Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 3 juni 2021

donderdag 3 juni 2021

21:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.C. van der Weele
Toelichting

Voorafgaand aan deze raadsvergadering vindt nog een voorbereidende vergadering plaats. Het voor de raadsvergadering aangegeven aanvangstijdstip is in verband hiermee indicatief.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:10 - 00:00:24 - Marian van der Weele
00:03:20 - 00:03:58 - Marian van der Weele
00:04:00 - 00:04:26 - Simone Boogaard
00:04:28 - 00:05:20 - Marian van der Weele

De fracties van PvdA, GL en D66 hebben een motie vreemd aan de agenda aangekondigd: Motie digitale raadpleging openbare ruimte Galgeriet. Voorstel is om deze bij ag.pt. 18 aan de orde te stellen.

00:05:20 - 00:05:52 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:05:54 - 00:06:23 - Marian van der Weele

Vragen aangemeld door de fractie PvdA inzake de verkeersveiligheid mbt e-cars.

Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.

00:06:23 - 00:07:41 - Beate Janssen van Raaij
00:07:44 - 00:07:55 - Marian van der Weele
00:08:01 - 00:09:17 - Astrid van de Weijenberg
00:09:17 - 00:09:21 - Marian van der Weele
00:09:21 - 00:09:35 - Beate Janssen van Raaij
00:09:39 - 00:10:03 - Marian van der Weele
00:11:03 - 00:11:07 - Marian van der Weele
00:11:07 - 00:11:14 - Tjeerd Hoekstra
00:12:40 - 00:13:00 - Marian van der Weele
00:13:21 - 00:13:28 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:13:28 - 00:13:50 - Marian van der Weele
00:13:50 - 00:13:53 - Tjeerd Hoekstra
00:13:53 - 00:13:57 - Marian van der Weele
00:15:34 - 00:15:37 - Tjeerd Hoekstra
00:15:37 - 00:15:45 - Marian van der Weele
00:15:45 - 00:15:59 - Trudy Willig-Tol
00:16:28 - 00:17:56 - Marian van der Weele

Resultaat stemming

00:17:56 - 00:18:16 - Tjeerd Hoekstra
00:18:16 - 00:19:29 - Marian van der Weele

Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden.

Als inspreker heeft zich gemeld, de heer Mul over bouwproject Kanaaldijk 85, Watergang.

00:24:18 - 00:24:46 - Marian van der Weele
00:24:50 - 00:24:57 - Tjeerd Hoekstra
00:25:35 - 00:25:36 - Marian van der Weele
00:25:36 - 00:25:44 - Tjeerd Hoekstra
00:26:01 - 00:26:04 - Marian van der Weele
00:26:04 - 00:26:07 - Beate Janssen van Raaij
00:26:31 - 00:26:33 - Marian van der Weele
00:26:33 - 00:27:11 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:27:35 - 00:27:47 - Marian van der Weele
00:27:47 - 00:27:51 - Tjeerd Hoekstra
00:28:03 - 00:28:07 - Marian van der Weele
00:28:07 - 00:28:12 - Tjeerd Hoekstra
00:28:12 - 00:28:15 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:28:15 - 00:28:18 - Marian van der Weele
00:29:14 - 00:30:21 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:30:21 - 00:30:25 - Marian van der Weele
00:30:25 - 00:30:36 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:30:36 - 00:30:41 - Marian van der Weele
00:30:41 - 00:31:35 - Simon Verbeek
00:31:39 - 00:32:15 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:32:15 - 00:32:20 - Marian van der Weele
00:32:20 - 00:32:55 - Gerard Meij
00:32:58 - 00:33:06 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:33:06 - 00:33:13 - Beate Janssen van Raaij
00:33:15 - 00:33:20 - Marian van der Weele
00:33:20 - 00:33:25 - Trudy Willig-Tol
00:33:27 - 00:33:28 - Tjeerd Hoekstra
00:33:28 - 00:33:29 - Marian van der Weele
00:33:29 - 00:33:43 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:33:43 - 00:34:20 - Marian van der Weele

In de maanden mei, juni en (begin) juli staan de RES’en Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid op de agenda van de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen.
Omdat het gaat om een regionaal plan, kan het wenselijk zijn om eventuele moties en amendementen af te stemmen met andere overheidsinstanties. Om dit te faciliteren is vanuit de RES NHN en NHZ een online platform ingericht. U kunt hier op eenvoudige wijze een motie of amendement kenbaar maken en kennisnemen van voornemens van anderen. Zie hiervoor het bij de Overzichten in iBabs gevoegde ingekomen stuk "345-184 Nieuwsbericht online platform moties amendementen RES".

