Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 16 december 2021

donderdag 16 december 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.C. van der Weele
Toelichting

Vanwege de toegenomen beperkingen als gevolg van de coronacrisis is deze vergadering niet bij te wonen door belangstellenden. Wel kan deze vergadering op donderdag 16 december 2021 vanaf 19.30 uur via internet live worden gevolgd via:
https://channel.royalcast.com/waterland
of via de uitzending van Omroep PIM

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:04:00 - 00:04:43 - Marian van der Weele.
00:06:31 - 00:06:46 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:06:46 - 00:06:54 - Tjeerd Hoekstra
00:06:54 - 00:06:58 - Marian van der Weele.
00:06:58 - 00:07:17 - Bert Enderink
00:07:17 - 00:07:35 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:07:38 - 00:07:48 - Tjeerd Hoekstra
00:07:48 - 00:08:06 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:08:06 - 00:08:16 - Marian van der Weele.
00:08:16 - 00:08:50 - Vincent Koerse
00:08:52 - 00:09:10 - Marian van der Weele.
00:09:10 - 00:09:15 - Vincent Koerse
00:09:15 - 00:09:44 - Marian van der Weele.

Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.

Aangemeld voor het vragenuur:
- Vragen van de PvdA over verkoop en verhuur nieuwe woningen Kohnstammlocatie Monnickendam

00:09:44 - 00:11:44 - Petra van Lint
00:11:44 - 00:12:01 - Marian van der Weele.
00:12:09 - 00:15:10 - Theo van Eijk
00:15:12 - 00:15:19 - Marian van der Weele.
00:15:19 - 00:16:10 - Petra van Lint
00:16:13 - 00:20:00 - Theo van Eijk
00:20:00 - 00:20:12 - Marian van der Weele.
00:20:12 - 00:20:14 - Petra van Lint
00:20:14 - 00:20:41 - Marian van der Weele.
00:20:41 - 00:23:15 - Theo van Eijk
00:23:16 - 00:23:18 - Marian van der Weele.
00:23:18 - 00:23:21 - Tjeerd Hoekstra
00:23:21 - 00:23:22 - Marian van der Weele.
00:23:22 - 00:23:43 - Tjeerd Hoekstra
00:23:44 - 00:23:45 - Theo van Eijk
00:23:45 - 00:23:48 - Marian van der Weele.
00:23:48 - 00:24:15 - Theo van Eijk
00:24:16 - 00:24:45 - Marian van der Weele.
00:25:00 - 00:26:06 - Jaap Wortel
00:26:06 - 00:27:15 - Marian van der Weele.

De conceptbesluitenlijst van 14 oktober 2021 was nog niet vastgesteld. Deze is ook toegevoegd bij de stukken.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, met dien verstand dat GroenLinks nog zal aangeven wie namens hun fractie digitaal aanwezig was.

00:27:15 - 00:27:38 - Vincent Koerse
00:27:46 - 00:28:35 - Marian van der Weele.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

00:28:35 - 00:29:34 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:29:37 - 00:29:49 - Marian van der Weele.
00:29:57 - 00:30:38 - Astrid van de Weijenberg
00:30:38 - 00:30:39 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:30:39 - 00:30:43 - Marian van der Weele.
00:30:43 - 00:31:19 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:31:19 - 00:31:22 - Marian van der Weele.
00:31:22 - 00:31:36 - Astrid van de Weijenberg
00:31:39 - 00:31:50 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:31:50 - 00:32:44 - Marian van der Weele.

Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden

Aangemeld:  Olivier Penn (werkgroep zwaar verkeer binnenstad Monnickendam)

00:37:56 - 00:38:11 - Marian van der Weele.
00:38:11 - 00:39:09 - Petra van Lint
00:39:09 - 00:39:24 - Marian van der Weele.
00:39:40 - 00:40:25 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:40:25 - 00:40:46 - Marian van der Weele.
00:41:27 - 00:43:22 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:43:22 - 00:43:26 - Bert Enderink
00:43:26 - 00:43:28 - Marian van der Weele.
00:43:28 - 00:43:52 - Bert Enderink
00:43:53 - 00:43:54 - Marian van der Weele.
00:44:40 - 00:45:00 - Vincent Koerse
00:45:00 - 00:45:01 - Marian van der Weele.
00:46:05 - 00:47:20 - Astrid van de Weijenberg
00:47:20 - 00:49:34 - Marian van der Weele.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Resultaat stemming

Besluit

Na stemming vastgesteld.

00:49:34 - 00:49:43 - Tjeerd Hoekstra
00:49:43 - 00:51:16 - Marian van der Weele.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Na stemming vastgesteld.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Vanwege de late aanlevering van de beantwoording van door de fracties van PvdA en VVD gestelde vragen voorafgaand aan de voorbereidende vergadering, wordt de mogelijkheid geboden over dit agendapunt nog oordeelsvormend te spreken.

Resultaat stemming

Besluit

Na stemming vastgesteld.

