Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 29 april 2021

donderdag 29 april 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.C. van der Weele
Toelichting

Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronacrisis is deze vergadering niet bij te wonen door belangstellenden. Wel is deze vergadering op donderdag 29 april 2021 vanaf 19.30 uur voor hen live via internet te volgen via:
https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:02:30 - 00:02:43 - Marian van der Weele
00:04:37 - 00:04:38 - Simone Boogaard
00:06:05 - 00:07:46 - Marian van der Weele
00:07:46 - 00:08:20 - Beate Janssen van Raaij
00:08:32 - 00:08:51 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:08:52 - 00:08:56 - Marian van der Weele
00:08:56 - 00:09:12 - Tjeerd Hoekstra
00:09:12 - 00:09:15 - Marian van der Weele
00:09:15 - 00:09:21 - Beate Janssen van Raaij
00:09:21 - 00:11:25 - Marian van der Weele

Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

00:11:25 - 00:11:29 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:12:49 - 00:13:13 - Marian van der Weele
00:13:13 - 00:13:14 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:13:14 - 00:13:16 - Marian van der Weele
00:13:16 - 00:13:21 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:13:21 - 00:13:37 - Marieke van Dijk
00:13:50 - 00:14:02 - Tjeerd Hoekstra
00:14:02 - 00:15:18 - Marian van der Weele
00:15:18 - 00:15:57 - Marieke van Dijk

Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden.

Inspreker 1: zwaar verkeer Uitdam.

00:19:42 - 00:20:00 - Marian van der Weele
00:20:00 - 00:20:05 - Vincent Koerse
00:20:05 - 00:20:20 - Marieke van Dijk
00:20:23 - 00:20:30 - Marian van der Weele
00:20:30 - 00:21:10 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:21:10 - 00:21:16 - Marian van der Weele
00:21:16 - 00:21:38 - Beate Janssen van Raaij
00:21:40 - 00:21:53 - Marieke van Dijk
00:22:45 - 00:22:55 - Marian van der Weele
00:22:55 - 00:23:12 - Tjeerd Hoekstra
00:23:12 - 00:23:18 - Marian van der Weele
00:23:18 - 00:23:20 - Beate Janssen van Raaij
00:23:20 - 00:23:52 - Marian van der Weele
00:23:57 - 00:24:50 - Jelle Kaars
00:24:50 - 00:24:52 - Marian van der Weele
00:24:52 - 00:25:23 - Simone Boogaard
00:25:24 - 00:26:11 - Jelle Kaars
00:26:11 - 00:26:14 - Marian van der Weele
00:26:14 - 00:26:30 - Tjeerd Hoekstra
00:26:32 - 00:26:59 - Jelle Kaars
00:26:59 - 00:27:00 - Tjeerd Hoekstra
00:27:00 - 00:27:02 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:27:02 - 00:27:05 - Marian van der Weele
00:27:05 - 00:27:24 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:27:24 - 00:27:29 - Marian van der Weele
00:27:29 - 00:28:01 - Jelle Kaars
00:28:01 - 00:29:09 - Marian van der Weele

Resultaat stemming

00:31:14 - 00:32:01 - Marian van der Weele

In de brief van de provincie wordt gesproken over de samenwerkingsagenda. Zie hiervoor ook een viertal documenten onder agendapunt AV05:
215-454 Beantwoording schriftelijke vragen WaterlandNatuurlijk inzake samenwerking in de MRA-Noord
215-481 Bijlage bij 215-454 - Overzicht-resultaten-MRA-samenwerking-Zaanstreek-Waterland
169-159 Raadsinformatiedocument Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland
169-160 Bijlage Rapportage projecten regio Z-W 2019

Resultaat stemming

00:32:01 - 00:32:35 - Harm Scheepstra
00:32:36 - 00:34:46 - Marian van der Weele

Dit voorstel voor de versteviging van de MRA-samenwerking was reeds in voorbereiding bij het college. Aanvullend heeft GroenLinks in de raadsvergadering van 25 maart 2021 verzocht, om stuk 215-468 (d.d. 19 maart 2021) in een voorbereidende vergadering te agenderen voor een debat over het leveren van input voor de consultatie over de nieuwe MRA-structuur.

Resultaat stemming

Bijlagen

00:34:46 - 00:34:54 - Harm Scheepstra
00:36:05 - 00:36:55 - Tjeerd Hoekstra
00:36:55 - 00:38:40 - Marian van der Weele

Resultaat stemming

Resultaat stemming

00:38:40 - 00:39:19 - Harm Scheepstra
00:39:21 - 00:39:24 - Marian van der Weele
00:39:24 - 00:40:15 - Tjeerd Hoekstra
00:40:18 - 00:41:07 - Marian van der Weele

Resultaat stemming

00:41:10 - 00:41:34 - Marian van der Weele
00:41:34 - 00:42:28 - Tjeerd Hoekstra
00:42:30 - 00:42:32 - Marian van der Weele
00:42:32 - 00:42:57 - Harm Scheepstra
00:42:59 - 00:43:07 - Marian van der Weele
00:43:07 - 00:43:09 - Harm Scheepstra
00:43:09 - 00:43:10 - Marian van der Weele
00:43:10 - 00:43:27 - Harm Scheepstra
00:43:27 - 00:43:28 - Marian van der Weele
00:43:28 - 00:43:30 - Harm Scheepstra
00:43:30 - 00:44:08 - Marian van der Weele

