Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Company webcast

donderdag 17 september 2020

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Toelichting

Voorbereidende vergadering en raadsvergadering van 17 september 2020. Er wordt fysiek in de raadszaal vergaderd in aangepaste vorm. Bij deze vergadering kan er helaas geen publiek aanwezig zijn.

Uitzending

Agendapunten

 1. AV.01

  00:01:46 - 00:01:51 - Hans de Jong.
  00:01:51 - 00:04:25 - Hans de Jong.
 2. AV.02

  00:02:08 - 00:04:25 - Hans de Jong.
 3. AV.03

  Insprekers kunnen direct voorafgaand aan de behandeling van het desbetreffende agendapunt het woord voeren.
  Insprekers kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.
  Er hebben zich insprekers aangemeld voor agendapunt 8

  00:03:29 - 00:04:25 - Hans de Jong.
 4. AV.04

  De ombudsman van de metropool Amsterdam waarbij Waterland is aangesloten, de heer Arre Zuurmond, is als gast in de vergadering om te vertellen over:

  • zijn visie op de klachten over Waterland,
  • het werk van het bureau Ombudsman Metropool Amsterdam, de projecten en onderzoeken voor zover gerelateerd aan- of interessant voor Waterland.

  De raadsleden kunnen vragen stellen en nader in gesprek gaan met de ombudsman.

  00:03:38 - 00:04:25 - Hans de Jong.
  00:19:56 - 00:20:02 - Hans de Jong.
  00:20:02 - 00:21:37 - Petra van Lint
  00:24:23 - 00:24:28 - Hans de Jong.
  00:24:41 - 00:24:59 - Gabriëlle Bekhuis
  00:24:59 - 00:25:03 - André Schomakers
  00:26:13 - 00:26:22 - Gabriëlle Bekhuis
  00:26:50 - 00:27:16 - André Schomakers
  00:28:03 - 00:28:06 - Hans de Jong.
  00:28:06 - 00:28:08 - Bert Enderink
  00:28:09 - 00:28:11 - Hans de Jong.
  00:28:11 - 00:28:46 - Trudy Willig-Tol
  00:29:30 - 00:30:13 - Hans de Jong.
 5. AV.05

  Nadat de fracties in de voorbereidende vergadering van 25 juni j.l. in een debat input hebben gegeven op de concept RES, legt het college van B&W nu een conceptbrief voor aan de raad, waarin de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar maakt aan de regio.

  01:36:09 - 01:36:48 - Hans de Jong.
  01:39:35 - 01:39:41 - Hans de Jong.
  01:39:41 - 01:39:48 - Jacob van Altena
  01:40:10 - 01:40:16 - Hans de Jong.
  01:40:16 - 01:40:19 - Beate Janssen van Raaij
  01:40:23 - 01:41:53 - Beate Janssen van Raaij
  01:41:53 - 01:41:56 - Hans de Jong.
  01:41:56 - 01:42:39 - Gabriëlle Bekhuis
  01:42:39 - 01:42:44 - Hans de Jong.
  01:42:44 - 01:42:48 - Tjeerd Hoekstra
  01:42:48 - 01:42:49 - Hans de Jong.
  01:42:51 - 01:43:05 - Gabriëlle Bekhuis
  01:43:05 - 01:43:25 - Hans de Jong.
  01:43:25 - 01:43:37 - Gabriëlle Bekhuis
  01:43:41 - 01:43:48 - Gabriëlle Bekhuis
  01:44:08 - 01:44:13 - Hans de Jong.
  01:44:13 - 01:44:31 - Jacob van Altena
  01:44:31 - 01:44:33 - Hans de Jong.
  01:44:33 - 01:46:35 - Tjeerd Hoekstra
  01:46:36 - 01:46:49 - Hans de Jong.
  01:46:49 - 01:49:40 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:49:46 - 01:52:28 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:52:28 - 01:52:36 - Hans de Jong.
  01:52:36 - 01:53:14 - Yvonne Gras-Hogerwerf
 6. AV.06