00:51:16 - 00:51:34 - Petra van Lint
00:51:34 - 00:51:40 - Marian van der Weele.
00:51:40 - 00:54:58 - Petra van Lint
00:55:00 - 00:55:05 - Marian van der Weele.
00:55:05 - 00:55:55 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:55:55 - 00:56:16 - Marian van der Weele.
00:56:16 - 00:56:17 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:56:17 - 00:56:18 - Marian van der Weele.
00:56:18 - 00:56:38 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:56:38 - 00:56:47 - Marian van der Weele.
00:56:47 - 00:57:08 - Vincent Koerse
00:57:10 - 00:57:12 - Marian van der Weele.
00:57:12 - 00:57:13 - Tjeerd Hoekstra
00:57:13 - 00:57:16 - Marian van der Weele.
00:57:16 - 00:58:59 - Tjeerd Hoekstra
00:58:59 - 00:59:03 - Marian van der Weele.
00:59:03 - 01:00:20 - Bert Enderink
01:00:23 - 01:00:54 - Marian van der Weele.
01:00:54 - 01:05:29 - Theo van Eijk
01:05:29 - 01:05:37 - Marian van der Weele.
01:05:37 - 01:06:24 - Petra van Lint
01:06:24 - 01:07:13 - Theo van Eijk
01:07:13 - 01:07:36 - Marian van der Weele.
01:07:36 - 01:08:27 - Theo van Eijk
01:08:27 - 01:08:36 - Marian van der Weele.
01:08:36 - 01:09:06 - Petra van Lint
01:09:06 - 01:09:09 - Marian van der Weele.
01:09:09 - 01:10:12 - Theo van Eijk
01:10:12 - 01:10:18 - Marian van der Weele.
01:10:18 - 01:10:48 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:10:51 - 01:11:14 - Theo van Eijk
01:11:14 - 01:11:41 - Marian van der Weele.
01:11:41 - 01:12:38 - Tjeerd Hoekstra
01:12:39 - 01:12:47 - Marian van der Weele.
01:12:47 - 01:12:51 - Vincent Koerse
01:12:51 - 01:12:55 - Marian van der Weele.
01:12:55 - 01:13:00 - Vincent Koerse
01:13:00 - 01:13:03 - Marian van der Weele.
01:13:03 - 01:13:07 - Vincent Koerse
01:13:07 - 01:13:14 - Marian van der Weele.
01:13:14 - 01:13:27 - Petra van Lint
01:13:27 - 01:13:28 - Tjeerd Hoekstra
01:13:28 - 01:13:32 - Marian van der Weele.
01:13:32 - 01:13:33 - Bert Enderink
01:13:35 - 01:13:39 - Marian van der Weele.
01:13:39 - 01:13:46 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:13:46 - 01:13:52 - Marian van der Weele.
01:13:52 - 01:13:55 - Tjeerd Hoekstra
01:13:55 - 01:14:00 - Marian van der Weele.
01:14:00 - 01:14:25 - Vincent Koerse
01:14:25 - 01:14:30 - Marian van der Weele.
01:14:30 - 01:14:43 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:14:43 - 01:14:45 - Marian van der Weele.
01:14:45 - 01:15:10 - Petra van Lint
01:15:16 - 01:15:31 - Bert Enderink
01:15:33 - 01:17:05 - Marian van der Weele.

Resultaat stemming

Besluit

Na stemming vastgesteld. De Verordening geurhinder en veehouderij Waterland 2021 (374-9) zal op een later moment ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd

01:17:05 - 01:18:51 - Jacob van Altena
01:18:51 - 01:18:56 - Marian van der Weele.
01:18:56 - 01:19:48 - Tjeerd Hoekstra
01:19:48 - 01:19:53 - Marian van der Weele.
01:19:53 - 01:20:13 - Jacob van Altena
01:20:13 - 01:20:16 - Marian van der Weele.
01:20:16 - 01:20:25 - Tjeerd Hoekstra
01:20:25 - 01:20:31 - Marian van der Weele.
01:20:31 - 01:20:33 - Jacob van Altena
01:20:33 - 01:20:39 - Marian van der Weele.
01:20:39 - 01:20:59 - Vincent Koerse
01:20:59 - 01:21:02 - Marian van der Weele.
01:21:02 - 01:21:32 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:21:32 - 01:21:35 - Marian van der Weele.
01:21:35 - 01:21:43 - Petra van Lint
01:21:43 - 01:23:17 - Marian van der Weele.
01:28:59 - 01:29:42 - Theo van Eijk
01:29:42 - 01:30:32 - Marian van der Weele.

Resultaat stemming

Besluit

Na stemming vastgesteld.

Resultaat stemming

Besluit

Na stemming vastgesteld.

01:30:37 - 01:30:41 - Marian van der Weele.
01:30:44 - 01:32:02 - Harm Scheepstra
01:32:04 - 01:32:09 - Marian van der Weele.
01:32:09 - 01:32:18 - Harm Scheepstra
01:32:18 - 01:32:28 - Marian van der Weele.
01:32:28 - 01:32:30 - Harm Scheepstra
01:32:32 - 01:32:37 - Marian van der Weele.
01:32:37 - 01:33:47 - Tjeerd Hoekstra
01:33:48 - 01:35:09 - Marian van der Weele.
01:35:09 - 01:35:10 - Harm Scheepstra
01:35:10 - 01:35:13 - Marian van der Weele.
01:35:13 - 01:35:34 - Vincent Koerse
01:35:34 - 01:35:37 - Marian van der Weele.
01:35:37 - 01:35:49 - Harm Scheepstra
01:35:51 - 01:37:05 - Marian van der Weele.