesprek met de raad, maar ook met het college willen aangaan over het uitgangspunten en het gekozen proces en het ontbreken van inzicht in de financiële haalbaarheid.


  Aangezien dit onderwerp pas vanavond voorbereid wordt behandeld worden eventuele moties doorgeleid naar de raadsvergadering van 4 april 2024.

 24. 18

  Reden agenderingsverzoek CDA: Graag het gesprek met het college voeren over nut en noodzaak, kwaliteit en kosten van de aanpassing en daarbij ook kijken of de actieve informatieplicht vanuit het college adequaat is toegepast en in welke mate het budgetrecht van de raad wel of niet is gerespecteerd.


  Aangezien dit onderwerp pas vanavond voorbereid wordt behandeld worden eventuele moties doorgeleid naar de raadsvergadering van 4 april 2024.

 25. 19

  Reden agenderingsverzoek onder voorbehoud VVD: bedoeling is dat de raad een kader aan het college kan meegeven om te voorkomen, zoals op Marken, dat met een vvgb-procedure de raad ineens een andere kant op wil dan het college voor ogen had.
  Toegevoegd op verzoek van WN: Omgevingsvisie Waterland 2030.


  Toegevoegd door griffie n.a.v. vraag PvdA: Woonvisie Waterland 2025 (zie blz. 15 over woningsplitsing).


  Aangezien dit onderwerp pas vanavond voorbereid wordt behandeld worden eventuele moties doorgeleid naar de raadsvergadering van 4 april 2024.

 26. 20

  00:44:45 - 00:45:12 - Marian van der Weele.
  00:45:12 - 00:48:50 - Vincent Koerse
  00:48:50 - 00:48:55 - Marian van der Weele.
  00:48:55 - 00:49:21 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:49:21 - 00:49:28 - Marian van der Weele.
  00:49:28 - 00:50:07 - Jacob van Altena
  00:50:07 - 00:50:11 - Marian van der Weele.
  00:50:11 - 00:50:16 - Jacob van Altena
  00:50:16 - 00:50:32 - Marian van der Weele.
  00:50:32 - 00:50:37 - Vincent Koerse
  00:50:37 - 00:50:40 - Marian van der Weele.
  00:50:40 - 00:51:24 - Tjeerd Hoekstra
  00:51:24 - 00:51:30 - Marian van der Weele.
  00:51:30 - 00:52:28 - Henk van Berkum
  00:52:28 - 00:52:32 - Marian van der Weele.
  00:52:32 - 00:53:01 - Gerard Meij
  00:53:02 - 00:53:05 - Marian van der Weele.
  00:53:05 - 00:53:32 - André Schomakers
  00:53:35 - 00:53:44 - Marian van der Weele.
  00:53:44 - 00:54:13 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:54:13 - 00:54:44 - Marian van der Weele.
  00:54:44 - 00:56:46 - Ton van Nieuwkerk
  00:56:47 - 00:56:50 - Marian van der Weele.
  00:56:50 - 00:58:01 - Vincent Koerse
  00:58:01 - 00:58:05 - Marian van der Weele.
  00:58:05 - 00:58:07 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:58:07 - 00:58:18 - Gerard Meij
  00:58:18 - 00:58:23 - Marian van der Weele.
  00:58:23 - 00:58:38 - Ton van Nieuwkerk
  00:58:39 - 00:59:06 - Marian van der Weele.
  00:59:06 - 00:59:45 - Bert Enderink
  00:59:45 - 00:59:50 - Marian van der Weele.
  01:00:13 - 01:00:18 - Marian van der Weele.
  01:00:18 - 01:00:23 - Marian van der Weele.
  01:00:23 - 01:00:25 - Bert Enderink
  01:00:25 - 01:00:27 - Marian van der Weele.
  01:00:27 - 01:01:14 - Bert Enderink
  01:01:16 - 01:01:22 - Marian van der Weele.
  01:01:22 - 01:02:44 - Vincent Koerse
  01:02:44 - 01:02:46 - Marian van der Weele.
  01:02:46 - 01:03:06 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:03:08 - 01:03:10 - Marian van der Weele.
  01:03:10 - 01:03:27 - Bert Enderink
  01:03:27 - 01:03:41 - Marian van der Weele.
  01:07:39 - 01:07:56 - Marian van der Weele.
  01:07:56 - 01:08:08 - Marian van der Weele.
  01:08:08 - 01:09:11 - Bert Enderink
  01:09:11 - 01:09:22 - Marian van der Weele.
  01:09:22 - 01:09:28 - Bert Enderink
  01:09:28 - 01:09:31 - Marian van der Weele.
  01:09:31 - 01:10:09 - Vincent Koerse
  01:10:09 - 01:10:37 - Marian van der Weele.
  01:10:37 - 01:10:52 - Ton van Nieuwkerk
  01:10:52 - 01:11:09 - Marian van der Weele.
  01:11:09 - 01:11:32 - Gerard Meij
  01:11:32 - 01:11:39 - Marian van der Weele.
  01:11:39 - 01:11:51 - Vincent Koerse
  01:11:51 - 01:12:03 - Marian van der Weele.
  01:12:03 - 01:12:15 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:12:18 - 01:12:51 - Marian van der Weele.
  01:12:51 - 01:13:06 - Bert Enderink
  01:13:06 - 01:13:55 - Marian van der Weele.
 27. 20.a

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  CDA (3), GroenLinks (2), JOUW Waterland (1), PvdA (2), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)
  tegen
  D66 (1)

  Besluit

  Na stemming aangenomen.

 28. 21

  01:13:45 - 01:13:55 - Marian van der Weele.