  De raad heeft op 2 juli in een eerste ronde evaluatieve opmerkingen gemaakt over de aanpak van de Corona crisis in Waterland. In deze tweede ronde zal gereageerd worden op een notitie die het college van B&W heeft opgesteld

  01:53:01 - 01:53:14 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:53:14 - 01:53:41 - Hans de Jong.
  01:54:15 - 01:54:37 - Hans de Jong.
  01:54:37 - 01:57:00 - Jacob van Altena
  01:57:00 - 01:58:36 - Gabriëlle Bekhuis
  01:58:38 - 01:58:40 - Hans de Jong.
  01:58:40 - 01:59:07 - Beate Janssen van Raaij
  01:59:07 - 01:59:15 - Hans de Jong.
  01:59:15 - 02:02:12 - Beate Janssen van Raaij
  02:02:12 - 02:03:46 - Harm Scheepstra
  02:03:46 - 02:03:49 - Hans de Jong.
  02:03:49 - 02:03:51 - Harm Scheepstra
  02:03:51 - 02:04:38 - Jacob van Altena
  02:04:40 - 02:05:52 - Harm Scheepstra
  02:05:52 - 02:05:57 - Hans de Jong.
  02:05:57 - 02:06:00 - Harm Scheepstra
  02:06:00 - 02:06:27 - Jacob van Altena
  02:06:28 - 02:08:44 - Harm Scheepstra
  02:08:46 - 02:08:47 - Hans de Jong.
  02:08:47 - 02:10:34 - Vincent Koerse
  02:10:34 - 02:10:40 - Hans de Jong.
  02:10:40 - 02:10:59 - Harm Scheepstra
  02:10:59 - 02:11:34 - Vincent Koerse
  02:11:34 - 02:11:41 - Hans de Jong.
  02:11:41 - 02:12:09 - Tjeerd Hoekstra
  02:12:11 - 02:15:27 - Vincent Koerse
  02:15:27 - 02:17:49 - Tjeerd Hoekstra
  02:17:51 - 02:18:28 - Hans de Jong.
  02:29:06 - 02:29:23 - Hans de Jong.
  02:29:28 - 02:31:21 - Astrid van de Weijenberg
  02:31:21 - 02:31:25 - Hans de Jong.
  02:31:25 - 02:31:42 - Beate Janssen van Raaij
  02:31:43 - 02:32:19 - Astrid van de Weijenberg
  02:32:19 - 02:32:31 - Hans de Jong.
  02:32:31 - 02:33:58 - Bas ten Have
  02:33:58 - 02:34:34 - Bas ten Have
  02:34:34 - 02:34:58 - Hans de Jong.
  02:36:16 - 02:36:46 - Hans de Jong.
 7. AV.07

  De werkgeverscommissie voor de griffie, bestaande uit drie raadsleden, doet de raad een voorstel met betrekking tot het voor de griffie uit te trekken structurele budget.

 8. AV.08

  Dit onderwerp was geagendeerd op 3 september, maar op verzoek van de wethouder nog niet behandeld.
  Het voorbehoud voor behandeling in deze vergadering heeft betrekking op de tijdige aanlevering van de stukken met de juiste informatie.
  Inspreker: Felix Jan van de Bos namens de Dorpsraad over de aangepaste plannen.
  Inspreker: Henk Buursen
  Inspreker: Pieter de Groot

