Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering 18 februari 2021

donderdag 18 februari 2021

19:30 - 21:00

Locatie
Digitaal via MS Teams
Voorzitter
Sicko Heldoorn
Toelichting

Deze vergadering vindt digitaal plaats. De eindtijd is een aanname. Aansluitend aan deze vergadering vindt de voortzetting van de voorbereidende vergadering van 11 februari 2021 plaats.

De raadsvergadering is op donderdag 18 februari 2021 vanaf 19.30 uur voor belangstellenden live via internet te bekijken en te beluisteren via:
https://channel.royalcast.com/waterland

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Nadat de agenda is gepubliceerd is nog een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend, te weten een motie van PvdA, CDA, GL en D66 inzake besteding budget nieuwjaarsreceptie. Conform art. 31, vierde lid van het RvO vindt de behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp plaats, nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen
zijn behandeld.

De betreft het voorstel tot benoeming van het nieuwe duo-raadslid V.D. Pons. De heer Pons zal voorafgaand aan de voorbereidende vergadering op 18 maart worden be√ędigd.

Resultaat stemming

Er zijn mondelinge vragen aangemeld door de PvdA over Hoogkamplaan op Marken.

00:24:47 - 00:32:15 - Jelle Kaars

Het betreft de besluitenlijsten van:
- de raadsvergadering van 21 januari 2021
- de voorbereidende vergadering van 11 februari 2021 (tot de schorsing)

Resultaat stemming

Dit betreft het vaststellen van afdoening van de ingekomen stukken van week 3 tot en met 6.

Resultaat stemming

00:35:11 - 00:36:29 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:36:29 - 00:36:32 - Bart Kniesmeijer
00:36:32 - 00:38:29 - Tjeerd Hoekstra

Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden

Dit is een motie vreemd aan de orde van de dag, d.w.z. over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

377-202 Motie PvdA, CDA, GL en D66 inzake besteding budget nieuwjaarsreceptie

Resultaat stemming

00:43:00 - 00:45:01 - Beate Janssen van Raaij
00:45:01 - 00:46:06 - Vincent Koerse
00:46:06 - 00:46:43 - Gerard Meij
00:46:43 - 00:46:44 - Yvonne Gras-Hogerwerf.
00:46:44 - 00:48:13 - Yvonne Gras-Hogerwerf
00:48:13 - 00:58:20 - Tjeerd Hoekstra
00:58:20 - 01:09:31 - Yvonne Gras-Hogerwerf