Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Company webcast

donderdag 22 oktober 2020

18:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Toelichting

Registratie van de voorbereidende vergadering en raadsvergadering van 22 oktober 2020.


Er wordt fysiek in de raadszaal vergaderd in aangepaste vorm. Bij deze vergadering kan er helaas geen publiek aanwezig zijn.

Uitzending

Agendapunten

 1. AV.01

  00:00:38 - 00:01:20 - Hans de Jong.
 2. AV.02

  00:02:19 - 00:02:22 - Hans de Jong.
  00:02:22 - 00:03:09 - Gerard Meij
  00:03:09 - 00:04:36 - Hans de Jong.
 3. AV.03

  De voorbereidende behandeling van de Begroting 2021 wordt opgedeeld in 5 agendapunten, die corresponderen met de begrotingsprogramma's.
  Per begrotingsprogramma gaat het om het beleid inclusief de financiën op dat terrein.
  M.a.w.: per begrotingsprogramma de betreffende pagina’s uit de Inleiding en de Beleidsbegroting (beleidsindicatoren, van toepassing zijnde passages uit de Paragrafen) alsmede de financiën zoals te vinden in de Financiële begroting (overzicht van baten en lasten, meerjarenraming, investeringen, reserves en voorzieningen indien van toepassing).

  00:04:05 - 00:04:36 - Hans de Jong.
 4. AV.04

  De door de fractie van de VVD op 8 oktober ingediende motie 178-86 over opstellen ruimtelijke onderbouwingen, wordt bij dit agendapunt betrokken.

