Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Digitale raadsvergadering 21 januari 2021

donderdag 21 januari 2021

19:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

GroenLinks heeft zich aangemeld voor mondelinge vragen over slachtoffers van de toeslagenaffaire in Waterland.

00:21:22 - 00:21:38 - Trudy Willig-Tol
00:21:38 - 00:25:50 - Astrid van de Weijenberg

Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden

Dit raadsvoorstel is voorbereidend besproken in de vergadering van 14 januari j.l.
Er zijn moties aangekondigd door de fractie van de VVD

Het raadsvoorstel is ingetrokken door het college.

00:31:17 - 00:33:42 - Tjeerd Hoekstra
00:33:42 - 00:34:01 - Simon Verbeek
00:34:01 - 00:34:33 - Harm Scheepstra
00:34:33 - 00:35:25 - Astrid van de Weijenberg
00:35:25 - 00:39:28 - Tjeerd Hoekstra

Dit is een motie vreemd aan de orde van de dag, d.w.z. over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. Doorgeschoven agendapunt van 17 december 2020.

00:58:54 - 01:01:46 - Vincent Koerse
01:01:46 - 01:02:35 - Tjeerd Hoekstra
01:02:35 - 01:02:56 - Gabriëlle Bekhuis
01:02:56 - 01:06:14 - Beate Janssen van Raaij
01:06:14 - 01:10:16 - Vincent Koerse

Dit betreft een eerder aangehouden motie. De CDA-fractie heeft deze motie bij de raadsvergadering van 5 november jl. aangehouden en aangegeven deze weer te willen indienen.

01:10:16 - 01:13:24 - Bert Enderink
01:13:24 - 01:13:49 - Harm Scheepstra
01:13:49 - 01:15:14 - Trudy Willig-Tol
01:15:14 - 01:17:43 - Tjeerd Hoekstra
01:17:43 - 01:18:53 - Beate Janssen van Raaij
01:18:53 - 01:19:45 - Harm Scheepstra
01:19:45 - 01:20:37 - Beate Janssen van Raaij
01:20:37 - 01:24:10 - Harm Scheepstra
01:24:10 - 01:31:58 - Bert Enderink
01:31:58 - 01:34:16 - Tjeerd Hoekstra

Deze motie is doorgeschoven uit de raadsvergadering van 17 december

01:34:16 - 01:35:40 - Gerard Meij
01:35:40 - 01:35:51 - Vincent Koerse
01:35:51 - 01:36:50 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:36:50 - 01:39:01 - Tjeerd Hoekstra
01:39:01 - 01:41:32 - Petra van Lint
01:41:32 - 01:43:13 - Yvonne Gras-Hogerwerf

Dit betreft een aangehouden motie van de VVD van de raadsvergadering van 17 december 2021 jl.

01:43:13 - 01:46:48 - Jaïro Oranje
01:46:48 - 01:48:56 - Vincent Koerse
01:48:56 - 01:49:03 - Gerard Meij
01:49:03 - 01:49:09 - Petra van Lint
01:49:49 - 01:52:31 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:52:31 - 01:53:29 - Jaïro Oranje
01:53:29 - 01:58:20 - Harm Scheepstra