Resultaat stemming

Bijlagen

00:34:20 - 00:39:09 - Tjeerd Hoekstra
00:39:13 - 00:39:15 - Marian van der Weele
00:39:15 - 00:41:02 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:41:05 - 00:41:23 - Marian van der Weele
00:41:23 - 00:41:37 - Trudy Willig-Tol
00:41:37 - 00:41:51 - Marian van der Weele
00:41:51 - 00:43:34 - Trudy Willig-Tol
00:43:34 - 00:43:35 - Marian van der Weele
00:43:35 - 00:43:42 - Tjeerd Hoekstra
00:43:43 - 00:43:46 - Marian van der Weele
00:43:46 - 00:45:11 - Trudy Willig-Tol
00:45:14 - 00:45:21 - Marian van der Weele
00:45:21 - 00:45:56 - Tjeerd Hoekstra
00:45:58 - 00:46:03 - Marian van der Weele
00:46:03 - 00:46:20 - Trudy Willig-Tol
00:46:20 - 00:46:53 - Beate Janssen van Raaij
00:46:53 - 00:46:56 - Marian van der Weele
00:46:56 - 00:47:05 - Beate Janssen van Raaij
00:47:05 - 00:47:08 - Marian van der Weele
00:47:08 - 00:47:17 - Trudy Willig-Tol
00:47:17 - 00:47:33 - Beate Janssen van Raaij
00:47:33 - 00:47:40 - Marian van der Weele
00:47:45 - 00:47:55 - Beate Janssen van Raaij
00:47:55 - 00:48:11 - Trudy Willig-Tol
00:48:17 - 00:48:21 - Marian van der Weele
00:48:21 - 00:48:49 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:48:49 - 00:48:51 - Marian van der Weele
00:48:51 - 00:49:19 - Trudy Willig-Tol
00:49:19 - 00:49:26 - Marian van der Weele
00:49:26 - 00:50:50 - Trudy Willig-Tol
00:50:50 - 00:50:52 - Marian van der Weele
00:50:52 - 00:51:19 - Tjeerd Hoekstra
00:51:21 - 00:51:28 - Trudy Willig-Tol
00:51:28 - 00:51:42 - Tjeerd Hoekstra
00:51:42 - 00:51:44 - Marian van der Weele
00:51:44 - 00:52:22 - Trudy Willig-Tol
00:52:22 - 00:52:25 - Marian van der Weele
00:52:25 - 00:52:45 - Trudy Willig-Tol
00:52:45 - 00:52:58 - Marian van der Weele
00:52:58 - 00:54:09 - Beate Janssen van Raaij
00:54:11 - 00:54:13 - Marian van der Weele
00:54:13 - 00:54:18 - Gerard Meij
00:54:18 - 00:54:28 - Tjeerd Hoekstra
00:54:28 - 00:54:51 - Marian van der Weele
00:55:14 - 00:55:23 - Beate Janssen van Raaij
00:55:26 - 00:55:31 - Marian van der Weele
00:55:31 - 00:55:36 - Tjeerd Hoekstra
00:55:36 - 00:55:39 - Marian van der Weele
00:55:39 - 00:58:18 - Gerard Meij
00:58:18 - 00:58:23 - Marian van der Weele
00:58:23 - 00:59:44 - Bert Enderink
00:59:44 - 00:59:49 - Marian van der Weele
00:59:49 - 01:00:09 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:00:09 - 01:00:16 - Marian van der Weele
01:00:16 - 01:00:42 - Bert Enderink
01:00:42 - 01:00:44 - Marian van der Weele
01:00:44 - 01:00:48 - Trudy Willig-Tol
01:00:48 - 01:00:49 - Marian van der Weele
01:00:49 - 01:01:09 - Trudy Willig-Tol
01:01:11 - 01:01:14 - Marian van der Weele
01:01:14 - 01:01:40 - Bert Enderink
01:01:40 - 01:01:44 - Marian van der Weele
01:01:44 - 01:02:07 - Tjeerd Hoekstra
01:02:10 - 01:02:26 - Bert Enderink
01:02:26 - 01:02:37 - Marian van der Weele
01:02:37 - 01:04:18 - Bert Enderink
01:04:20 - 01:04:21 - Marian van der Weele
01:04:21 - 01:04:42 - Tjeerd Hoekstra
01:04:45 - 01:04:53 - Marian van der Weele
01:04:53 - 01:05:02 - Tjeerd Hoekstra
01:05:12 - 01:05:29 - Bert Enderink
01:05:34 - 01:05:38 - Beate Janssen van Raaij
01:05:47 - 01:05:50 - Marian van der Weele
01:05:50 - 01:06:11 - Beate Janssen van Raaij
01:06:11 - 01:06:18 - Marian van der Weele