  Bijlagen

  00:51:56 - 00:52:16 - Hans de Jong.
  00:52:18 - 00:56:20 - Simon Verbeek
  00:56:20 - 00:56:24 - Hans de Jong.
  00:56:24 - 00:56:37 - Simon Verbeek
  00:56:37 - 00:57:49 - Gabriëlle Bekhuis
  00:57:49 - 00:57:52 - Hans de Jong.
  00:57:52 - 01:01:44 - Petra van Lint
  01:01:44 - 01:01:48 - Hans de Jong.
  01:01:48 - 01:03:22 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:03:22 - 01:03:27 - Hans de Jong.
  01:03:27 - 01:04:45 - Janneke Wijman
  01:04:47 - 01:04:48 - Hans de Jong.
  01:04:48 - 01:07:56 - Tjeerd Hoekstra
  01:07:56 - 01:08:06 - Hans de Jong.
  01:08:18 - 01:10:50 - Jelle Kaars
  01:10:50 - 01:10:53 - Hans de Jong.
  01:10:53 - 01:11:26 - Jelle Kaars
  01:11:26 - 01:11:31 - Hans de Jong.
  01:11:31 - 01:12:09 - Tjeerd Hoekstra
  01:12:09 - 01:12:45 - Jelle Kaars
  01:12:45 - 01:12:49 - Hans de Jong.
  01:12:49 - 01:12:57 - Tjeerd Hoekstra
  01:12:59 - 01:13:04 - Hans de Jong.
  01:13:04 - 01:14:07 - Jelle Kaars
  01:14:07 - 01:14:13 - Hans de Jong.
  01:14:13 - 01:14:32 - Tjeerd Hoekstra
  01:14:32 - 01:14:52 - Jelle Kaars
  01:14:52 - 01:15:05 - Hans de Jong.
  01:15:05 - 01:15:30 - Jelle Kaars
  01:15:30 - 01:15:34 - Hans de Jong.
  01:15:34 - 01:15:50 - Tjeerd Hoekstra
  01:15:50 - 01:17:09 - Jelle Kaars
  01:17:09 - 01:17:15 - Hans de Jong.
  01:17:15 - 01:18:01 - Jelle Kaars
  01:18:01 - 01:18:23 - Hans de Jong.
  01:18:23 - 01:18:46 - Petra van Lint
  01:18:48 - 01:26:22 - Jelle Kaars
  01:26:22 - 01:26:25 - Hans de Jong.
  01:26:25 - 01:26:50 - Petra van Lint
  01:26:50 - 01:26:52 - Hans de Jong.
  01:26:52 - 01:28:04 - Jelle Kaars
  01:28:04 - 01:28:33 - Hans de Jong.
  01:28:33 - 01:28:37 - Tjeerd Hoekstra
  01:28:38 - 01:29:37 - Jelle Kaars
  01:29:37 - 01:29:39 - Hans de Jong.
  01:29:39 - 01:29:53 - Tjeerd Hoekstra
  01:29:54 - 01:30:03 - Hans de Jong.
  01:30:03 - 01:32:10 - Tjeerd Hoekstra
  01:32:10 - 01:32:24 - Hans de Jong.
  01:32:24 - 01:33:11 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:33:11 - 01:33:40 - Hans de Jong.
  01:33:40 - 01:34:29 - Petra van Lint
  01:34:29 - 01:34:36 - Petra van Lint
  01:34:36 - 01:34:53 - Gabriëlle Bekhuis
  01:34:53 - 01:34:58 - Hans de Jong.
  01:34:58 - 01:35:00 - Simon Verbeek
  01:35:00 - 01:35:25 - Hans de Jong.
 9. AV.09

  Dit debat is op verzoek van de fractie WaterlandNatuurlijk n.a.v. ingekomen stuk Raadsinformatiedocument evaluatie grondstoffenbeleid dd. 7 juli 2020

 10. AV.10

  02:36:45 - 02:36:46 - Hans de Jong.
  02:47:53 - 02:49:30 - Simon Verbeek
 11. R.01

  02:47:55 - 02:49:30 - Simon Verbeek
 12. R.02

  02:47:59 - 02:49:30 - Simon Verbeek
  02:49:36 - 02:50:48 - Vincent Koerse
  02:50:48 - 02:51:00 - Tjeerd Hoekstra
  02:51:00 - 02:51:25 - Vincent Koerse
  02:51:27 - 02:51:33 - Jacob van Altena
 13. R.03

  02:51:56 - 02:53:51 - Gabriëlle Bekhuis
  02:56:26 - 02:57:12 - Vincent Koerse
 14. R.04

  Mondelinge vragen van GroenLinks over het pontje bij Ilpendam, nav een aangenomen motie in de Provinciale Staten.

