Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Company webcast

donderdag 12 maart 2020

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Toelichting

Raadsvergadering en voorbereidende vergadering 12 maart 2020

Uitzending

Agendapunten

 1. 01.RV.01

  00:00:06 - 00:00:53 - Yvonne Gras-Hogerwerf.
 2. 02.RV.01a
  Benoeming plaatsvervangend griffier (165-260)
 3. 03.RV.01b
  Schorsing raadsvergadering
 4. 04.AV.01
  Opening voorbereidende vergadering
 5. 05.AV.02
  Mededelingen voorzitter
 6. 06.AV.03
  Vaststellen agenda (300-705, versie 2)
 7. 07.AV.04

  00:36:39 - 00:37:16 - Simon Verbeek
  00:38:16 - 00:38:48 - Gabriëlle Bekhuis
  00:39:42 - 00:40:19 - Beate Janssen van Raaij
  00:40:53 - 00:40:55 - Beate Janssen van Raaij
  00:43:01 - 00:43:33 - Vincent Koerse
  00:44:01 - 00:44:15 - Patrick Hoekstra
  00:47:10 - 00:47:44 - Jacob van Altena
  00:48:19 - 00:49:01 - Gabriëlle Bekhuis
  00:50:29 - 00:50:43 - Beate Janssen van Raaij
  00:54:46 - 00:55:13 - Vincent Koerse
  01:00:20 - 01:00:46 - Patrick Hoekstra
  01:01:35 - 01:01:43 - Patrick Hoekstra
  01:12:43 - 01:14:39 - Hans de Jong.
 8. 08.AV.06

  01:13:28 - 01:14:39 - Hans de Jong.
  01:14:39 - 01:15:00 - Jaap Wortel
  01:16:02 - 01:16:08 - Hans de Jong.
  01:16:08 - 01:16:17 - Jaap Wortel
  01:17:36 - 01:17:38 - Hans de Jong.
  01:17:38 - 01:17:54 - Jaap Wortel
  01:19:37 - 01:19:48 - Jaap Wortel
  01:20:39 - 01:20:46 - Jaap Wortel
  01:22:04 - 01:22:13 - Jaap Wortel
  01:25:21 - 01:25:33 - Hans de Jong.
  01:25:33 - 01:25:40 - Jaap Wortel
  01:26:41 - 01:26:42 - Hans de Jong.
  01:26:42 - 01:27:01 - Jaap Wortel
  01:28:58 - 01:29:10 - Hans de Jong.
  01:29:10 - 01:30:03 - Beate Janssen van Raaij
  01:31:42 - 01:31:57 - Beate Janssen van Raaij
  01:32:44 - 01:32:47 - Hans de Jong.
  01:32:47 - 01:32:50 - Beate Janssen van Raaij
  01:32:50 - 01:32:59 - Hans de Jong.
  01:32:59 - 01:33:14 - Nico Oussoren
  01:33:40 - 01:33:44 - Hans de Jong.
  01:33:44 - 01:34:03 - Nico Oussoren
  01:35:31 - 01:35:36 - Hans de Jong.
  01:35:36 - 01:35:45 - Hans de Jong.
  01:35:45 - 01:36:12 - Harm Scheepstra
  01:38:02 - 01:38:07 - Hans de Jong.
  01:38:07 - 01:38:51 - Beate Janssen van Raaij
  01:40:09 - 01:41:49 - Hans de Jong.
 9. 09.AV.08

  01:41:33 - 01:41:49 - Hans de Jong.
  01:41:49 - 01:42:09 - Ivo Kielenstijn
  01:42:09 - 01:42:12 - Hans de Jong.
  01:42:12 - 01:45:23 - Gerard Meij
  01:45:23 - 01:45:27 - Hans de Jong.
  01:45:27 - 01:46:40 - Alexander Kaars
  01:46:40 - 01:46:42 - Hans de Jong.
  01:46:43 - 01:48:29 - Harm Scheepstra
  01:48:29 - 01:48:33 - Hans de Jong.
  01:48:33 - 01:49:57 - Vincent Koerse
  01:49:57 - 01:49:59 - Hans de Jong.
  01:49:59 - 01:50:01 - Patrick Hoekstra
  01:50:01 - 01:50:06 - Hans de Jong.
  01:50:06 - 01:51:16 - Patrick Hoekstra
  01:51:16 - 01:51:21 - Hans de Jong.
  01:51:21 - 01:51:39 - Harm Scheepstra
  01:51:39 - 01:51:47 - Patrick Hoekstra
  01:51:47 - 01:51:49 - Hans de Jong.
  01:51:49 - 01:52:05 - Patrick Hoekstra
  01:52:06 - 01:52:27 - Hans de Jong.
  01:53:53 - 01:53:55 - Hans de Jong.
  01:53:55 - 01:54:06 - Gerard Meij
  01:54:45 - 01:54:53 - Hans de Jong.
  01:54:53 - 01:55:42 - Jaap Wortel
  01:55:44 - 01:56:41 - Hans de Jong.
 10. 10.AV.09

