Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Company webcast

donderdag 9 juli 2020

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Toelichting

Voorbereidende vergadering en raadsvergadering van 9 juli 2020. Er wordt fysiek in de raadszaal vergaderd in aangepaste vorm. Bij deze vergadering kan er helaas geen publiek aanwezig zijn.

Uitzending

Agendapunten

 1. Dit is een voortzetting van het debat dat werd gehouden op de voorbereidende vergadering van 2 juli, dat vanwege het verstrijken van de tijd niet kon worden voortgezet.

  01:18:34 - 01:21:12 - Gerard Meij
  01:21:16 - 01:22:41 - Simon Verbeek
  01:22:41 - 01:23:09 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:23:13 - 01:24:13 - Simon Verbeek
  01:24:13 - 01:24:38 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:24:38 - 01:24:46 - Simon Verbeek
  01:28:48 - 01:31:31 - Ton van Nieuwkerk
  01:31:31 - 01:32:05 - Tjeerd Hoekstra
  01:32:17 - 01:33:14 - Ton van Nieuwkerk
  01:33:14 - 01:33:17 - Jaap Wortel
  01:33:20 - 01:33:42 - Ton van Nieuwkerk
  01:33:42 - 01:33:50 - Tjeerd Hoekstra
  01:33:50 - 01:34:06 - Roland Wolters
  01:34:48 - 01:35:13 - Ton van Nieuwkerk
  01:35:13 - 01:35:17 - Tjeerd Hoekstra
  01:39:43 - 01:41:31 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:41:31 - 01:42:11 - Simon Verbeek
  01:42:11 - 01:42:37 - Dorothy Borghardt-de Kat
 2. 02:09:54 - 02:09:59 - Dorothy Borghardt-de Kat
  02:09:59 - 02:12:11 - André Schomakers
  02:12:12 - 02:16:28 - Alexander Kaars
  02:16:28 - 02:16:54 - Tjeerd Hoekstra
  02:16:55 - 02:17:45 - Alexander Kaars
  02:17:45 - 02:18:03 - Tjeerd Hoekstra
  02:18:05 - 02:19:40 - Alexander Kaars
  02:19:40 - 02:21:00 - Gerard Meij
  02:21:00 - 02:23:56 - Simon Verbeek
  02:23:56 - 02:24:41 - Tjeerd Hoekstra
  02:24:43 - 02:26:38 - Trudy Willig-Tol
  02:26:38 - 02:26:48 - Gerard Meij
  02:26:48 - 02:28:29 - Trudy Willig-Tol
  02:33:11 - 02:33:35 - Tjeerd Hoekstra
  02:33:52 - 02:34:13 - Dorothy Borghardt-de Kat
  02:34:53 - 02:35:10 - Simon Verbeek
 3. Het college heeft op vrijdag 3 juli jl. een raadsinformatiedocument (369-58) gestuurd over wijzigingen in de jaarstukken (369-59).
  Het accountantsverslag is ook bijgevoegd.

  00:03:56 - 00:05:12 - Jaap Wortel
  00:05:32 - 00:07:37 - Tjeerd Hoekstra
  00:07:37 - 00:07:50 - Erik Borghardt
  00:07:50 - 00:09:50 - Tjeerd Hoekstra
  00:09:55 - 00:11:41 - Jacob van Altena
  00:11:48 - 00:12:41 - Jaap Wortel
  00:12:46 - 00:15:24 - Gerard Meij
  00:15:29 - 00:23:05 - Harm Scheepstra
  00:23:12 - 00:23:36 - Alexander Kaars
  00:23:40 - 00:23:51 - Tjeerd Hoekstra
  00:23:53 - 00:27:43 - Alexander Kaars
  00:34:35 - 00:38:15 - Bas ten Have
  00:38:15 - 00:38:30 - Tjeerd Hoekstra
  00:40:58 - 00:41:23 - Jacob van Altena
  00:42:22 - 00:42:54 - Harm Scheepstra
  00:45:09 - 00:45:33 - Tjeerd Hoekstra
  00:47:38 - 00:47:54 - Harm Scheepstra
  00:48:29 - 00:52:04 - Bas ten Have
  00:52:04 - 00:52:20 - Alexander Kaars
  00:53:08 - 00:53:19 - Tjeerd Hoekstra
  00:53:19 - 00:53:23 - Harm Scheepstra
  00:53:53 - 00:53:59 - Bas ten Have
  00:53:59 - 00:54:03 - Tjeerd Hoekstra
  01:08:31 - 01:08:38 - Jacob van Altena
  01:09:27 - 01:10:23 - Jaap Wortel
  01:10:25 - 01:10:51 - Tjeerd Hoekstra
  01:10:55 - 01:11:39 - Jaap Wortel
  01:11:44 - 01:11:52 - Gerard Meij
  01:12:04 - 01:13:50 - Harm Scheepstra
  01:13:55 - 01:14:16 - Alexander Kaars
  01:14:56 - 01:14:57 - Tjeerd Hoekstra
  01:14:57 - 01:14:58 - Jaap Wortel
  01:15:01 - 01:15:20 - Tjeerd Hoekstra
  01:15:36 - 01:15:56 - Jaap Wortel
  01:15:56 - 01:18:30 - Beate Janssen van Raaij
 4. Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie van WaterlandNatuurlijk. Het college heeft een memo (192-113) naar de raad gestuurd nav de brief van de MR van de Blauwe Ster.