  02:56:30 - 02:57:12 - Vincent Koerse
  02:59:35 - 02:59:53 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:01:32 - 03:01:36 - Tjeerd Hoekstra
  03:01:36 - 03:01:47 - Tjeerd Hoekstra
  03:02:25 - 03:02:36 - Beate Janssen van Raaij
 15. R.05

  03:04:25 - 03:04:28 - Tjeerd Hoekstra
  03:04:28 - 03:04:47 - Tjeerd Hoekstra
 16. R.06

  Van de bijzondere raadsvergadering van 26 augustus dient ook een woordelijk verslag te worden vastgesteld t.b.v. het dossier benoeming burgemeester voor provincie NH en ministerie BZK

  03:08:34 - 03:09:22 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:09:22 - 03:09:52 - Tjeerd Hoekstra
  03:09:52 - 03:10:15 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:10:15 - 03:11:14 - Tjeerd Hoekstra
  03:11:14 - 03:11:31 - Bas ten Have
  03:11:33 - 03:11:35 - Tjeerd Hoekstra
  03:11:37 - 03:11:59 - Bas ten Have
  03:11:59 - 03:12:05 - Bas ten Have
  03:12:05 - 03:13:10 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:13:10 - 03:13:43 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:13:43 - 03:13:48 - Bas ten Have
  03:13:48 - 03:19:06 - Bas ten Have
 17. R.07

  02:59:35 - 02:59:53 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:01:32 - 03:01:36 - Tjeerd Hoekstra
  03:01:36 - 03:01:47 - Tjeerd Hoekstra
  03:02:25 - 03:02:36 - Beate Janssen van Raaij
  03:04:25 - 03:04:28 - Tjeerd Hoekstra
  03:04:28 - 03:04:47 - Tjeerd Hoekstra
  03:08:34 - 03:09:22 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:09:22 - 03:09:52 - Tjeerd Hoekstra
  03:09:52 - 03:10:15 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:10:15 - 03:11:14 - Tjeerd Hoekstra
  03:11:14 - 03:11:31 - Bas ten Have
  03:11:33 - 03:11:35 - Tjeerd Hoekstra
  03:11:37 - 03:11:59 - Bas ten Have
  03:11:59 - 03:12:05 - Bas ten Have
  03:12:05 - 03:13:10 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:13:10 - 03:13:43 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:13:43 - 03:13:48 - Bas ten Have
  03:13:48 - 03:19:06 - Bas ten Have
 18. R.08