Resultaat stemming

00:44:32 - 00:45:04 - Marian van der Weele
00:45:04 - 00:46:40 - Tjeerd Hoekstra
00:46:41 - 00:46:45 - Marian van der Weele
00:46:45 - 00:48:34 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:48:34 - 00:48:54 - Marian van der Weele
00:48:54 - 00:48:55 - Tjeerd Hoekstra
00:48:55 - 00:49:14 - Marian van der Weele
00:49:18 - 00:50:44 - Jelle Kaars
00:50:46 - 00:50:50 - Marian van der Weele
00:50:50 - 00:51:28 - Tjeerd Hoekstra
00:51:30 - 00:51:31 - Marian van der Weele
00:51:31 - 00:52:34 - Jelle Kaars
00:52:34 - 00:52:37 - Marian van der Weele
00:52:37 - 00:53:07 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:53:10 - 00:53:15 - Marian van der Weele
00:53:15 - 00:53:30 - Tjeerd Hoekstra
00:53:30 - 00:53:33 - Beate Janssen van Raaij
00:53:33 - 00:53:54 - Marian van der Weele
00:53:54 - 00:54:13 - Tjeerd Hoekstra
01:04:56 - 01:04:58 - Marian van der Weele
01:05:15 - 01:06:20 - Tjeerd Hoekstra
01:06:32 - 01:06:58 - Yvonne Gras-Hogerwerf
01:07:10 - 01:08:27 - Vincent Koerse
01:08:27 - 01:08:28 - Tjeerd Hoekstra
01:08:28 - 01:08:30 - Marian van der Weele
01:08:30 - 01:09:00 - Tjeerd Hoekstra
01:09:02 - 01:10:03 - Vincent Koerse
01:10:03 - 01:10:25 - Marian van der Weele
01:10:25 - 01:10:31 - Tjeerd Hoekstra
01:10:31 - 01:11:18 - Simone Boogaard
01:11:20 - 01:11:23 - Marian van der Weele
01:11:33 - 01:11:59 - Tjeerd Hoekstra
01:12:01 - 01:12:12 - Marian van der Weele
01:12:12 - 01:12:21 - Vincent Koerse
01:12:23 - 01:14:29 - Marian van der Weele

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Er is één motie ingediend door de VVD en WaterlandNatuurlijk 'Galgeriet: boter bij de vis'

01:14:44 - 01:15:09 - Marian van der Weele
01:15:09 - 01:17:10 - Tjeerd Hoekstra
01:17:10 - 01:17:14 - Marian van der Weele
01:17:14 - 01:18:24 - Harm Scheepstra
01:18:26 - 01:18:28 - Marian van der Weele
01:18:28 - 01:18:29 - Harm Scheepstra
01:18:29 - 01:18:36 - Marian van der Weele
01:18:36 - 01:18:39 - Vincent Koerse
01:18:39 - 01:18:47 - Marian van der Weele
01:19:10 - 01:19:42 - Jelle Kaars
01:19:42 - 01:19:51 - Marian van der Weele
01:19:51 - 01:20:20 - Jelle Kaars
01:20:20 - 01:20:25 - Marian van der Weele
01:20:25 - 01:21:44 - Harm Scheepstra
01:21:55 - 01:22:23 - Jelle Kaars
01:22:23 - 01:23:00 - Marian van der Weele
01:23:00 - 01:24:02 - Harm Scheepstra
01:24:03 - 01:24:06 - Marian van der Weele
01:24:06 - 01:24:41 - Jelle Kaars
01:24:41 - 01:24:49 - Marian van der Weele
01:24:49 - 01:25:54 - Tjeerd Hoekstra
01:25:54 - 01:26:13 - Marian van der Weele
01:26:13 - 01:26:29 - Tjeerd Hoekstra
01:26:35 - 01:26:50 - Jelle Kaars
01:26:50 - 01:26:51 - Marian van der Weele
01:37:33 - 01:37:35 - Tjeerd Hoekstra
01:38:36 - 01:38:43 - Marian van der Weele
01:38:43 - 01:40:07 - Tjeerd Hoekstra
01:40:10 - 01:40:16 - Marian van der Weele
01:40:16 - 01:40:30 - Harm Scheepstra
01:40:30 - 01:40:41 - Marian van der Weele
01:40:41 - 01:40:48 - Harm Scheepstra
01:41:22 - 01:41:35 - Marian van der Weele
01:41:35 - 01:42:24 - Tjeerd Hoekstra
01:42:24 - 01:42:24 - Harm Scheepstra
01:42:24 - 01:42:27 - Marian van der Weele
01:42:50 - 01:42:53 - Harm Scheepstra
01:42:56 - 01:42:59 - Marian van der Weele
01:42:59 - 01:44:01 - Vincent Koerse
01:44:01 - 01:44:04 - Marian van der Weele
01:44:04 - 01:44:51 - Harm Scheepstra
01:44:51 - 01:46:05 - Marian van der Weele

Resultaat stemming

Resultaat stemming