Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Besloten raadsvergadering 28 april 2021

woensdag 28 april 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.C. van der Weele
Toelichting

Deze vergadering is alleen bestemd voor raadsleden.

De eerste drie agendapunten vinden in ieder geval openbaar plaats. Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronacrisis is deze vergadering niet bij te wonen door belangstellenden.
Mocht de raad onverhoopt niet besluit tot een besloten vergadering, dan vindt ook de rest van de vergadering in openbaarheid plaats.
Het openbare gedeelte van deze vergadering is op woensdag 28 april 2021 vanaf 19.30 uur voor hen live via internet te volgen via:
https://channel.royalcast.com/waterland

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:05:07 - 00:05:12 - Sicko Heldoorn
00:05:12 - 00:05:16 - Marian van der Weele

Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet vervalt de door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding over deze memo, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd. Die vergadering moet blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden zijn bezocht.

00:06:29 - 00:06:31 - Jaïro Oranje
00:06:31 - 00:06:41 - Tjeerd Hoekstra
00:08:01 - 00:08:10 - Sicko Heldoorn
00:08:10 - 00:08:20 - Tjeerd Hoekstra
00:08:20 - 00:08:33 - Sicko Heldoorn
00:08:33 - 00:08:38 - Jaïro Oranje
00:08:38 - 00:09:39 - Tjeerd Hoekstra
00:09:39 - 00:09:44 - Sicko Heldoorn
00:09:44 - 00:10:28 - Jaïro Oranje
00:10:28 - 00:10:53 - Tjeerd Hoekstra
00:10:53 - 00:11:22 - Sicko Heldoorn
00:11:22 - 00:11:29 - Marian van der Weele
00:11:29 - 00:11:46 - Tjeerd Hoekstra
00:11:46 - 00:11:52 - Jaïro Oranje
00:11:52 - 00:12:06 - Tjeerd Hoekstra
00:12:06 - 00:12:12 - Sicko Heldoorn
00:12:12 - 00:13:22 - Simone Boogaard
00:13:25 - 00:13:28 - Sicko Heldoorn
00:13:34 - 00:14:06 - Harm Scheepstra
00:14:06 - 00:14:19 - Sicko Heldoorn
00:14:19 - 00:15:03 - Beate Janssen van Raaij
00:15:04 - 00:15:05 - Sicko Heldoorn
00:15:36 - 00:15:44 - Beate Janssen van Raaij
00:15:45 - 00:15:48 - Sicko Heldoorn
00:15:48 - 00:15:51 - Gabriëlle Bekhuis
00:15:51 - 00:17:51 - Vincent Koerse
00:17:51 - 00:17:54 - Sicko Heldoorn
00:17:54 - 00:18:01 - Gabriëlle Bekhuis
00:18:54 - 00:19:09 - Sicko Heldoorn
00:19:45 - 00:20:46 - Jelle Kaars
00:20:58 - 00:20:59 - Sicko Heldoorn
00:21:02 - 00:21:40 - Jaïro Oranje
00:21:40 - 00:21:43 - Tjeerd Hoekstra
00:21:43 - 00:21:45 - Sicko Heldoorn
00:21:45 - 00:22:17 - Jelle Kaars
00:22:18 - 00:22:19 - Jaïro Oranje
00:22:19 - 00:22:33 - Sicko Heldoorn
00:22:33 - 00:22:42 - Jaïro Oranje
00:22:42 - 00:24:01 - Sicko Heldoorn
00:24:34 - 00:26:13 - Marian van der Weele

Het is de bedoeling dat in dit besloten gedeelte van deze vergadering wordt gesproken over de vertrouwelijke memo van het college, waarover zij geheimhouding heeft opgelegd. Dit is er de reden van dat de voorzitter het nodig oordeelt dat deze vergadering in beslotenheid zal plaatsvinden.
Op grond van artikel 23 derde lid van de Gemeentewet beslist de raad of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

00:26:13 - 00:26:47 - Jaïro Oranje
00:26:47 - 00:27:03 - Sicko Heldoorn
00:27:03 - 00:27:07 - Jaïro Oranje
00:27:07 - 00:27:30 - Tjeerd Hoekstra
00:27:30 - 00:27:45 - Sicko Heldoorn
00:29:08 - 00:29:45 - Marian van der Weele

Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet kan de raad op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wob, omtrent het in een besloten vergadering behandelde geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding moet tijdens de vergadering worden opgelegd.
Het college heeft overigens geheimhouding op de vertrouwelijke memo opgelegd; die geheimhouding vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd (zie hiervoor agendapunt 5).