  00:04:38 - 00:10:47 - Tjeerd Hoekstra
  00:10:47 - 00:10:52 - Hans de Jong.
  00:10:52 - 00:11:23 - Bart Kniesmeijer
  00:11:24 - 00:13:37 - Tjeerd Hoekstra
  00:13:37 - 00:13:40 - Hans de Jong.
  00:13:40 - 00:16:25 - Barend Klein Haneveld
  00:16:25 - 00:16:27 - Hans de Jong.
  00:16:29 - 00:16:38 - Dorothy Borghardt-de Kat
  00:16:38 - 00:16:40 - Hans de Jong.
  00:16:40 - 00:19:47 - Dorothy Borghardt-de Kat
  00:19:47 - 00:19:58 - Hans de Jong.
  00:19:58 - 00:20:38 - Dorothy Borghardt-de Kat
  00:20:38 - 00:20:40 - Hans de Jong.
  00:20:42 - 00:22:41 - Petra van Lint
  00:22:41 - 00:22:43 - Hans de Jong.
  00:22:43 - 00:23:04 - Tjeerd Hoekstra
  00:23:07 - 00:23:16 - Petra van Lint
  00:23:17 - 00:23:22 - Tjeerd Hoekstra
  00:23:22 - 00:23:40 - Petra van Lint
  00:23:40 - 00:23:52 - Hans de Jong.
  00:23:52 - 00:24:11 - Tjeerd Hoekstra
  00:24:11 - 00:24:13 - Hans de Jong.
  00:24:13 - 00:26:15 - Petra van Lint
  00:26:15 - 00:26:17 - Hans de Jong.
  00:26:17 - 00:26:33 - Tjeerd Hoekstra
  00:26:33 - 00:26:38 - Dorothy Borghardt-de Kat
  00:26:38 - 00:27:00 - Petra van Lint
  00:27:00 - 00:27:09 - Hans de Jong.
  00:27:09 - 00:27:30 - Dorothy Borghardt-de Kat
  00:27:30 - 00:27:35 - Petra van Lint
  00:27:35 - 00:27:37 - Hans de Jong.
  00:27:37 - 00:31:25 - Bart Kniesmeijer
  00:31:25 - 00:31:35 - Hans de Jong.
  00:31:35 - 00:32:02 - Tjeerd Hoekstra
  00:32:04 - 00:32:35 - Bart Kniesmeijer
  00:32:35 - 00:32:41 - Hans de Jong.
  00:32:41 - 00:33:23 - Tjeerd Hoekstra
  00:33:24 - 00:33:37 - Bart Kniesmeijer
  00:33:38 - 00:33:48 - Tjeerd Hoekstra
  00:33:50 - 00:34:21 - Bart Kniesmeijer
  00:34:21 - 00:34:25 - Tjeerd Hoekstra
  00:34:25 - 00:34:28 - Hans de Jong.
  00:34:28 - 00:34:30 - Bart Kniesmeijer
  00:34:30 - 00:34:39 - Hans de Jong.
  00:34:39 - 00:34:59 - Bart Kniesmeijer
  00:34:59 - 00:35:01 - Hans de Jong.
  00:35:01 - 00:39:23 - Bert Enderink
  00:39:23 - 00:39:40 - Hans de Jong.
  00:39:48 - 00:42:18 - Jelle Kaars
  00:42:18 - 00:42:21 - Hans de Jong.
  00:42:21 - 00:42:22 - Jelle Kaars
  00:42:22 - 00:43:02 - Tjeerd Hoekstra
  00:43:03 - 00:43:49 - Jelle Kaars
  00:43:49 - 00:44:27 - Hans de Jong.
  00:44:27 - 00:49:02 - Jelle Kaars
  00:49:02 - 00:49:05 - Tjeerd Hoekstra
  00:49:05 - 00:49:06 - Hans de Jong.
  00:49:06 - 00:53:15 - Jelle Kaars
  00:53:15 - 00:53:19 - Hans de Jong.
  00:53:19 - 00:53:22 - Tjeerd Hoekstra
  00:53:22 - 00:53:35 - Petra van Lint
  00:53:35 - 00:55:24 - Jelle Kaars
  00:55:24 - 00:55:29 - Hans de Jong.
  00:55:29 - 00:55:56 - Tjeerd Hoekstra
  00:55:56 - 00:57:30 - Jelle Kaars
  00:57:30 - 00:58:19 - Tjeerd Hoekstra
  00:58:19 - 00:58:20 - Hans de Jong.
  00:58:20 - 01:00:10 - Jelle Kaars
  01:00:10 - 01:00:13 - Tjeerd Hoekstra
  01:00:13 - 01:01:26 - Jelle Kaars
  01:01:26 - 01:01:32 - Tjeerd Hoekstra
  01:01:32 - 01:01:33 - Hans de Jong.
  01:01:33 - 01:02:37 - Jelle Kaars
  01:02:37 - 01:02:49 - Barend Klein Haneveld
  01:02:49 - 01:03:15 - Jelle Kaars
  01:03:15 - 01:03:17 - Barend Klein Haneveld
  01:03:17 - 01:03:23 - Hans de Jong.
  01:03:23 - 01:06:54 - Jelle Kaars
  01:06:54 - 01:07:07 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:07:07 - 01:10:49 - Jelle Kaars
  01:10:49 - 01:10:52 - Hans de Jong.
  01:10:52 - 01:11:05 - Bart Kniesmeijer
  01:11:05 - 01:11:30 - Petra van Lint
  01:11:30 - 01:11:34 - Jelle Kaars
  01:11:34 - 01:11:42 - Petra van Lint
  01:11:42 - 01:11:59 - Jelle Kaars
  01:11:59 - 01:12:10 - Hans de Jong.
  01:12:11 - 01:13:32 - Astrid van de Weijenberg
  01:13:32 - 01:13:33 - Hans de Jong.
  01:13:50 - 01:15:16 - Ton van Nieuwkerk
  01:15:19 - 01:15:51 - Dorothy Borghardt-de Kat
  01:15:51 - 01:15:53 - Hans de Jong.
  01:16:09 - 01:16:16 - Hans de Jong.
  01:16:16 - 01:17:01 - Bert Enderink
  01:17:03 - 01:17:19 - Hans de Jong.
  01:17:19 - 01:17:21 - Bert Enderink
  01:17:21 - 01:18:09 - Hans de Jong.
  01:18:17 - 01:19:01 - Hans de Jong.
  01:19:05 - 01:19:15 - Hans de Jong.
  01:19:15 - 01:24:36 - Astrid van de Weijenberg
 5. AV.05

  Voor dit agendapunt hebben zich 3 insprekers gemeld. Zij komen alle drie inspreken over de veerpont bij Ilpendam:
  - Josine van den Berg, dorpsraad Ilpendam
  - Vera Aikens, veerpontschipper
  - René Tump