  00:32:06 - 00:33:24 - Hans de Jong.
  00:38:48 - 00:38:52 - Hans de Jong.
  00:39:58 - 00:40:04 - Hans de Jong.
  00:40:33 - 00:41:26 - Hans de Jong.
  00:44:07 - 00:44:58 - Hans de Jong.
  00:49:53 - 00:49:57 - Hans de Jong.
  00:51:23 - 00:51:29 - Hans de Jong.
  00:51:29 - 00:51:50 - Tjeerd Hoekstra
  00:51:56 - 00:52:16 - Hans de Jong.
  00:52:18 - 00:56:20 - Simon Verbeek
  00:56:20 - 00:56:24 - Hans de Jong.
  00:56:24 - 00:56:37 - Simon Verbeek
  00:56:37 - 00:57:49 - Gabriëlle Bekhuis
  00:57:49 - 00:57:52 - Hans de Jong.
  00:57:52 - 01:01:44 - Petra van Lint
  01:01:44 - 01:01:48 - Hans de Jong.
  01:01:48 - 01:03:22 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:03:22 - 01:03:27 - Hans de Jong.
  01:03:27 - 01:04:45 - Janneke Wijman
  01:04:47 - 01:04:48 - Hans de Jong.
  01:04:48 - 01:07:56 - Tjeerd Hoekstra
  01:07:56 - 01:08:06 - Hans de Jong.
  01:08:18 - 01:10:50 - Jelle Kaars
  01:10:50 - 01:10:53 - Hans de Jong.
  01:10:53 - 01:11:26 - Jelle Kaars
  01:11:26 - 01:11:31 - Hans de Jong.
  01:11:31 - 01:12:09 - Tjeerd Hoekstra
  01:12:09 - 01:12:45 - Jelle Kaars
  01:12:45 - 01:12:49 - Hans de Jong.
  01:12:49 - 01:12:57 - Tjeerd Hoekstra
  01:12:59 - 01:13:04 - Hans de Jong.
  01:13:04 - 01:14:07 - Jelle Kaars
  01:14:07 - 01:14:13 - Hans de Jong.
  01:14:13 - 01:14:32 - Tjeerd Hoekstra
  01:14:32 - 01:14:52 - Jelle Kaars
  01:14:52 - 01:15:05 - Hans de Jong.
  01:15:05 - 01:15:30 - Jelle Kaars
  01:15:30 - 01:15:34 - Hans de Jong.
  01:15:34 - 01:15:50 - Tjeerd Hoekstra
  01:15:50 - 01:17:09 - Jelle Kaars
  01:17:09 - 01:17:15 - Hans de Jong.
  01:17:15 - 01:18:01 - Jelle Kaars
  01:18:01 - 01:18:23 - Hans de Jong.
  01:18:23 - 01:18:46 - Petra van Lint
  01:18:48 - 01:26:22 - Jelle Kaars
  01:26:22 - 01:26:25 - Hans de Jong.
  01:26:25 - 01:26:50 - Petra van Lint
  01:26:50 - 01:26:52 - Hans de Jong.
  01:26:52 - 01:28:04 - Jelle Kaars
  01:28:04 - 01:28:33 - Hans de Jong.
  01:28:33 - 01:28:37 - Tjeerd Hoekstra
  01:28:38 - 01:29:37 - Jelle Kaars
  01:29:37 - 01:29:39 - Hans de Jong.
  01:29:39 - 01:29:53 - Tjeerd Hoekstra
  01:29:54 - 01:30:03 - Hans de Jong.
  01:30:03 - 01:32:10 - Tjeerd Hoekstra
  01:32:10 - 01:32:24 - Hans de Jong.
  01:32:24 - 01:33:11 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:33:11 - 01:33:40 - Hans de Jong.
  01:33:40 - 01:34:29 - Petra van Lint
  01:34:29 - 01:34:36 - Petra van Lint
  01:34:36 - 01:34:53 - Gabriëlle Bekhuis
  01:34:53 - 01:34:58 - Hans de Jong.
  01:34:58 - 01:35:00 - Simon Verbeek
  01:35:00 - 01:35:25 - Hans de Jong.
  01:36:09 - 01:36:48 - Hans de Jong.
  01:39:35 - 01:39:41 - Hans de Jong.
  01:39:41 - 01:39:48 - Jacob van Altena
  01:40:10 - 01:40:16 - Hans de Jong.
  01:40:16 - 01:40:19 - Beate Janssen van Raaij
  01:40:23 - 01:41:53 - Beate Janssen van Raaij
  01:41:53 - 01:41:56 - Hans de Jong.
  01:41:56 - 01:42:39 - Gabriëlle Bekhuis
  01:42:39 - 01:42:44 - Hans de Jong.
  01:42:44 - 01:42:48 - Tjeerd Hoekstra
  01:42:48 - 01:42:49 - Hans de Jong.
  01:42:51 - 01:43:05 - Gabriëlle Bekhuis
  01:43:05 - 01:43:25 - Hans de Jong.
  01:43:25 - 01:43:37 - Gabriëlle Bekhuis
