Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 14 oktober 2021

donderdag 14 oktober 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.C. van der Weele
Toelichting

Naar aanleiding van de versoepelingen in het kader van de coronamaatregelen, kan deze vergadering weer worden bijgewoond door belangstellenden. Hiervoor is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, waarvoor u zich tevoren dient aan te melden bij de griffie (griffie@waterland.nl of 0299-658585).
Daarnaast is deze vergadering op donderdag 14 oktober 2021 vanaf 19.30 uur live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:04:26 - 00:07:12 - Marian van der Weele.
00:07:26 - 00:08:17 - Marian van der Weele.
00:08:23 - 00:09:45 - Astrid van de Weijenberg
00:09:45 - 00:09:49 - Hans de Jong
00:09:49 - 00:09:51 - Marian van der Weele.
00:09:51 - 00:10:08 - Astrid van de Weijenberg
00:10:08 - 00:10:14 - Marian van der Weele.
00:10:14 - 00:10:27 - Hans de Jong
00:10:27 - 00:10:50 - Astrid van de Weijenberg
00:10:50 - 00:11:09 - Hans de Jong
00:11:09 - 00:11:11 - Petra van Lint
00:11:11 - 00:11:15 - Marian van der Weele.
00:11:15 - 00:11:20 - Petra van Lint
00:11:21 - 00:11:30 - Astrid van de Weijenberg
00:11:33 - 00:11:46 - Marian van der Weele.
00:11:46 - 00:11:47 - Tjeerd Hoekstra
00:11:47 - 00:12:24 - Marian van der Weele.
00:12:24 - 00:12:52 - Harm Scheepstra
00:12:54 - 00:13:30 - Marian van der Weele.

Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.

Aangemeld voor het vragenuur:

  • Vragen van GroenLinks over verkoop jachthaven Marina in Monnickendam
  • Vragen van GroenLinks over stroomvoorziening reclameborden
  • Vragen van WaterlandNatuurlijk over stroomvoorziening Havenrakkers
  • Vragen van WaterlandNatuurlijk over slachtoffers toeslagenaffaire in Waterland
00:13:30 - 00:14:11 - Vincent Koerse
00:14:11 - 00:14:34 - Marian van der Weele.
00:14:34 - 00:16:34 - Hendrik Boland
00:16:34 - 00:16:39 - Marian van der Weele.
00:16:39 - 00:17:33 - Vincent Koerse
00:17:33 - 00:17:36 - Marian van der Weele.
00:17:36 - 00:17:52 - Hendrik Boland
00:17:52 - 00:18:45 - Harm Scheepstra
00:18:45 - 00:18:46 - Marian van der Weele.
00:18:46 - 00:18:47 - Harm Scheepstra
00:18:47 - 00:19:32 - Hendrik Boland
00:19:33 - 00:19:53 - Marian van der Weele.
00:19:53 - 00:20:33 - Vincent Koerse
00:20:35 - 00:20:37 - Marian van der Weele.
00:20:37 - 00:22:19 - Hendrik Boland
00:22:41 - 00:22:47 - Marian van der Weele.
00:22:47 - 00:24:02 - Hendrik Boland
00:24:02 - 00:24:32 - Marian van der Weele.
00:24:32 - 00:26:14 - Dorothy Borghardt-de Kat
00:26:14 - 00:26:29 - Marian van der Weele.
00:26:34 - 00:28:42 - Theo van Eijk
00:28:43 - 00:28:46 - Marian van der Weele.
00:28:46 - 00:28:49 - Simon Verbeek
00:28:49 - 00:29:18 - Petra van Lint
00:29:18 - 00:29:49 - Theo van Eijk
00:29:49 - 00:30:17 - Petra van Lint
00:30:17 - 00:31:03 - Marian van der Weele.
00:31:03 - 00:31:06 - Hans de Jong
00:31:06 - 00:31:40 - Simon Verbeek
00:31:40 - 00:31:41 - Hans de Jong
00:31:41 - 00:32:07 - Theo van Eijk
00:32:07 - 00:32:22 - Marian van der Weele.
00:32:22 - 00:33:00 - Dorothy Borghardt-de Kat
00:33:00 - 00:33:34 - Marian van der Weele.
00:33:35 - 00:34:09 - Theo van Eijk
00:34:11 - 00:34:16 - Marian van der Weele.
00:34:16 - 00:34:56 - Hans de Jong
00:35:03 - 00:35:17 - Theo van Eijk
00:35:17 - 00:35:41 - Tjeerd Hoekstra
00:35:43 - 00:35:45 - Marian van der Weele.
00:35:45 - 00:36:04 - Theo van Eijk
00:36:04 - 00:37:01 - Marian van der Weele.
00:37:01 - 00:38:07 - Harm Scheepstra
00:38:07 - 00:38:10 - Marian van der Weele.
00:38:10 - 00:40:19 - Astrid van de Weijenberg
00:40:19 - 00:40:25 - Marian van der Weele.
00:40:25 - 00:40:29 - Harm Scheepstra
00:40:29 - 00:41:40 - Marian van der Weele.

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen

Resultaat stemming

Besluit

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met dien verstande dat op verzoek van GroenLinks en WaterlandNatuurlijk stuk 253-276 Beantwoording schriftelijke vragen WN inzake verkoop woningen Rozewerf Marken via de geëigende weg wordt geagendeerd voor debat in een voorbereidende vergadering.
Op verzoek van WaterlandNatuurlijk, CDA en VVD wordt de toekomstvisie Marken via de geëigende weg geagendeerd voor debat in een voorbereidende vergadering.

00:41:40 - 00:42:20 - Vincent Koerse
00:42:20 - 00:43:08 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:43:08 - 00:43:16 - Marian van der Weele.
00:43:37 - 00:43:45 - Tjeerd Hoekstra
00:43:47 - 00:44:34 - Marian van der Weele.

Deze twee lijsten zijn ter kennisname. De raad krijgt de gelegenheid om inlichtingen/stand van zaken te vragen over onderwerpen die op deze twee lijsten staan.

13 okt: nieuwe termijnagenda toegevoegd (twee wijzigingen tov de vorige)

00:44:34 - 00:46:15 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:46:15 - 00:46:37 - Marian van der Weele.
00:46:37 - 00:46:52 - Bert Enderink
00:46:52 - 00:46:53 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:46:53 - 00:47:02 - Marian van der Weele.
00:47:02 - 00:47:04 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:47:04 - 00:47:10 - Marian van der Weele.
00:47:10 - 00:47:17 - Bert Enderink
00:47:17 - 00:47:19 - Tjeerd Hoekstra
00:47:19 - 00:47:35 - Marian van der Weele.
00:47:35 - 00:47:41 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:47:41 - 00:47:48 - Marian van der Weele.
00:47:48 - 00:48:17 - Tjeerd Hoekstra
00:48:18 - 00:48:27 - Marian van der Weele.
00:48:27 - 00:48:36 - Tjeerd Hoekstra
00:48:36 - 00:50:48 - Marian van der Weele.

Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden

Ivm de AVG zijn de concept-notulen alleen inzichtelijk voor (duo)raadsleden.

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel na stemming aangenomen

00:50:48 - 00:51:15 - Harm Scheepstra
00:51:22 - 00:52:07 - Marian van der Weele.