01:06:18 - 01:06:27 - Beate Janssen van Raaij
01:06:27 - 01:06:32 - Marian van der Weele
01:06:32 - 01:06:41 - Beate Janssen van Raaij
01:06:41 - 01:06:47 - Marian van der Weele
01:07:00 - 01:07:42 - Astrid van de Weijenberg
01:07:42 - 01:07:44 - Marian van der Weele
01:07:44 - 01:07:46 - Beate Janssen van Raaij
01:07:46 - 01:07:51 - Tjeerd Hoekstra
01:07:51 - 01:07:58 - Astrid van de Weijenberg
01:07:58 - 01:08:11 - Tjeerd Hoekstra
01:08:11 - 01:08:28 - Astrid van de Weijenberg
01:08:28 - 01:08:34 - Tjeerd Hoekstra
01:08:34 - 01:08:35 - Astrid van de Weijenberg
01:08:37 - 01:08:45 - Tjeerd Hoekstra
01:08:45 - 01:09:04 - Astrid van de Weijenberg
01:09:04 - 01:09:07 - Marian van der Weele
01:09:07 - 01:09:24 - Tjeerd Hoekstra
01:09:26 - 01:09:50 - Marian van der Weele
01:20:50 - 01:20:54 - Beate Janssen van Raaij
01:20:59 - 01:21:07 - Marian van der Weele
01:21:07 - 01:21:31 - Beate Janssen van Raaij
01:21:34 - 01:21:35 - Tjeerd Hoekstra
01:21:35 - 01:21:38 - Marian van der Weele
01:21:38 - 01:22:01 - Trudy Willig-Tol
01:22:01 - 01:22:02 - Marian van der Weele
01:22:02 - 01:22:04 - Tjeerd Hoekstra
01:22:04 - 01:22:12 - Marian van der Weele
01:22:12 - 01:22:43 - Tjeerd Hoekstra
01:22:46 - 01:22:52 - Marian van der Weele
01:22:52 - 01:22:58 - Bert Enderink
01:22:58 - 01:23:06 - Marian van der Weele
01:23:06 - 01:23:38 - Trudy Willig-Tol
01:23:39 - 01:26:32 - Marian van der Weele
01:26:32 - 01:26:35 - Tjeerd Hoekstra
01:26:35 - 01:30:49 - Marian van der Weele
01:30:49 - 01:31:03 - Tjeerd Hoekstra
01:31:03 - 01:31:07 - Marian van der Weele
01:31:07 - 01:31:16 - Tjeerd Hoekstra
01:31:16 - 01:31:25 - Marian van der Weele
01:31:25 - 01:31:26 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:31:26 - 01:32:24 - Marian van der Weele
01:32:24 - 01:32:26 - Tjeerd Hoekstra
01:32:26 - 01:33:06 - Marian van der Weele
01:33:06 - 01:33:34 - Harm Scheepstra
01:33:34 - 01:33:39 - Tjeerd Hoekstra
01:33:39 - 01:34:53 - Marian van der Weele
01:34:53 - 01:34:58 - Beate Janssen van Raaij
01:34:58 - 01:35:05 - Marian van der Weele
01:36:42 - 01:37:15 - Harm Scheepstra
01:37:17 - 01:37:59 - Marian van der Weele

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

01:38:57 - 01:39:18 - Harm Scheepstra
01:39:20 - 01:40:29 - Marian van der Weele

Raadsvoorstel en zienswijzebrief zijn gewijzigd (stukken toegevoegd op 3 juni 2021, eind van de middag)
In het raadsvoorstel stond bij punt 1.2: "De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2022 is verlaagd met € 2200,-. Deze verlaging van de gemeentelijke bijdrage wordt veroorzaakt door vermindering van het aantal inwoners in Waterland".
Dat is geworden:
"Deze verlaging wordt veroorzaakt door de bijdrage voor het aantal fysieke archieven bewaard bij het Waterlands Archief. Door de digitalisering van de bouwvergunningen wordt er minder fysiek archief bewaard".
In de zienswijzebrief is de volgende aanpassing worden gedaan:
De zin: "De voorgestelde verlaging van de gemeentelijke bijdrage is verklaarbaar vanwege vermindering van het aantal inwoners in Waterland.” is geschrapt, omdat een uitleg daarover niet thuishoort in de zienswijze maar in het raadsvoorstel.

Resultaat stemming