  01:23:19 - 01:24:36 - Astrid van de Weijenberg
  01:24:36 - 01:24:55 - Hans de Jong.
  01:24:55 - 01:25:07 - Beate Janssen van Raaij
  01:25:07 - 01:25:19 - Astrid van de Weijenberg
  01:25:19 - 01:25:54 - Hans de Jong.
  01:25:54 - 01:29:41 - Astrid van de Weijenberg
  01:29:41 - 01:29:43 - Hans de Jong.
  01:29:43 - 01:30:43 - Astrid van de Weijenberg
  01:30:43 - 01:31:00 - Hans de Jong.
  01:31:00 - 01:31:12 - Astrid van de Weijenberg
  01:31:15 - 01:32:44 - Astrid van de Weijenberg
  01:32:44 - 01:33:04 - Hans de Jong.
  01:33:04 - 01:35:48 - Simon Verbeek
  01:35:48 - 01:35:51 - Hans de Jong.
  01:35:51 - 01:39:07 - Gerard Meij
  01:39:07 - 01:39:09 - Hans de Jong.
  01:39:09 - 01:40:29 - Beate Janssen van Raaij
  01:40:29 - 01:40:32 - Hans de Jong.
  01:40:32 - 01:43:19 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:43:19 - 01:43:34 - Simon Verbeek
  01:43:34 - 01:46:10 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:46:10 - 01:48:15 - Jochem Beintema
  01:48:15 - 01:48:18 - Hans de Jong.
  01:48:18 - 01:49:41 - Tjeerd Hoekstra
  01:49:42 - 01:50:02 - Hans de Jong.
  01:50:02 - 01:56:00 - Astrid van de Weijenberg
  01:56:00 - 01:56:08 - Hans de Jong.
  01:56:08 - 01:56:11 - Astrid van de Weijenberg
  01:56:11 - 01:56:26 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:56:28 - 01:57:01 - Astrid van de Weijenberg
  01:57:01 - 01:57:07 - Hans de Jong.
  01:57:07 - 01:57:10 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  01:57:10 - 01:57:30 - Tjeerd Hoekstra
  01:57:30 - 01:58:58 - Astrid van de Weijenberg
  01:58:58 - 01:59:02 - Tjeerd Hoekstra
  01:59:02 - 01:59:03 - Hans de Jong.
  01:59:03 - 01:59:40 - Astrid van de Weijenberg
  01:59:40 - 01:59:51 - Tjeerd Hoekstra
  01:59:51 - 02:00:22 - Astrid van de Weijenberg
  02:00:22 - 02:00:59 - Tjeerd Hoekstra
  02:00:59 - 02:03:01 - Astrid van de Weijenberg
  02:03:01 - 02:03:12 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:03:12 - 02:03:16 - Hans de Jong.
  02:03:16 - 02:03:35 - Astrid van de Weijenberg
  02:03:35 - 02:04:03 - Tjeerd Hoekstra
  02:04:04 - 02:04:14 - Astrid van de Weijenberg
  02:04:14 - 02:04:22 - Tjeerd Hoekstra
  02:04:22 - 02:05:05 - Astrid van de Weijenberg
  02:05:05 - 02:05:27 - Hans de Jong.
 6. AV.06