  01:43:41 - 01:43:48 - Gabriëlle Bekhuis
  01:44:08 - 01:44:13 - Hans de Jong.
  01:44:13 - 01:44:31 - Jacob van Altena
  01:44:31 - 01:44:33 - Hans de Jong.
  01:44:33 - 01:46:35 - Tjeerd Hoekstra
  01:46:36 - 01:46:49 - Hans de Jong.
  01:46:49 - 01:49:40 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:49:46 - 01:52:28 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:52:28 - 01:52:36 - Hans de Jong.
  01:52:36 - 01:53:14 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:53:14 - 01:53:41 - Hans de Jong.
  01:54:15 - 01:54:37 - Hans de Jong.
  01:54:37 - 01:57:00 - Jacob van Altena
  01:57:00 - 01:58:36 - Gabriëlle Bekhuis
  01:58:38 - 01:58:40 - Hans de Jong.
  01:58:40 - 01:59:07 - Beate Janssen van Raaij
  01:59:07 - 01:59:15 - Hans de Jong.
  01:59:15 - 02:02:12 - Beate Janssen van Raaij
  02:02:12 - 02:03:46 - Harm Scheepstra
  02:03:46 - 02:03:49 - Hans de Jong.
  02:03:49 - 02:03:51 - Harm Scheepstra
  02:03:51 - 02:04:38 - Jacob van Altena
  02:04:40 - 02:05:52 - Harm Scheepstra
  02:05:52 - 02:05:57 - Hans de Jong.
  02:05:57 - 02:06:00 - Harm Scheepstra
  02:06:00 - 02:06:27 - Jacob van Altena
  02:06:28 - 02:08:44 - Harm Scheepstra
  02:08:46 - 02:08:47 - Hans de Jong.
  02:08:47 - 02:10:34 - Vincent Koerse
  02:10:34 - 02:10:40 - Hans de Jong.
  02:10:40 - 02:10:59 - Harm Scheepstra
  02:10:59 - 02:11:34 - Vincent Koerse
  02:11:34 - 02:11:41 - Hans de Jong.
  02:11:41 - 02:12:09 - Tjeerd Hoekstra
  02:12:11 - 02:15:27 - Vincent Koerse
  02:15:27 - 02:17:49 - Tjeerd Hoekstra
  02:17:51 - 02:18:28 - Hans de Jong.
  02:29:06 - 02:29:23 - Hans de Jong.
  02:29:28 - 02:31:21 - Astrid van de Weijenberg
  02:31:21 - 02:31:25 - Hans de Jong.
  02:31:25 - 02:31:42 - Beate Janssen van Raaij
  02:31:43 - 02:32:19 - Astrid van de Weijenberg
  02:32:19 - 02:32:31 - Hans de Jong.
  02:32:31 - 02:33:58 - Bas ten Have
  02:33:58 - 02:34:34 - Bas ten Have
  02:34:34 - 02:34:58 - Hans de Jong.
  02:36:16 - 02:36:46 - Hans de Jong.
  02:47:53 - 02:49:30 - Simon Verbeek
  02:49:36 - 02:50:48 - Vincent Koerse
  02:50:48 - 02:51:00 - Tjeerd Hoekstra
  02:51:00 - 02:51:25 - Vincent Koerse
  02:51:27 - 02:51:33 - Jacob van Altena
  02:51:56 - 02:53:51 - Gabriëlle Bekhuis
  02:56:26 - 02:57:12 - Vincent Koerse
  02:59:35 - 02:59:53 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:01:32 - 03:01:36 - Tjeerd Hoekstra
  03:01:36 - 03:01:47 - Tjeerd Hoekstra
  03:02:25 - 03:02:36 - Beate Janssen van Raaij
  03:04:25 - 03:04:28 - Tjeerd Hoekstra
  03:04:28 - 03:04:47 - Tjeerd Hoekstra
  03:08:34 - 03:09:22 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:09:22 - 03:09:52 - Tjeerd Hoekstra
  03:09:52 - 03:10:15 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:10:15 - 03:11:14 - Tjeerd Hoekstra
  03:11:14 - 03:11:31 - Bas ten Have
  03:11:33 - 03:11:35 - Tjeerd Hoekstra
  03:11:37 - 03:11:59 - Bas ten Have
  03:11:59 - 03:12:05 - Bas ten Have
  03:12:05 - 03:13:10 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:13:10 - 03:13:43 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:13:43 - 03:13:48 - Bas ten Have
  03:13:48 - 03:19:06 - Bas ten Have
 19. R.09

