Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 1 februari 2024

donderdag 1 februari 2024

22:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.C. van der Weele
Toelichting

Betreft de voorlopige agenda voor de besluitvormende raadsvergadering. De agendapunten 14 tot en met 17 en 20 tot en met 23 moeten eerst nog voorbereidend worden behandeld.


Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering live te volgen op deze pagina en via of via Omroep PIM.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:00:05 - Marian van der Weele.
  00:00:09 - 00:01:00 - Marian van der Weele.
  00:01:12 - 00:01:14 - Marian van der Weele.
  00:01:43 - 00:02:18 - Marian van der Weele.
  00:02:29 - 00:05:00 - Marian van der Weele.
 2. 2

  00:02:31 - 00:05:00 - Marian van der Weele.
 3. 3

  00:04:02 - 00:05:00 - Marian van der Weele.
  00:05:00 - 00:05:20 - Bert Enderink
  00:05:20 - 00:07:05 - Marian van der Weele.
 4. 4

  Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.


  Raadslid Kielenstijn (CDA) heeft aangegeven vragen te hebben over:
  - de stand van zaken met betrekking tot de heroriëntatie op de positie van de dorpshuizen in relatie met De Bolder; en
  - de stand van zaken met betrekking tot herverdeling wegenbeheer HHNK.

  00:06:39 - 00:07:05 - Marian van der Weele.
  00:07:05 - 00:07:24 - Ivo Kielenstijn
  00:07:26 - 00:07:40 - Marian van der Weele.
  00:08:07 - 00:08:13 - Marian van der Weele.
  00:08:13 - 00:08:40 - Ivo Kielenstijn
  00:08:40 - 00:08:51 - Marian van der Weele.
  00:08:57 - 00:09:36 - Harm Scheepstra
  00:09:41 - 00:11:10 - Marian van der Weele.
 5. 5

  00:09:43 - 00:11:10 - Marian van der Weele.
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld

  00:10:02 - 00:11:10 - Marian van der Weele.
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld, zulks met inachtneming van de verzoeken om agendering van de volgende stukken:
  203-127 Mail inzake huurprijs sportaccommodaties (CDA en VVD) - met verzoek aan het college om meer achtergrondinformatie;
  253-376 Raadsinformatiedocument locatieonderzoek tijdelijke woningbouw (CDA en VVD);
  108-214 Schriftelijke vragen over herinrichting plein gemeentehuis (CDA); en
  412-1 RID onverwijlde toezending omgevingsvergunning seniorenwoning Rijperweg 6 Uitdam (VVD - onder voorbehoud).

  00:10:48 - 00:11:10 - Marian van der Weele.
  00:11:10 - 00:12:45 - Bert Enderink
  00:12:53 - 00:14:09 - Tjeerd Hoekstra
  00:14:11 - 00:14:14 - Marian van der Weele.
  00:14:14 - 00:14:22 - Tjeerd Hoekstra
  00:14:22 - 00:14:29 - Marian van der Weele.
  00:14:29 - 00:14:41 - Henk van Berkum
  00:14:41 - 00:16:17 - Marian van der Weele.
 8. 8

 9. 9

  Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden.


  Gemeld hebben zich:
  - mw. Vereecken namens de Waterlandse Hockey Club met een oproep tot openheid en gelijkheid voor de sportclubs in de gemeente Waterland en tot het ontwikkelen van een toekomstvisie voor Sportpark Markgouw.
  - dhr. Klein Essink over een bouwaanvraag op een woonvlek op de Rijperweg in Uitdam.

  00:15:46 - 00:16:17 - Marian van der Weele.
  00:21:34 - 00:22:11 - Marian van der Weele.
  00:22:11 - 00:22:28 - Tjeerd Hoekstra
  00:22:28 - 00:22:33 - Marian van der Weele.
  00:22:33 - 00:22:54 - Bert Enderink
  00:23:26 - 00:23:56 - Marian van der Weele.
  00:24:50 - 00:28:21 - Inspreker Raad
  00:28:21 - 00:28:58 - Marian van der Weele.
  00:28:58 - 00:29:14 - Tjeerd Hoekstra
  00:29:23 - 00:29:30 - Marian van der Weele.
  00:29:49 - 00:29:52 - Marian van der Weele.
  00:29:52 - 00:30:38 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  00:30:38 - 00:31:11 - Marian van der Weele.
  00:31:11 - 00:31:15 - Marian van der Weele.
  00:31:44 - 00:32:21 - Marian van der Weele.
  00:32:45 - 00:33:22 - Marian van der Weele.
  00:33:36 - 00:33:38 - Marian van der Weele.
  00:33:38 - 00:34:10 - Vincent Koerse
  00:34:10 - 00:36:30 - Marian van der Weele.
 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld

  00:34:46 - 00:36:30 - Marian van der Weele.
  00:38:46 - 00:43:14 - Marian van der Weele.
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld

  00:39:58 - 00:43:14 - Marian van der Weele.
 12. 12

  De naam van degene aan wie de erepenning zal worden uitgereikt, zal bekend worden gemaakt op zaterdag middag 10 februari 2024 tijdens het Winterfestival van de gemeente Waterland. Dit vindt plaats in en rondom het gemeentehuis van Waterland van 13.00 tot 17.00 uur.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Zonder stemming vastgesteld

  00:40:44 - 00:43:14 - Marian van der Weele.
 13. 13

  (raad 04-07-2023) De PvdA heeft aangegeven dit stuk graag te willen bespreken in de raad om te kijken of het voldoet aan wat hierover in het coalitieakkoord is opgenomen.

  Besluit

  Afgevoerd van agenda; geen moties ingediend

 14. 14

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  CDA (3), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)
  tegen
  D66 (1)

  Besluit

  Na stemming vastgesteld

  00:41:28 - 00:43:14 - Marian van der Weele.
 15. 15

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  CDA (3), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)
  tegen
  D66 (1)

  Bijlagen

  Besluit

  Na stemming vastgesteld

  00:42:42 - 00:43:14 - Marian van der Weele.
  00:43:14 - 00:43:33 - Henk van Berkum
  00:43:33 - 00:44:08 - Jacob van Altena
  00:44:08 - 00:46:47 - Marian van der Weele.
 16. 15.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Na stemming aangenomen

 17. 16

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  CDA (3), GroenLinks (3), JOUW Waterland (1), PvdA (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)
  tegen
  D66 (1)

  Besluit

  Na stemming vastgesteld

  00:45:41 - 00:46:47 - Marian van der Weele.
 18. 17

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  CDA (3), GroenLinks (3), PvdA (1)
  tegen
  D66 (1), JOUW Waterland (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Na stemming verworpen

  00:46:29 - 00:46:47 - Marian van der Weele.
  00:46:47 - 00:47:34 - Victor Pons
  00:47:34 - 00:47:36 - Marian van der Weele.
  00:47:36 - 00:47:53 - Tjeerd Hoekstra
  00:47:53 - 00:48:59 - Marian van der Weele.
 19. 18

  (raad 14-12-2023) Het CDA geeft aan dat in het RID wordt verwezen naar een collegebesluit van 5 december 2023 om de grenzen van het zoekgebied te wijzigen. Dit is echter niet in lijn met de raadsbehandeling van 28 september 2023. De raad heeft in die vergadering in meerderheid kenbaar gemaakt niet voor uitbreiding van het zoekgebied te zijn. Vandaar dit debatverzoek.


  Bij dit agendapunt hebben tijdens de voorbereidende vergadering de volgende personen ingesproken:

  • Arjan de Jager, namens de dorpsraad Uitdam;
  • Wouter Tillemans, namens de Coöperatie Windenergie Waterland;
  • Ruud Hermus namens de werkgroep Hou Marken Mooi en de stichting Mooi Marken;
  • Rineke Neppelenbroek namens Stichting Behoud Waterland;
  • Ton Pieters, voormalig boswachter en adviseur particulier natuurbeheer;
  • Joke van der Meer namens de IJsselmeervereniging;
  • Truusje Goedings op persoonlijke titel;
  • Walter Maas op persoonlijke titel;
  • Cees van Altena namens de Eilandraad Marken;
  • Michele Thole, mede namens een aantal dorpsbewoners van Zuiderwoude.