  02:07:57 - 02:08:40 - Hans de Jong.
  02:08:40 - 02:12:08 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:12:08 - 02:12:16 - Hans de Jong.
  02:12:16 - 02:12:44 - Jans Berger
  02:12:44 - 02:14:41 - Beate Janssen van Raaij
  02:14:41 - 02:14:43 - Hans de Jong.
  02:14:43 - 02:14:46 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:14:46 - 02:16:53 - Gerard Meij
  02:16:53 - 02:17:41 - Jacob van Altena
  02:17:41 - 02:17:51 - Beate Janssen van Raaij
  02:17:55 - 02:19:27 - Jacob van Altena
  02:19:27 - 02:19:28 - Hans de Jong.
  02:19:28 - 02:20:40 - Tjeerd Hoekstra
  02:20:40 - 02:20:46 - Hans de Jong.
  02:20:46 - 02:21:06 - Beate Janssen van Raaij
  02:21:08 - 02:21:12 - Tjeerd Hoekstra
  02:21:12 - 02:21:18 - Beate Janssen van Raaij
  02:21:18 - 02:21:30 - Tjeerd Hoekstra
  02:21:32 - 02:21:34 - Hans de Jong.
  02:21:34 - 02:25:05 - Trudy Willig-Tol
  02:25:05 - 02:25:14 - Hans de Jong.
  02:26:33 - 02:26:35 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:26:35 - 02:26:51 - Hans de Jong.
  02:26:51 - 02:26:59 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:29:26 - 02:29:34 - Hans de Jong.
  02:29:34 - 02:30:08 - Trudy Willig-Tol
  02:30:10 - 02:30:11 - Hans de Jong.
  02:31:02 - 02:31:34 - Hans de Jong.
  02:31:34 - 02:32:13 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:32:35 - 02:32:51 - Hans de Jong.
  02:34:48 - 02:34:51 - Hans de Jong.
  02:34:51 - 02:35:00 - Jacob van Altena
  02:35:39 - 02:35:42 - Hans de Jong.
  02:35:42 - 02:35:59 - Jacob van Altena
  02:37:19 - 02:37:24 - Hans de Jong.
  02:40:49 - 02:41:14 - Hans de Jong.
  02:41:14 - 02:41:15 - Hans de Jong.
  02:42:29 - 02:42:50 - Hans de Jong.
  02:42:50 - 02:42:58 - Trudy Willig-Tol
  02:42:58 - 02:43:13 - Beate Janssen van Raaij
  02:43:13 - 02:43:27 - Hans de Jong.
  02:43:27 - 02:43:40 - Beate Janssen van Raaij
  02:44:14 - 02:44:19 - Tjeerd Hoekstra
  02:44:23 - 02:44:27 - Hans de Jong.
  02:44:27 - 02:44:42 - Jacob van Altena
  02:45:38 - 02:46:35 - Hans de Jong.
  02:46:35 - 02:47:41 - Astrid van de Weijenberg
  02:47:41 - 02:47:54 - Hans de Jong.
  02:47:54 - 02:48:06 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  02:48:06 - 02:49:04 - Hans de Jong.
 7. AV.07

  Bij dit agendapunt wordt (ook) het debat gevoerd over de Versterking van de ambtelijke organisatie

  02:50:00 - 02:50:15 - Hans de Jong.
  02:50:15 - 02:53:03 - Simone Boogaard
  02:53:03 - 02:53:06 - Hans de Jong.
  02:53:06 - 02:55:29 - Gabriëlle Bekhuis
  02:55:32 - 02:55:34 - Hans de Jong.
  02:55:34 - 02:58:15 - Beate Janssen van Raaij
  02:58:15 - 02:58:17 - Hans de Jong.
  02:58:17 - 03:04:40 - Harm Scheepstra
  03:04:40 - 03:04:44 - Hans de Jong.
  03:04:44 - 03:07:29 - Janneke Wijman
  03:07:29 - 03:07:32 - Hans de Jong.
  03:07:32 - 03:10:58 - Tjeerd Hoekstra
  03:10:59 - 03:11:25 - Hans de Jong.
  03:16:01 - 03:16:18 - Hans de Jong.
  03:16:18 - 03:17:24 - Simone Boogaard
  03:18:20 - 03:18:41 - Hans de Jong.
  03:18:41 - 03:19:20 - Harm Scheepstra
  03:19:50 - 03:19:53 - Hans de Jong.
  03:19:53 - 03:19:57 - Harm Scheepstra
  03:19:57 - 03:19:59 - Hans de Jong.
  03:21:27 - 03:21:39 - Hans de Jong.
  03:21:39 - 03:21:45 - Harm Scheepstra
  03:23:20 - 03:23:31 - Hans de Jong.
  03:23:31 - 03:23:56 - Tjeerd Hoekstra
  03:24:12 - 03:24:16 - Hans de Jong.
  03:24:16 - 03:24:38 - Tjeerd Hoekstra
  03:24:59 - 03:25:06 - Hans de Jong.
  03:25:06 - 03:26:50 - Harm Scheepstra
  03:26:52 - 03:27:32 - Simone Boogaard
  03:27:32 - 03:27:36 - Hans de Jong.
  03:30:11 - 03:30:30 - Hans de Jong.
  03:30:30 - 03:30:34 - Gabriëlle Bekhuis
  03:30:34 - 03:30:37 - Hans de Jong.
  03:32:21 - 03:32:38 - Hans de Jong.
  03:32:38 - 03:36:38 - Beate Janssen van Raaij
 8. AV.08