  Er kan ingesproken worden op onderwerpen die niet eerder in de voorbereidende vergadering zijn behandeld.
  Insprekers kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.
  Josine van de Berg wil namens de Dorpsraad Ilpendam het woord voeren over het pontje bij Ilpendam

  03:15:25 - 03:19:06 - Bas ten Have
  03:19:06 - 03:19:25 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:19:25 - 03:20:17 - Bas ten Have
  03:20:17 - 03:20:20 - Bas ten Have
  03:20:20 - 03:21:04 - Beate Janssen van Raaij
  03:21:04 - 03:21:52 - Bas ten Have
  03:21:52 - 03:22:06 - Beate Janssen van Raaij
  03:22:06 - 03:22:14 - Bas ten Have
  03:22:14 - 03:22:43 - Tjeerd Hoekstra
  03:22:43 - 03:23:48 - Beate Janssen van Raaij
  03:23:48 - 03:25:02 - Vincent Koerse
 20. R.10

  Dit benoemingsvoorstel wordt zonder voorafgaande bespreking in de voorbereidende vergadering ter besluitvorming voorgelegd.
  Voorgesteld wordt dit besluit zonder stemming te aanvaarden.
  Als een van de leden van de raad om stemming verzoekt zal er schriftelijk gestemd worden.

  03:24:34 - 03:25:02 - Vincent Koerse
 21. R.12

 22. R.13

  Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen ondererp.
  Bij de vaststelling van de agenda zal worden voorgesteld deze motie als agendapunt 13 aan de agenda toe te voegen.

 23. R.14

  Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen ondererp.
  Bij de vaststelling van de agenda zal worden voorgesteld deze motie als agendapunt 14 aan de agenda toe te voegen.

 24. R.15

  Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen ondererp.
  Bij de vaststelling van de agenda zal worden voorgesteld deze motie als agendapunt 15 aan de agenda toe te voegen.

  03:24:58 - 03:25:02 - Vincent Koerse
  03:25:02 - 03:26:40 - Tjeerd Hoekstra
  03:26:50 - 03:27:12 - Beate Janssen van Raaij
  03:27:12 - 03:27:41 - Tjeerd Hoekstra
  03:27:41 - 03:28:17 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:28:17 - 03:28:19 - Beate Janssen van Raaij
  03:28:19 - 03:29:29 - Trudy Willig-Tol
  03:29:29 - 03:29:45 - Trudy Willig-Tol
  03:30:00 - 03:30:54 - Bas ten Have
  03:30:54 - 03:30:57 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:30:57 - 03:31:18 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  03:31:18 - 03:32:03 - Bas ten Have
  03:32:03 - 03:32:13 - Tjeerd Hoekstra
  03:32:13 - 03:32:43 - Tjeerd Hoekstra
  03:32:43 - 03:32:49 - Trudy Willig-Tol
  03:32:49 - 03:33:12 - Bas ten Have
  03:33:12 - 03:33:14 - Gabriëlle Bekhuis
  03:33:14 - 03:33:36 - Jacob van Altena
  03:33:40 - 03:33:43 - Gabriëlle Bekhuis
  03:33:47 - 03:34:19 - Bas ten Have
  03:34:23 - 03:34:58 - Beate Janssen van Raaij
  03:34:58 - 03:35:21 - Trudy Willig-Tol
  03:35:21 - 03:35:24 - Bas ten Have
  03:35:24 - 03:35:31 - Bas ten Have
  03:35:39 - 03:36:08 - Tjeerd Hoekstra
  03:36:08 - 03:36:18 - Beate Janssen van Raaij
  03:38:23 - 03:38:35 - Beate Janssen van Raaij
  03:38:35 - 03:39:02 - Jacob van Altena
  03:39:02 - 03:39:17 - Gabriëlle Bekhuis
  03:39:17 - 03:39:41 - Beate Janssen van Raaij
  03:39:45 - 03:40:15 - Trudy Willig-Tol
  03:40:15 - 03:40:35 - Tjeerd Hoekstra