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  CDA (3), JOUW Waterland (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1)

  Besluit

  Na stemming aangenomen

  00:48:37 - 00:48:59 - Marian van der Weele.
  00:48:59 - 00:49:16 - Tjeerd Hoekstra
  00:49:17 - 00:50:12 - Marian van der Weele.
 20. 19

  Deze motie was oorspronkelijk geagendeerd in de raadsvergadering van 14 december 2023. Dit onderwerp is verplaatst naar deze voorbereidende vergadering, om dit onderwerp zorgvuldig en zonder tijdsdruk eerst in een voorbereidende vergadering en pas daarna (indien aan de orde) besluitvormend te behandelen.


  Bij dit agendapunt heeft in de voorbereidende vergadering mw. Jacqueline Slikkerveer, op persoonlijke titel, ingesproken. 
  Olivier Penn, die zich als inspreker namens de werkgroep verkeer Noordeinde had aangemeld, heeft zich na een gesprek met de portefeuillehouder over dit onderwerp teruggetrokken als inspreker.

  00:50:20 - 00:51:01 - Marian van der Weele.
  00:51:23 - 00:51:44 - Marian van der Weele.
  00:51:44 - 00:53:13 - Bert Enderink
  00:53:15 - 00:53:42 - Marian van der Weele.
  00:53:42 - 00:55:49 - Jochem Beintema
  00:55:49 - 00:56:42 - Marian van der Weele.
  00:56:42 - 00:57:39 - Jochem Beintema
  00:57:42 - 00:57:47 - Marian van der Weele.
  00:57:47 - 00:57:49 - Jochem Beintema
  00:57:49 - 00:58:25 - Marian van der Weele.
  00:58:25 - 00:58:48 - Marian van der Weele.
  00:58:48 - 00:59:04 - Jochem Beintema
  00:59:04 - 00:59:08 - Marian van der Weele.
  00:59:08 - 00:59:10 - Trudy Willig-Tol
  00:59:10 - 00:59:11 - Marian van der Weele.
  00:59:11 - 00:59:26 - Tjeerd Hoekstra
  00:59:26 - 00:59:39 - Marian van der Weele.
  00:59:46 - 01:01:08 - Harm Scheepstra
  01:01:08 - 01:03:18 - Marian van der Weele.
  01:03:18 - 01:03:22 - Bert Enderink
  01:03:22 - 01:04:42 - Marian van der Weele.
 21. 19.A

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), WaterlandNatuurlijk (4)
  tegen
  CDA (3), JOUW Waterland (1), VVD (2)

  Besluit

  Na stemming aangenomen

 22. 19.B

  Stemuitslag

  voor 40%
  tegen 60%
  voor
  CDA (3), JOUW Waterland (1), VVD (2)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1), WaterlandNatuurlijk (4)

  Besluit

  Na stemming verworpen

 23. 20

  Naar aanleiding van een vraag van de portefeuillehouder heeft het fractievoorzittersoverleg (11-01-2024) dit RID nu reeds geagendeerd, mede gelet op de voortgang van het project.

  Besluit

  Afgevoerd van agenda; geen moties ingediend

 24. 22

  (fvzo 11-01-2024) Het CDA heeft een conceptmotie ingediend m.b.t. de recente overlast door hoogwater. Deze wil zij graag voorbereidende bespreken.

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  CDA (3), JOUW Waterland (1), VVD (2), WaterlandNatuurlijk (4)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks (3), PvdA (1)

  Besluit

  Na stemming aangenomen

  01:04:15 - 01:04:42 - Marian van der Weele.
  01:04:42 - 01:05:29 - Vincent Koerse
  01:05:29 - 01:06:15 - Marian van der Weele.
  01:06:15 - 01:06:44 - Bert Enderink
  01:06:50 - 01:07:49 - Marian van der Weele.
 25. 23

  (fvzo 11-01-2024) De VVD heeft dit onderwerp geagendeerd naar aanleiding van de discussies over de financiële dekking van raadsvoorstellen in de decembercyclus 2023.

  Besluit

  Vanwege tijdgebrek niet meer aan de orde geweest. Wordt aangehouden tot de februaricyclus 2024.

 26. 24

  Besluit

  Afgevoerd van de agenda; geen moties ingediend

 27. 25

  01:07:35 - 01:07:49 - Marian van der Weele.