  03:34:18 - 03:36:38 - Beate Janssen van Raaij
  03:36:38 - 03:36:46 - Hans de Jong.
  03:38:00 - 03:39:33 - Jacob van Altena
  03:39:33 - 03:39:37 - Hans de Jong.
  03:39:37 - 03:40:43 - Tjeerd Hoekstra
  03:40:43 - 03:40:46 - Hans de Jong.
  03:40:46 - 03:44:33 - Jaap Wortel
  03:44:36 - 03:48:14 - Harm Scheepstra
  03:48:14 - 03:48:18 - Hans de Jong.
  03:48:18 - 03:48:42 - Jaap Wortel
  03:48:42 - 03:50:49 - Harm Scheepstra
  03:50:49 - 03:50:55 - Hans de Jong.
  03:50:55 - 03:51:23 - Harm Scheepstra
  03:51:23 - 03:51:40 - Hans de Jong.
  03:51:45 - 03:53:41 - Jelle Kaars
  03:53:41 - 03:54:01 - Jaap Wortel
  03:54:01 - 03:54:07 - Hans de Jong.
  03:54:07 - 03:58:38 - Jelle Kaars
  03:58:38 - 03:59:01 - Hans de Jong.
  03:59:01 - 03:59:49 - Jelle Kaars
  03:59:51 - 03:59:58 - Hans de Jong.
  03:59:58 - 04:00:00 - Harm Scheepstra
  04:00:00 - 04:00:10 - Hans de Jong.
  04:00:10 - 04:00:15 - Beate Janssen van Raaij
  04:00:15 - 04:00:19 - Tjeerd Hoekstra
  04:00:19 - 04:00:40 - Hans de Jong.
  04:00:40 - 04:00:53 - Jaap Wortel
  04:00:53 - 04:01:09 - Hans de Jong.
  04:01:09 - 04:01:12 - Jacob van Altena
  04:01:12 - 04:01:19 - Tjeerd Hoekstra
  04:01:19 - 04:01:20 - Jacob van Altena
  04:01:20 - 04:01:39 - Jaap Wortel
  04:01:39 - 04:05:04 - Hans de Jong.
  04:09:04 - 04:09:08 - Hans de Jong.
  04:09:26 - 04:10:42 - Hans de Jong.
  04:10:42 - 04:11:40 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  04:11:40 - 04:11:41 - Hans de Jong.
  04:11:43 - 04:13:18 - Jelle Kaars
  04:13:18 - 04:13:21 - Hans de Jong.
  04:13:21 - 04:13:47 - Jacob van Altena
  04:13:50 - 04:13:52 - Jelle Kaars
  04:13:52 - 04:13:57 - Hans de Jong.
  04:13:57 - 04:14:11 - Jelle Kaars
  04:14:14 - 04:14:58 - Hans de Jong.
  04:14:58 - 04:15:12 - Trudy Willig-Tol
  04:15:15 - 04:15:45 - Gerard Meij
  04:15:45 - 04:16:04 - Tjeerd Hoekstra
  04:16:06 - 04:16:09 - Hans de Jong.
  04:16:31 - 04:16:56 - Hans de Jong.
  04:16:56 - 04:18:48 - Trudy Willig-Tol
  04:18:50 - 04:18:54 - Hans de Jong.
  04:18:54 - 04:19:10 - Jacob van Altena
  04:19:12 - 04:19:14 - Hans de Jong.
  04:19:14 - 04:19:47 - Gerard Meij
  04:19:52 - 04:20:06 - Beate Janssen van Raaij
  04:20:08 - 04:20:11 - Hans de Jong.
  04:20:11 - 04:20:59 - Yvonne Gras-Hogerwerf
  04:20:59 - 04:21:00 - Hans de Jong.
  04:21:00 - 04:21:29 - Tjeerd Hoekstra
  04:21:29 - 04:21:31 - Hans de Jong.
  04:21:31 - 04:22:02 - Trudy Willig-Tol
  04:22:04 - 04:23:27 - Hans de Jong.
  04:24:05 - 04:24:34 - Hans de Jong.
  04:24:36 - 04:25:55 - Trudy Willig-Tol
  04:25:57 - 04:26:04 - Hans de Jong.
  04:27:28 - 04:27:36 - Hans de Jong.
  04:27:36 - 04:28:34 - Dorothy Borghardt-de Kat
  04:28:34 - 04:28:41 - Hans de Jong.
  04:28:41 - 04:29:57 - Gerard Meij
  04:30:00 - 04:30:01 - Trudy Willig-Tol
  04:30:01 - 04:30:06 - Hans de Jong.
  04:30:06 - 04:30:21 - Trudy Willig-Tol
  04:30:23 - 04:30:25 - Gerard Meij
  04:30:25 - 04:30:36 - Hans de Jong.
  04:30:39 - 04:30:45 - Hans de Jong.
  04:31:04 - 04:31:07 - Hans de Jong.
  04:31:07 - 04:31:44 - Jacob van Altena
  04:31:44 - 04:31:46 - Hans de Jong.
  04:31:46 - 04:32:13 - Tjeerd Hoekstra
  04:32:14 - 04:32:42 - Hans de Jong.
  04:32:47 - 04:35:10 - Jelle Kaars
  04:35:11 - 04:35:14 - Hans de Jong.
  04:35:14 - 04:35:21 - Dorothy Borghardt-de Kat
  04:35:21 - 04:35:24 - Hans de Jong.
  04:35:24 - 04:35:59 - Dorothy Borghardt-de Kat
  04:35:59 - 04:36:28 - Jelle Kaars
 9. AV.10