  01:44:07 - 01:45:51 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:45:51 - 01:47:42 - Petra van Lint
  01:47:50 - 01:49:13 - Gerard Meij
  01:49:18 - 01:50:33 - Bert Enderink
  01:50:33 - 01:51:40 - Vincent Koerse
  01:52:09 - 01:53:16 - Bas ten Have
  01:53:24 - 01:53:32 - Petra van Lint
 5. Geagendeerd op verzoek van de fractie van GroenLinks. Het college heeft een memo gestuurd (235-38) over de laatste stand van zaken.

  01:54:26 - 01:56:46 - Vincent Koerse
  01:57:11 - 01:58:18 - Tjeerd Hoekstra
  01:58:18 - 01:59:11 - Bert Enderink
  01:59:16 - 01:59:25 - Gerard Meij
  01:59:27 - 01:59:55 - Beate Janssen van Raaij
  01:59:55 - 01:59:58 - Tjeerd Hoekstra
  02:00:06 - 02:00:13 - Beate Janssen van Raaij
  02:00:19 - 02:01:57 - Dorothy Borghardt-de Kat
  02:02:15 - 02:03:15 - Bas ten Have
  02:03:15 - 02:03:36 - Tjeerd Hoekstra
  02:04:00 - 02:05:01 - Vincent Koerse
  02:05:31 - 02:05:52 - Tjeerd Hoekstra
  02:05:59 - 02:06:10 - Bas ten Have
  02:06:10 - 02:06:12 - Tjeerd Hoekstra
  02:06:37 - 02:07:36 - Bas ten Have
  02:07:36 - 02:07:56 - Vincent Koerse
  02:07:56 - 02:08:44 - Tjeerd Hoekstra
  02:08:53 - 02:08:59 - Bas ten Have
 6. 02:54:27 - 02:54:52 - Beate Janssen van Raaij
  02:54:52 - 02:55:33 - Vincent Koerse
 7. 99-1288 Conceptbesluit ingekomen stukken week 27

 8. Er hebben zich twee insprekers aangemeld.

  02:57:44 - 03:02:16 - Inspreker Raad 2
  03:02:27 - 03:02:37 - Simone Boogaard
  03:02:37 - 03:03:34 - Inspreker Raad 2
  03:03:34 - 03:03:53 - Beate Janssen van Raaij
  03:04:18 - 03:04:38 - Tjeerd Hoekstra
  03:04:43 - 03:07:40 - Inspreker Raad 2
  03:07:40 - 03:07:43 - Harm Scheepstra
  03:07:50 - 03:08:19 - Vincent Koerse
  03:08:21 - 03:09:46 - Inspreker Raad 2
  03:09:46 - 03:09:53 - Inspreker Raad 3
  03:15:07 - 03:15:16 - Harm Scheepstra
  03:15:16 - 03:15:19 - Vincent Koerse
  03:15:45 - 03:15:47 - Tjeerd Hoekstra
  03:15:50 - 03:16:21 - Simone Boogaard
  03:16:21 - 03:16:42 - Inspreker Raad 3
  03:16:42 - 03:16:51 - Tjeerd Hoekstra
  03:17:05 - 03:17:59 - Inspreker Raad 3
 9. - Besluitvorming over ingediende moties n.a.v. het debat over de gemeentelijke aanpak van de coronacrisis
  - Besluitvorming over eventueel ingediende moties n.a.v. het debat over de afvalinzameling en de ondergrondse containers in Monnickendam (121-111, 121-112, 121-113 en 121-114)
  - Besluitvorming over eventueel ingediende moties n.a.v. het debat over het beschikbaar stellen van extra lokalen voor basisschool De Blauwe Ster te Monnickendam (192-112)
  - Besluitvorming over eventueel ingediende moties n.a.v. het debat over de fusie tussen SPOOR en OPSO (192-85)
  - Besluitvorming over de ingediende motie van D66, GroenLinks en WaterlandNatuurlijk over startersleningen (124-3)
  - Besluitvorming over eventueel ingediende moties n.a.v. het debat over de voorgenomen herontwikkeling van Westerstraat 25 te Marken (371-6)
  - Besluitvorming over eventueel ingediende moties n.a.v. het hebat over het raadsinformatiedocument inzake de mogelijke verkoop van het pand 'De Waegh' (157-106)

  03:22:09 - 03:22:48 - Vincent Koerse
  03:24:02 - 03:24:05 - Harm Scheepstra
  03:24:21 - 03:24:24 - Tjeerd Hoekstra
  03:25:07 - 03:25:16 - Beate Janssen van Raaij
  03:25:28 - 03:25:39 - Vincent Koerse
  03:26:11 - 03:26:34 - Tjeerd Hoekstra
  03:27:44 - 03:29:14 - Vincent Koerse
  03:29:14 - 03:29:50 - Tjeerd Hoekstra
  03:29:50 - 03:30:24 - Harm Scheepstra
  03:31:24 - 03:31:53 - Tjeerd Hoekstra
  03:31:53 - 03:33:27 - Beate Janssen van Raaij
  03:33:31 - 03:33:35 - Harm Scheepstra
  03:33:50 - 03:34:02 - Beate Janssen van Raaij
  03:34:02 - 03:34:04 - Tjeerd Hoekstra
  03:34:50 - 03:35:16 - Beate Janssen van Raaij
  03:35:25 - 03:36:03 - Harm Scheepstra
  03:36:09 - 03:37:39 - Vincent Koerse
  03:39:23 - 03:40:38 - Tjeerd Hoekstra
  03:40:38 - 03:41:17 - Gerard Meij
  03:41:17 - 03:45:07 - Tjeerd Hoekstra