  01:56:11 - 01:56:41 - Hans de Jong.
  01:56:41 - 01:59:34 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:59:34 - 01:59:47 - Hans de Jong.
  01:59:47 - 01:59:51 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:59:51 - 01:59:55 - Hans de Jong.
  01:59:55 - 02:01:08 - Vincent Koerse
  02:01:08 - 02:01:49 - Dorothy Borghardt-de Kat
  02:01:51 - 02:02:23 - Vincent Koerse
  02:02:23 - 02:02:26 - Hans de Jong.
  02:02:26 - 02:02:59 - Patrick Hoekstra
  02:02:59 - 02:03:00 - Hans de Jong.
  02:03:02 - 02:03:26 - Bert Enderink
  02:03:28 - 02:03:31 - Hans de Jong.
  02:03:31 - 02:05:24 - Gabriëlle Bekhuis
  02:05:24 - 02:05:40 - Hans de Jong.
  02:05:40 - 02:06:22 - Dorothy Borghardt-de Kat
  02:06:24 - 02:06:30 - Hans de Jong.
  02:06:30 - 02:08:14 - Gabriëlle Bekhuis
  02:08:14 - 02:08:15 - Hans de Jong.
  02:08:15 - 02:08:35 - Dorothy Borghardt-de Kat
  02:08:39 - 02:09:21 - Gabriëlle Bekhuis
  02:09:21 - 02:09:23 - Hans de Jong.
  02:09:23 - 02:11:09 - Alexander Kaars
  02:11:09 - 02:11:30 - Hans de Jong.
  02:11:33 - 02:13:25 - Astrid van de Weijenberg
  02:13:25 - 02:13:29 - Hans de Jong.
  02:13:29 - 02:13:55 - Dorothy Borghardt-de Kat
  02:13:57 - 02:14:58 - Astrid van de Weijenberg
  02:14:58 - 02:15:34 - Hans de Jong.
 11. 11.AV.07

  02:15:29 - 02:15:34 - Hans de Jong.
  02:15:42 - 02:16:48 - Ton van Nieuwkerk
  02:16:48 - 02:17:20 - Hans de Jong.
 12. 12.AV.11

  02:17:20 - 02:17:20 - Hans de Jong.
  02:17:20 - 02:17:56 - Beate Janssen van Raaij
  02:17:56 - 02:18:08 - Hans de Jong.
  02:18:08 - 02:18:13 - Gerard Meij
  02:18:13 - 02:19:18 - Hans de Jong.
  02:36:10 - 02:36:26 - Jaïro Oranje
  02:38:55 - 02:39:16 - Patrick Hoekstra
  02:39:58 - 02:42:06 - Astrid van de Weijenberg
  02:42:30 - 02:44:54 - Ton van Nieuwkerk
  02:45:00 - 02:45:01 - Patrick Hoekstra
  02:45:06 - 02:45:12 - Ton van Nieuwkerk
  02:45:28 - 02:46:00 - Dorothy Borghardt-de Kat
 13. 13.AV.12
  Sluiting voorbereidende vergadering
 14. 14.RV.01c
  Heropening raadsvergadering
 15. 15.RV.02
  Mededelingen voorzitter
 16. 16.RV.03
  Vaststellen agenda (300-706, versie 2)
 17. 17.RV.04
  Vragenuur
 18. 18.RV.05
  Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
 19. 19.RV.06
  Vaststellen besluitenlijsten
 20. 20.RV.07

  02:45:29 - 02:46:00 - Dorothy Borghardt-de Kat
  02:46:00 - 02:46:18 - Vincent Koerse
  02:46:18 - 02:46:52 - Vincent Koerse
  02:47:10 - 02:47:53 - Ton van Nieuwkerk
  02:47:53 - 02:47:56 - Patrick Hoekstra
  02:47:56 - 02:48:01 - Patrick Hoekstra
  02:48:01 - 02:48:10 - Ton van Nieuwkerk
 21. 21.RV.08
  Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties (98-54)
 22. 22.RV.09
  Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
 23. 23.RV.10

  02:50:07 - 02:52:39 - Simon Verbeek
 24. 24.RV.11

  02:50:19 - 02:52:39 - Simon Verbeek
  02:53:08 - 02:53:10 - Patrick Hoekstra
  02:53:10 - 02:54:36 - Vincent Koerse
  02:54:38 - 02:54:57 - Patrick Hoekstra
  02:54:59 - 02:55:04 - Dorothy Borghardt-de Kat
  02:55:04 - 02:55:22 - Gerard Meij
  02:55:24 - 02:55:58 - Dorothy Borghardt-de Kat
  02:56:03 - 02:56:37 - Beate Janssen van Raaij
  02:56:59 - 02:57:38 - Astrid van de Weijenberg
  02:57:38 - 02:57:58 - Simon Verbeek
  02:58:03 - 02:59:41 - Astrid van de Weijenberg
  02:59:41 - 03:00:45 - Simon Verbeek
  03:00:45 - 03:00:51 - Astrid van de Weijenberg
  03:00:51 - 03:01:38 - Astrid van de Weijenberg
  03:02:08 - 03:02:16 - Patrick Hoekstra
 25. 25.RV.12
  Besluitvorming over eventuele moties naar aanleiding van: Raadsinformatiedocument voorstel hoofdlijnen woonruimteverdeling (253-205)
 26. 26.RV.13
  Besluitvorming over het raadsvoorstel: Versterking griffie 2020 (165-258)
 27. 27.RV.14
  Sluiting raadsvergadering