 10. AV.11
  Sluiting voorbereidende vergadering
 11. R.01
  Opening raadsvergadering
 12. R.02
  Mededelingen voorzitter
 13. R.04

  Er zijn drie mondelinge vragen aangemeld:


  1. Vragen van GroenLinks, mede namens WaterlandNatuurlijk inzake de dijk bij Uitdam.
  2. Vragen van WaterlandNatuurlijk inzake het KEBO-terrein in Broek in Waterland.
  3. Vragen van WaterlandNatuurlijk inzake het Mirror Waterhotel in Monnickendam.

  04:38:56 - 04:39:26 - Hans de Jong.
  04:39:33 - 04:40:21 - Vincent Koerse
  04:40:21 - 04:40:23 - Hans de Jong.
  04:40:23 - 04:44:43 - Jelle Kaars
  04:44:43 - 04:44:44 - Hans de Jong.
  04:44:44 - 04:44:54 - Jelle Kaars
  04:44:54 - 04:45:01 - Hans de Jong.
  04:45:01 - 04:45:31 - Vincent Koerse
  04:45:31 - 04:45:32 - Hans de Jong.
  04:45:32 - 04:46:18 - Jelle Kaars
  04:46:18 - 04:46:21 - Hans de Jong.
 14. R.05
  Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
 15. R.07

  Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van week 41 en 42.

 16. R.08

 17. R.09

  Aangemeld
  Josine van den Berg, namens de Dorpsraad Ilpendam over het pontje Ilpendam

 18. R.10

  Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
  Op 17 september is deze motie als agendapunt aanvaard, maar nog niet behandeld.
  Motie 313-14 is ingetrokken en (enigszins gewijzigd) vervangen door motie 313-15, ingediend door GroenLinks, CDA en D66

 19. R.11

  Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
  Op 1 oktober is deze motie als agendapunt aanvaard, maar nog niet behandeld.
  Motie 208-118 is vervangen door 208-119.

  04:36:20 - 04:36:28 - Jelle Kaars
  04:36:29 - 04:36:34 - Hans de Jong.
  04:36:34 - 04:36:39 - Trudy Willig-Tol
  04:36:39 - 04:36:41 - Hans de Jong.
  04:38:06 - 04:38:09 - Hans de Jong.
  04:38:09 - 04:38:14 - Trudy Willig-Tol
  04:38:15 - 04:38:42 - Hans de Jong.
 20. R.13
  Sluiting raadsvergadering