Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Digitale raadsvergadering 21 januari 2021

donderdag 21 januari 2021

19:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

Resultaat stemming

GroenLinks heeft zich aangemeld voor mondelinge vragen over slachtoffers van de toeslagenaffaire in Waterland.

00:21:22 - 00:21:38 - Trudy Willig-Tol
00:21:38 - 00:25:50 - Astrid van de Weijenberg
  • Raadsvergadering 16 december: m.b.t. de raadsvergadering van 16 december wordt een verslag van het openbare en een verslag van het besloten deel ter vaststelling voorgelegd. Het verslag van het besloten deel is GEHEIM en alleen voor raadsleden ter inzage bij de griffie.
  • Voorbereidende vergadering 17 december
  • Raadsvergadering 17 december
  • Voorbereidende vergadering 14 januari

Resultaat stemming

Resultaat stemming

00:25:50 - 00:27:22 - Trudy Willig-Tol
00:27:22 - 00:28:07 - Beate Janssen van Raaij
00:28:07 - 00:29:51 - Ton van Nieuwkerk

Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden

Dit raadsvoorstel is voorbereid in de auditcommissie van de gemeenteraad.

Resultaat stemming

00:29:51 - 00:30:01 - Beate Janssen van Raaij
00:30:01 - 00:30:09 - Jacob van Altena
00:30:09 - 00:31:17 - Yvonne Gras-Hogerwerf

Dit raadsvoorstel is voorbereidend besproken in de vergadering van 14 januari j.l.
Er zijn moties aangekondigd door de fractie van de VVD

Het raadsvoorstel is ingetrokken door het college.

00:31:17 - 00:33:42 - Tjeerd Hoekstra
00:33:42 - 00:34:01 - Simon Verbeek
00:34:01 - 00:34:33 - Harm Scheepstra
00:34:33 - 00:35:25 - Astrid van de Weijenberg
00:35:25 - 00:39:28 - Tjeerd Hoekstra

Dit raadsvoorstel is voorbereidend besproken in de voorbereidende vergadering van 14 januari j.l.

Resultaat stemming

00:39:28 - 00:41:34 - Trudy Willig-Tol
00:41:34 - 00:43:21 - Gabriëlle Bekhuis
00:43:21 - 00:46:38 - Beate Janssen van Raaij
00:46:38 - 00:48:35 - Astrid van de Weijenberg
00:48:35 - 00:49:40 - Tjeerd Hoekstra
00:49:40 - 00:50:43 - Beate Janssen van Raaij
00:50:43 - 00:57:49 - Trudy Willig-Tol

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Dit raadsvoorstel is voorbereidend besproken in de raadsvergadering van 14 januari j.l.

Resultaat stemming

00:57:49 - 00:58:12 - Beate Janssen van Raaij
00:58:12 - 00:58:18 - Simon Verbeek
00:58:18 - 00:58:22 - Yvonne Gras-Hogerwerf

Dit is een motie vreemd aan de orde van de dag, d.w.z. over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. Doorgeschoven agendapunt van 17 december 2020.

Resultaat stemming

00:58:54 - 01:01:46 - Vincent Koerse
01:01:46 - 01:02:35 - Tjeerd Hoekstra
01:02:35 - 01:02:56 - Gabriëlle Bekhuis
01:02:56 - 01:06:14 - Beate Janssen van Raaij
01:06:14 - 01:10:16 - Vincent Koerse

Dit betreft een eerder aangehouden motie. De CDA-fractie heeft deze motie bij de raadsvergadering van 5 november jl. aangehouden en aangegeven deze weer te willen indienen.

Resultaat stemming

01:10:16 - 01:13:24 - Bert Enderink
01:13:24 - 01:13:49 - Harm Scheepstra
01:13:49 - 01:15:14 - Trudy Willig-Tol
01:15:14 - 01:17:43 - Tjeerd Hoekstra
01:17:43 - 01:18:53 - Beate Janssen van Raaij
01:18:53 - 01:19:45 - Harm Scheepstra
01:19:45 - 01:20:37 - Beate Janssen van Raaij
01:20:37 - 01:24:10 - Harm Scheepstra
01:24:10 - 01:31:58 - Bert Enderink
01:31:58 - 01:34:16 - Tjeerd Hoekstra

Deze motie is doorgeschoven uit de raadsvergadering van 17 december

Resultaat stemming

01:34:16 - 01:35:40 - Gerard Meij
01:35:40 - 01:35:51 - Vincent Koerse
01:35:51 - 01:36:50 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:36:50 - 01:39:01 - Tjeerd Hoekstra
01:39:01 - 01:41:32 - Petra van Lint
01:41:32 - 01:43:13 - Yvonne Gras-Hogerwerf

Dit betreft een aangehouden motie van de VVD van de raadsvergadering van 17 december 2021 jl.

Resultaat stemming

01:43:13 - 01:46:48 - Jaïro Oranje
01:46:48 - 01:48:56 - Vincent Koerse
01:48:56 - 01:49:03 - Gerard Meij
01:49:03 - 01:49:09 - Petra van Lint
01:49:49 - 01:52:31 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:52:31 - 01:53:29 - Jaïro Oranje
01:53:29 - 01:58:20 - Harm Scheepstra